Soru ve Cevaplarla İslam ve Kültür Soruları Forumundan Dinin Anlaşılmasında Sünnetin Önemi Kısaca Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Dinin Anlaşılmasında Sünnetin Önemi Kısaca

  Reklam
  Dinin Anlaşılmasında Sünnetin Önemi Nedir Kısaca

  Kur’an-ı Kerim’in ilkelerinin öğrenilmesinde ve dinin anlaşılmasında sünnetin önemli bir yeri vardır. Çünkü Hz. Muhammed’in ortaya koyduğu uygulamalar ve söylediği sözler hem ayetleri açıklar hem de Kur’an’da yer alan ibadetlerin nasıl yapılacağını, dinî ve ahlaki ilkelerin nasıl yerine getirileceğini öğretir.

  Sünnet, bazen Kur’an’da yer alan ilkeleri, ibadetleri, inanç esaslarını teyit eder. Bunların önemini tekrar belirtir. Örneğin Kur’an-ı Kerim’de namaz, oruç, hac gibi ibadetleri konu alan birçok ayet bulunur. Peygamberimiz de bu gibi ibadetlerin İslam dinindeki önemini şöyle vurgulamıştır: “İslam beş şey üzerine kurulmuştur. Bunlar; kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek ve hacca gitmektir.”

  Namazın kılınışı ve haccın yapılışını bizlere Peygamberimiz öğretmiştir.

  Kur’an’da emredilen ibadetleri bizlere uygulamalı olarak Hz. Peygamber öğretmiş, bunların nasıl yapılacağını açıklamıştır. Örneğin oruçla ilgili bir hadisinde, “Ramazan hilalini görünce oruca başlayınız, şevval hilalini görünce de bayram ediniz. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayınız.” demiştir. Hac ibadetiyle ilgili bir hadisinde de şöyle buyurmuştur: “Hac ile ilgili yapacaklarınızı benden öğrenin.”

  Hz. Peygamber dinin anlaşılmasında ve uygulamasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu nedenle de her Müslüman onun sünnetine uymalı, Hz. Peygamberi örnek almalıdır. “Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin ...”, “Kim Peygambere itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur...” mealindeki ayetleri ilke edinmelidir. Ancak Hz. Muhammed’i kendisine örnek alacak kişi, onu doğru anlamalıdır.

  Hz. Muhammed’i doğru anlamak, sünneti sağlıklı bir şekilde kavrayıp uygulamak için Hz. Peygamberin hem insani hem de peygamberlik yönünü iyi bilmek gerekir. Buna göre Hz. Muhammed bizler gibi bir insandır. Yorulduğunda dinlenmiş, acıktığında yemek yemiş; genel olarak her insan gibi evlenip aile kurmuştur. Kendisinin hepimiz gibi bir insan olduğunu birçok kez vurgulamıştır. Kur’an-ı Kerimde yer alan, “... Ben gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum...”, “De ki: Ben ancak sizin gibi bir insanım...” mealindeki ayetler buna örnek olarak gösterilebilir. Hz. Peygamber bir gün karşısında titreyen bir adama şöyle demiştir: “Arkadaş, titreme! Ben kral değilim. Kureyş’ten, kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum.” Başka bir hadisinde ise kendisinin övülmesi hususunda aşırıya gidilmesini yasaklamıştır. “... Ben Allah’ın kuluyum. Siz de benim hakkımda, Allah’ın kulu ve elçisi deyin.” buyurmuştur. Bütün bu açıklamalar, Hz. Peygamberin insani özelliklere sahip bir beşer olduğunu ortaya koymaktadır.

  Hz. Muhammed’i diğer insanlardan ayıran özellikler de vardır. Allah’tan vahiy alan bir peygamber oluşu ve üstün ahlaki özellikleri bulunması bunlardan başlıcalarıdır. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamberin Allah’tan vahiy alan bir elçi olduğunu vurgulayan birçok ayet bulunur. Bunlardan birinde, “... Ben de ancak sizin gibi bir insanım fakat bana ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyediliyor...” buyrulur. Başka bir ayette ise şöyle denir: “... Şüphesiz ben, yer ve göklerin hükümdarlığı kendisine ait olan Allah’ın hepinize gönderdiği peygamberiyim...” Hz. Muhammed’in üstün kişiliğini konu alan bir ayette ise şu ifade yer alır: “Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.”

  Sonuç olarak bizler Hz. Muhammed’in hem insani hem de peygamberlik yönünü iyi kavrayalım. Peygamberimizin ahlaki özelliklerini, üstün kişiliğini örnek alalım. Kur’an’ı ve sünneti her zaman, her yerde kendimize rehber edinelim.

  “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” Hz. Muhammed (sas)  Paylaş
  Dinin Anlaşılmasında Sünnetin Önemi Kısaca Mumine Forum

dinin anlaşılmasında sünnetin rolü nedir,  dinin anlaşılmasında sünnetin önemi,  dinin anlaşılmasında sünnetin önemi nedir,  dinin anlaşılmasında sünnetin önemi kısaca,  sünnetin önemi kısaca,  kuranın anlaşılmasında sünnetin rolü nedir kısaca,  dinin anlasilmasinda sunnetin onemi