Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Alevilik ve Bektaşilik Hakkında Bilgi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Alevilik ve Bektaşilik Hakkında Bilgi

  Reklam
  Alevilik ve bektaşilik nedir? Kısaca
  Alevilik ve Bektaşilik hakkında bilgi verir misiniz?

  Bektaşilik Hacı Bektaş Veli tarafından kurulduğu kabul edilen tarikatın adı. Bu tarikatın kuruluşu her ne kadar Hacı Bektaş Veli'ye nispet ediliyorsa da esas teşekkülü daha sonraki dönemlere rastlar. Bektaşilik, Anadolu'nun ortasında ıssız bir köyde doğmuştur. Alimlerden uzak kaldığı gibi şehirlilerden çok köylüler ve yörükler arasında yayıldı.

  Bektaşilik başlıca iki kola ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi Hacı Bektaş Veli'nin evli olduğunu kabul eden Çelebiler koludur. Bunlar, kendilerini Hacı Bektaş Veli'nin neslinden sayarlar. Bu nedenle bunlara "bel oğlu" adı verilir. Bu kol Anadolu'da yaygınlık kazanmıştır. İkinci kol mensuplarına Babağân kolu denilir. Bunlar tarikat yoluyla Hacı Bektaş Veli'ye bağlı oldukları için "yol oğlu" adıyla anılırlar. Bu kola mensup olanlar Hacı Bektaş Veli'nin bekar olduğunu kabul ederler. Bu anlayış İstanbul, Rumeli ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaygınlık kazanmıştır. Zaman zaman bu iki grup birbirlerine karşı düşmanca tavır takınmışlardır.

  Bektaşilik alevilikle iç içe girmiş bu nedenle özellikleri bozulmuştur. Bazı adetler değişikliğe uğramıştır- Çelebiler ile Babağân arasındaki mücadeleden sonra evlenmemek âdet haline getirilmeye çalışılmıştır. Daha önceleri şerbet içilirken, sonraları bunun yerini şarap ve içki içme adeti almıştır. Allah'ın yasakladığı bazı haramlar mübah sayılmaya başlanmıştır. Namaz kaldırılmış, yerine niyaz ikame edilmiştir.  Paylaş
  Alevilik ve Bektaşilik Hakkında Bilgi Mumine Forum