Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Kurana Karşı Sorumluluklarımızla ilgili Ayetler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kurana Karşı Sorumluluklarımızla ilgili Ayetler

  Reklam
  Kur'ana karşı insan sorumluğu

  Kuranı kerimde "KUR'AN" ismi geçen ayetler

  İbrahim:52 Bu Kur'an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.

  Hicr:1 Elif Lâm Râ. Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın âyetleridir.

  Hicr:6 Dediler ki: "Ey kendisine Zikir (Kur'an) indirilen kimse! Sen mutlaka delisin!"

  Hicr:9 Şüphesiz o zikri (Kur'an'ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.

  Hicr:13 Önceki milletlerin (helakine dair Allah'ın) kanunu geçmiş iken onlar buna (Kur'an'a) inanmazlar.

  Hicr:87 Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve büyük Kur'an'ı verdik.

  Hicr:91 Ki onlar, (bir kısmına inanıp, bir kısmını inkar ederek) Kur'an'ı da parça parça edenlerdir.

  Nahl:44 (O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik.

  Nahl:98 Kur'an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.

  Nahl:102 Ey Muhammed! De ki: "Kur'an'ı, Ruhu'l-Kudüs (Cebrail) inananların inançlarını sağlamlaştırmak, müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere hak olarak indirdi."

  Nahl:103 Andolsunki biz onların, "Kur'an'ı ona bir insan öğretiyor" dediklerini biliyoruz. İma ettikleri kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'an ise gayet açık bir Arapça'dır.

  İsra:9-10 Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan mü'minler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.

  İsra:41 Andolsun biz, onlar düşünüp öğüt alsınlar diye (gerçekleri) bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor.

  İsra:45 Kur'an okuduğunda, seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz.

  İsra:46 Kur'an'ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Kur'an'da (ibadete layık ilah olarak) sadece Rabbini andığın zaman arkalarına dönüp kaçarlar.


  Paylaş
  Kurana Karşı Sorumluluklarımızla ilgili Ayetler Mumine Forum