Soru ve Cevaplarla İslam ve Kültür Soruları Forumundan Tefsir ilminin amacı nedir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Tefsir ilminin amacı nedir

  Reklam
  Tefsir ilminin amacı kısaca

  Tefsir ilminin temel amacı Kur'anı açıklamak ve anlaşılmasını sağlamaktır.
  Paylaş
  Tefsir ilminin amacı nedir Mumine Forum

 2. 2
  Kayıtsız Üye
  Reklam
  Tefsir ilminin konusu ve önemi nedir?
  Cevap: Tefsirin konusu Allah’ın insanlar için gönderdiği son ilâhî tebliği incelemek, amacı ise bu tebliği her seviyeden insana anlatıp tanıtmak, bununla insanların yolunu aydınlatmaktır.

  Râgıb el- İsfahânî’ye göre tefsir ilmi, gerek konusu gerek maksadı gerekse insanların ona olan ihtiyacı sebebiyle ilimlerin en şereflisidir.1
  Süyûtî tefsir ilmini öğrenmenin farz-ı kifâye olduğu konusunda ulemânın icmâ ettiğini bildirmekte ve İslâm’daki üç temel ilimden birini tefsir diye göstermektedir.2

  ——————–

  Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi

  1- Mukaddimetü Câmi’i’t-tefâsîr, s. 91

  2- el-İtkan, II, 1195tefsir ilminin amacı,  tefsir ilminin amacı kısaca,  tefsir ilminin amacı nedir kısaca,  tefsir ilminin amaci,  tefsir ilmin,  tefsirin amacı,  tefsir ilminin gayesi