Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Alak Suresinden çıkarılacak Ilkeler Nelerdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Alak Suresinden çıkarılacak Ilkeler Nelerdir?

  Reklam
  Alak suresinden mesajlar  Alak sûresi, ki buna İkra' sûresi de denir, Mekke'de inmiş olup şu me*seleleri ele almaktadır:

  1. Peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed (a.s.)'e ilk vahyin inişi,

  2. İnsanın, mal sebebiyle taşkınlık yapması ve Allah'ın emirlerine karşı çıkması,

  3. Bedbaht Ebû Cehil'in kıssası ve onun, Hz. Peygamber (s.a.v)'i na*mazdan alıkoyması

  Bu mübarek sûre, Yüce Allah'ın, ebedî mucize olan bu Kur'ân'ı değer*li Peygamberine indirmek suretiyle ona lütufta bulunduğunu açıklayarak ve ona ilk nimeti hatırlatarak başlar, ki bu sırada Hz. Peygamber (a.s.), Kur'ân âyetleri ile vahyin kendisine indiği yer olan Hira Mağarası'nda Rabbine ibadet etmekteydi. "Yaratan Rabbinin adıyla oku... O, insana, bilmedikleri*ni öğretti"

  Daha sonra sûre, kuvvet ve servetine güvenerek bu hayatta insanın, taşkınlık yaptığından ve zenginlik nimeti sebebiyle Allah'ın emirlerine is*yan ettiğinden bahseder. Oysa insanın yapması gereken, nimetlere nan*körlük etmek değil, lütfuna karşı Rabbine şükretmektir. Sûre, insanın, yaptıklarının karşılığını almak için Rabbine döneceğini hatırlatır: "Gerçek şu ki, insan kendisini zengin gördüğü için azar. Kuşkusuz dönüş yalnız Rab-binedir."

  Bundan sonra sûre, bu ümmetin Firavunu olan Ebû Cehil kıssasını ele alır. Ebû Cehil putlara yardım etmek için Hz. Peygamber (a.s.)'i tehdit eder ve onu namazdan alıkoymaya çalışırdı: "Namaz kıldığında bir kulu men edeni görmedin mi?"

  Bu mübarek sûre o bedbaht kâfirin, sapıklık ve taşkınlığına devam ettiği takdirde en şiddetli azapla tehdit ederek sona erer. Aynı zamanda o Yüce Peygamber (a.s)'e, bu günahkâr suçlunun tehditlerine kulak asma*masını emreder: "Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse derhal alnından yaka*larız... Hayır, ona uyma, Allah'a secde et ve ona yaklaş"

  Sûre, okuma ve öğrenmeye davet ile başlayıp namaz ve ibadetle sona erer ki, ilim ile amel beraber olsun ve sûrenin başı ile sonu arasında uyum bulunsun


  Paylaş
  Alak Suresinden çıkarılacak Ilkeler Nelerdir? Mumine Forum

alak suresinden çıkarılacak dersler,  alak suresinin ilkeleri,  alak suresinin temel ilkeleri,  Alak suresinin 5 ayetınden çıkarılan ilkeler,  Alak suresinden çıkarılan ilkeler ve prensipler