Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Meali Forumundan Kur'an'da İsimleri Geçen Peygamberler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kur'an'da İsimleri Geçen Peygamberler

  Reklam
  Kur'an'da İsimleri Geçen Peygamberler:
  Kur'an'da İsimleri Geçen Peygamberler
  Hazret-i Âdem aleyhisselâmdan Peygamberimize kadar bir rivâyete göre 124 bin, diğer bir rivâyete göre ise 224 bin peygamber gelmiştir Bunlardan ancak 28 tanesinin isimleri Kur'ân-ı Kerim'de zikredilmiştir Kur'ân-ı Kerim'de adları geçen ve bilinmeleri vâcip olan

  Peygamberlerin mübârek isimleri şunlardır:

  1 Âdem 8 İsmâîl 15 Hârûn 22 Zekeriyya
  2 İdris 9 İshâk 16 Dâvûd 23 Yahyâ
  3 Nûh 10Yâkûb 17 Süleyman 24 Îsâ
  4 Hûd 11Yûsüf 18 Yûnus 25 Üzeyr*
  5 Sâlih 12Eyyûp 19 İlyas 26 Lokman*
  6 İbrâhîm 13Şuayb 20 Elyesa 27 Zülkarneyn*
  7 Lût 14Mûsâ 21 Zülkifl 28 Hazret-i Muhammed (Aleyhimüsselam)

  * Bu üç mübârek zâta evliya diyenler de vardır

  Kur`an`da ismi geçmediği halde peygamber olarak meşhûr olanlar da şunlardır: Şît, Yûşâ, Cercis, Danyal  Paylaş
  Kur'an'da İsimleri Geçen Peygamberler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kuranı kerimde ismi geçmeyen binlerce peygamber olduğu rivayet edilmektedir. Zaten Allahu tealanın sonsuz rahmeti düşünüldüğü zaman insanların doğruluğa erişmeleri için yardımcı göndermesi rahmetinden düşünülmelidir. Kuranı kerimde ise sadece yedi peygamberimizin ismi geçmektedir. 3. 3
  Kuranda geçen peygamberler sırasıyla yazılmış herkes bu güzel ve faydalı konudan yararlanmalıdır.