Soru ve Cevaplarla İslam ve Kültür Soruları Forumundan Mevlana Celaleddin-i Rumi Hayatı Kısaca Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Mevlana Celaleddin-i Rumi Hayatı Kısaca

  Reklam




  Mevlana Celaleddin Rumi Hayatı Kısaca Özeti

  Mevlana, 1207 yılında Türklerin eski kültür merkezlerinden biri olan ve bugün Afganistan sınırları içinde bulunan Belh şehrinde doğdu. Asıl adı Muhammed Celaleddin’dir. Babası Bahaeddin Veled, “Sultanü’l-Ulema” yani bilginlerin sultanı diye anılırdı. Veled, 1212–1213 yıllarında ailesi ile birlikte Belh’ten ayrıldı. Mevlânâ o zamanlar 5-6 yaşlarındaydı. Bahaeddin Veled, Belh’ten ayrılırken hacca niyetlenmişti. Nişabur, Bağdat ve Kûfe yoluyla Mekke’ye ulaştılar. Hac görevini yaptıktan sonra dönüşte Şam’da bir müddet kaldılar. Oradan Malatya, Erzincan ve nihayet Sivas, Kayseri, Niğde yoluyla Karaman’a gelip yerleştiler. Bu yolculuk on yıla yakın bir zaman sürmüştür. Karaman’da yedi yıl kaldılar. Mevlana bu sırada evlendi.

  Anadolu Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat, Mevlânâ ailesini Konya’ya davet etti. Bu davet üzerine 1228’de Konya’ya gelip yerleştiler. Konya’daki medreselerde dersler veren Bahaeddin Veled 1231 yılında vefat etti. Bu sırada 24 yaşlarında olan Mevlânâ, babasının vasiyeti ve dostlarının ısrarları ile babasının yerine ders vermeye başladı. Mevlânâ 1244’te Konya’ya gelen Şems-i Tebrizi ile tanıştı.

  Tebrizi ile yaptığı sohbetler sırasında tasavvufi düşüncenin tesirinde kaldı. Medresedeki görevini bıraktı. Uzun yıllar uzlete çekilen Mevlânâ meşhur eseri Mesnevi’yi bu dönemde yazdı. Tüm dünyada tanınan Mesnevi, Türk İslam kültürünün en önemli eserleri arasında yer alır. Bu eserde tasavvuf düşüncesinin ana konuları anlatılır. Sahip olduğu insan sevgisi, hoşgörü ve alçak gönüllülük gibi özelliklerinden dolayı Mevlânâ’nın çevresinde her kesimden insan toplanmıştır. Geniş hoşgörü ve derin bilgisinden dolayı herkes ona saygı göstermiştir. O, şiirleri ve özlü sözleriyle etrafını aydınlatmıştır. Çağlar sonrasını etkileyen düşüncelerinin kaynağını, Kur’an ve sünnet oluşturmuştur. Onun düşünce sistemi, Anadolu, Arap dünyası ve Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.Mevlânâ, 1273 yılında Konya’da vefat etmiştir.



  Paylaş
  Mevlana Celaleddin-i Rumi Hayatı Kısaca Mumine Forum