İslam Dini ve İman Bölümü ve Meleklere İman Forumundan Melekleri Neden Göremiyoruz? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Melekleri Neden Göremiyoruz?

  Reklam
  Melekleri Neden Göremiyoruz?

  Melekler nurdan yaratılmış lâtif cevherler, ruhanî varlıklar olduklarıiçin, aslî hüviyetleri ve gerçek mâhiyetleri ile insan gözüne gözükmezler. Görme kabiliyetimiz, melekleri görebilecek şekilde yaratılmamıştır. Ancak Cenâb-ı Hak Peygamberlerine, melekleri görme kabiliyetini verdiğinden, onlar melekleri hakikî şekilleri ile görebilmişlerdir.
  Melekleri hakikî mâhiyetleri ile göremememiz ve 5 duyumuzla hissedemeyişimiz, onların yok oldukları iddiasını gerektirmez. Duyu organlarımızın maddî âlemde kendi dahi hissedemedikleri pek çok şey vardır. Kulağımız çok tiz ve çok pes sesleri işitmez. Bugün varlığı âletlerle tesbit edilen ışık dalgalarının hepsini, hele röntgen ve ültraviyole ışınlarını gözle görebilseydik, dünyayı şimdikinden çok başka şekilde tanıyacaktık. Biz daha kendi âlemimizdeki tezahürlerin hakikatına vâkıf değilken, Cenâb-ı Hakk'ın yarattığı nâmütenâhî âlemlerdeki nâmütenâhî hâdiselerin varlığını nasıl inkâr edebiliriz?
  Demek ki bir şey'i gözle görememek, o şey'in yok olduğuna delil olmaz. Gözle göremediğimiz pek çok şey var ki, o şey'in vücudunu aklımızla, ilim ve tecrübe ile, deneylerle kabûl ediyoruz. İşte, melekler de gözle göremediğimiz halde, varlığını kabûl ettiğimiz nesnelerdendir.


  Mehmet Dikmen  Paylaş
  Melekleri Neden Göremiyoruz? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Melekleri görebilmek peygamber efendimizin nuruna erişmekle gerçekleşir onun nuruna erişmek de mümkün olmadığından meleklerin nurunu görmemizi de engeller. 3. 3
  Melekleri neden göremeyiz ? kısaca cevap

  Melekler nurani varlıklar olduğu için dünyadaki gözlerimizle görme imkanımız yok ama ahirette onları göreceğiz inşallahmelekleri neden göremeyiz