Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Hz Muhammed Hz. Zeynep Binti Huzeyme ile Neden Evlenmiştir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hz Muhammed Hz. Zeynep Binti Huzeyme ile Neden Evlenmiştir

  Reklam
  Peygamber Efendimiz, “mânevî geçimsizlik” sebebiyle Hz. Zeyd ile Hz. Zeyneb arasındaki evliliğin dolayı son bul*masından son derece üzüldü. Çünkü bu evliliği kendisi arzu etmişti. Durumun düzeltilmesi, mahzun Zeyneb (r.a.) ile hadiseden dolayı üzülen akraba*larının gönlünün alınması gerekiyordu.

  Hz. Zeyneb’in iddeti [boşandıktan sonra beklemesi gereken müddet] dol*muştu. Bu sırada 35 yaşında bulunuyordu.

  Resûl-i Ekrem Efendimiz, bir gün, Hz. Âişe validemizle otur*muş, sohbet edi*yordu. Bu esnada kendisine vahiy geldi. İnen ayetlerde Cenab-ı Hak şöyle buyurdu:

  “Vakta ki Zeyd, o kadından alâkasını kesti, onu boşadı —kadın da iddetini tamamladı—; Biz de, onu sana zevce yap*tık. Ta ki evlat*lıkların, kendilerinden alâkalarını kestikleri zevcelerini almakta mü’minler üzerine günah olmasın.

  “Allah’ın emri yerine getirilmiştir.

  “Allah’ın, üzerine farz ve takdir ettiği herhangi bir şeyi ifa etmesinde Pey*gambere hiçbir vebâl olmaz.

  “Nitekim daha önceki peygamberlerde de, bu, Allah’ın (tatbik ettiği) âdeti*dir. Allah’ın emri, behemehal yerini bulan bir kaderdir.”[4]

  Vahiy hali sona erince, Peygamber Efendimiz gülümsedi ve “Allah’ın, onu bana gökte nikâhladığını, Zeyneb’e kim gidip müjdeler?” buyurdu.

  Ayet-i kerimelerden açıkça anlaşılacağı gibi, Cenab-ı Hak, Zey*neb’i zevce*liğe alması için Pey*gam*be*ri*mize emir vermiştir. Resûl-i Ekrem Efendimiz de, bu emre uyarak, Hz. Zeyneb’i zevceliğe almıştır. Ayet-i kerimedeki “Biz onu sana zevce yaptık” beyanı, bu nikâhın bir akd-i semâvî olduğuna açıkça delâlet ediyor. Demek ki bu nikâh, harikulâde, örf ve zâhirî muamelelerin üstünde ve sırf kaderin hükmüyledir ki Resûl-i Kibriya Efendimiz de, kaderin o hükmüne boyun eğmiştir. Nefsî arzularla hiçbir ilgisi yoktur.
  Alıntı


  Paylaş
  Hz Muhammed Hz. Zeynep Binti Huzeyme ile Neden Evlenmiştir Mumine Forum