Soru ve Cevaplarla İslam ve Kültür Soruları Forumundan Türklerin İslamiyeti Seçme Nedenleri Nelerdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Türklerin İslamiyeti Seçme Nedenleri Nelerdir?

  Reklam
  Türklerin İslamiyeti kabul etme nedenleri kısaca
  Türklerin Müslüman olmasına etki eden sebepler nelerdir?
  Türklerin İslamiyeti seçme nedenleri nelerdir?


  Türkler İslamiyeti hiç bir baskı atında kalmadan kendi rızalarıyla kabullenmişlerdir. Türklerin İslam dinini seçmelerinde önemli sebebi, türklerin inanç anlayışları ile İslam arasında çok benzerlik vardı. Türklerin İslamiyeti seçmelerinin sebeplerini maddeler halinde sunalım.

  Türklerin İslamiyeti kabul etme nedenleri maddeler halinde


  1- Eski Türk dini, Gök-Tanrı inancı adıyla bilinmektedir Bu inanışa göre Türkler, İslamiyet'teki gibi tek bir Allah'a inanıyor ve O'na Tanrı (Tengri) diyorlardı İslamiyet'te Esmâ-i hüsnâ denilen Allah'ın sıfatlarından bazıları, eski Türk inancında da mevcuttu

  2-Ahiret ve ruhun ölmezliği, her iki inançta da mevcuttu Türkler cennet için uçmağ (uçmak), cehennem için tamu sözünü kullanmaktaydı

  3-İslamiyet'te olduğu gibi Gök Tanrı inanışında da Tanrıya kurban sunuluyordu

  4-İslâmiyet'teki 'gaza ve cihât' ile Türklerin dünya üzerinde töreyi hâkim kılmak için yaptıkları savaşlar benzer mahiyettedir İslâm anlayışına göre savaş sonunda elde edilen ganimet helâldir

  5-İslâmiyet'in telkin ettiği ahlakî kurallar, Türk anlayışına da uygun düşmektedir

  Türkler tarih boyunca çeşitli dinlere girmişlerdi Ancak bu dinler halk arasında değil daha çok idareci kesimde kabul görmüştü Buna rağmen İslâmiyet dışındaki dinlere girenler Türklüklerini koruyamamışlardır İslâm dini, milli yapıya uygun olduğu içindir ki Türkler kitleler halinde bu dini kabul etmişler ve Türklüklerini korumuşlardır  Paylaş
  Türklerin İslamiyeti Seçme Nedenleri Nelerdir? Mumine Forum

turk muslumanligi secme nedenleri