Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Felak ve Nas Suresi Neden İndirilmiş Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Felak ve Nas Suresi Neden İndirilmiş

  Reklam
  Nüzul sebebi Buhari ve Müslim'de Hz. Aişe'den yapılan rivayete göre, Yahudi Lebid b. A'sam'm Rasulullah (s.a.)'a sihir yapmasıdır. Bir hurma kabuğuyla sihir yaptı ona. Rasulullah (s.a.)'ın saç telleri ve tarağın dişleri, bir de yay kirişi, onda da iğneler batırılmış on bir düğüm vardı. Bunun üzerine Muavvizeteyn indirildi. Bir ayet okudukça bir düğüm çözülüyor, Rasulullah (s.a.) kendisinde bir hafiflik hissediyordu. Son düğüm çözülünce kalktı, bağdan çözülmüş gibi hareketli idi. Cebrail Rasulullah (s.a.)'a okuyarak: "Allah'ın adı ile seni okuyorum. Sana eziyet eden herşeyden. Hasetçinin ve gözün şerrinden. Allah sana şifa versin! dedi.


  Paylaş
  Felak ve Nas Suresi Neden İndirilmiş Mumine Forum

nas ve felak suresi neden indirilmiştir