Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Allah`ın Varlığının Kanıtı Ve Müslümanlığın Kanıtı Nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Allah`ın Varlığının Kanıtı Ve Müslümanlığın Kanıtı Nedir?

  Reklam
  Lütfen bana Allah`ın varlığının kanıtlarının ve müslümanlığın kanıtlarını delillerini (gerçek)söler misiniz yoksa inanmıycam müslümanda olmucam bi zahmet müminler.


  Paylaş
  Allah`ın Varlığının Kanıtı Ve Müslümanlığın Kanıtı Nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  buyur kardeşim verdiğim konuları oku müslüman olmucağım deme en büyük nimet müslümanlıktır.alemlere rahmet olan bir peygamberimiz var
  Allah'ın varlığının delilleri nelerdir?
  Allah'ın Varlığının İspatı
  Allah'ın varlığının delilleri

  Hz. Muhammedin (asm.) alemlere rahmet oluşu ne demektir? 3. 3
  Müslüman kim ve Gerçek Müslümanlık nedir ?

  Öncelikle bilmelidir ki Müslüman'a bu ismi Allah vermiştir. Kelimenin Kurandaki aslı ile Müslim, teslim olan, varlığını Allaha teslim eden demektir. Kalbi ve bedeniyle, içi ve dışıyla kendisini Allaha ve Rasulüne teslim eden kişi gerçek müslümandır. Nedir teslim olmak? İnsanın her aza ve cihetinin Allah teslimiyeti farklı farklı ve kendi cinsinden olacaktır. Kalbin Allaha teslim onu Allahın razı ve hoşnut olacağı inanç, sevgi ve ahlakla doldurmak ve donatmaktır. Kalbini Allaha veren bir Müslüman, Allaha Meleklerine ve tüm Peygambere ve Kurana iman eder, öldükten sonra yeniden diriltileceğine ve kainattaki her şeyin Allahın takdiri ile meydana geldiğine inanır. Bu hususların cümlesini yürekten onaylar ve bu inancını insanlara açıklamaktan çekinmez. Gönlünü Hakka sunan müslüman başka değil yalnızca Allahın sevdiklerini, mümin ve müslümanları sever ve dürüst güvenilir cömert iyiliksever yumuşak huylu merhametli samimi saygılı ve takva sahibi olur. Buraya kadarı kalbin Allaha teslimi, kalp düzeyinde iyi ve gerçek bir müslüman olmanın ölçüsü. Sırada bedenini ve vücut azalarını Allaha teslim etmek var. Evvela dilini Allaha teslim etmeli ve Onun razı olduğu kelimeleri sözleri kimseden çekinmeden söyleyebilmelidir. Allahın kulundan duymayı sevdiği en büyük kelime Kelime-i tevhit ve Kelime-i şehadettir. Allah ve Peygamberi Muhammede açıktan tanıklık ettikten sonra müslüman her yer ve zeminde Hakkı ve doğruyu söyler ve yalandan şiddetle sakınır. Bunun için gerçeğe mutabık bilgileri ve Kuran ve Sünnette beyan edilen hakikatleri söylemelidir. Yeri geldiğinde örneğin tesettürsüz bulunmanın yasaklığını, içki zina faiz ve kumarın haramlığını vede lüzum anında namaz oruç zekat ve haccın farz oluşunu ifade etmelidir. Hasılı müslüman dilini hayırda kullanır ve ancak yalan iftira gıybet nemime ve boş lakırdı gibi şerlerden sakınır. İfade ve söylem düzeyinde gerçek bir müslüman olmanın ölçüsüde budur. 4. 4
  Tmm ama bunlar delil deil,öyle diosan şunu izle ama kbl etmessinde nese izle:http://www.evrimteorisi.org/index.ph...06&video_id=31 yani illahide birinin yaratması gerekmiyor herşeyi aklın alması gerekmiyor. 5. 5
  ALLAH ın Varlığının İspatı

  Bir iğne ustasız olmaz bir köy muhtarsız olmaz bir harf bile kâtipsiz olmaz iken nasıl olurda şu muntazam ve sistemli bir şekilde çalışan dünya sahipsiz olur ve kendi kendine meydana gelir

  Evet, arkadaşlar dedik ki bir iğne ustasız olmaz küçücük ve yapımı çok basit olan bir iğne kendi basına olabilir mi yanı demeliyiz ki yok kardeşim bu iğne kendi kendine meydana gelmiştir işte kendine göre doğa maddeleri vardır kendi kanunlarıyla kendi işlevleriyle meydana gelmiştir diyebilir miyiz eğerki dersek ne kadar mantıksız oluyor değilmi? en akıllı cevap ise bu ıgneyı yapan bir insan var bunu kabullendik bide ıgne yapımını bilmemiz lazım yanı ıgneyı nasıl şekil vericez işte ne malzeme kullanmalıyız sonra işte taştan mı olsa yoksa ağaçtan mı yani bir ilim sahibi olmamız lazım ki iğneyi yapalım demek ki iğne ustasız olmaz iken bu sabahı gündüz eden geceyi sabah eden dünyayı havada tutan güneşi gök yüzünde tutan yağmurları yağdıran elbette bir varlık var ki bunlar oluyor ve dünya O`nun tarafından yönlendiriliyor

  Başka bir örnek verelim:

  Bir uçak ve birde kuş düşünelim bu iki madde havada uçuyor ve ortak özelikleri havada uçmak ve şimdi uçağın yapımına gelelim bir uçak kanunlarla birleştirilir mi bir uçak kendi kendine olabilir mi bir uçak mühendis olmadan akıl sahibi insan olmadan kendi imkanlarıyla uçak planı olabilir mi

  biz uçak yapımından gereken bütün malzemeleri işte tekerlikleri koltukları kaportaları işte pilot mahallinde bulunan tesisatlar yani uçak yapımı gerektiren bütün malzemeler var
  Dedik ki malzemelere bize havada uçan bir araç yap insan binip seyahat edecek ve malzemeler bu uçağı tek başıyla meydana getirebilir mi getiremez tabii ki illa ve illa bir uçak mühendisi olması lazım yani uçak malzemelerini birleştirmesi ve yönlendirmesi lazım ki uçak meydana gelsin burada anlaşılıyor ki mühendis olmadan uçak olmaz yani maddeler bir araya gelip güneşi oluşturmaz demek ki güneşin mühendisi varmış

  Birde kuş düşünelim bu kuşta havada uçuyor ve kanatları var ve uçak gibi uçuyor geziyor ama aralarında dağlar kadar fark var uçak cansız ama kuş canlı yiyor içiyor ondan sonra gözü var midesi var kulağı var duyma sistemi var dolaşım sistemi var sonra varda var diyebilir miyiz acaba uçak mühendissiz olmaz ama kuş kendi kendine olabilir mi bu dünyada her şeyin bir sahibi var bunu iyi bilelim


  Allahın varlığın Kanıtı bu yazılar güzel anlatmış

  Hicranın verdiği konuları okudunuzmu kardeş 6. 6
  Okudum ama sen benim verdiğim videoyu izle,yani birinin yaratması gerekmiyor,hepsini okudum. 7. 7
  kardeşim Allah c.c yaratıyor işte
  Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
  Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "Ol" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)
  Kİ O, YARATTI, BİR DÜZEN İÇİNDE BİÇİM VERDİ.
  (A'LA SURESİ, 2)


  buyur buraya bak http://yaratilisdelilleri.blogcu.com...ma-ilmi/771801 8. 8
  ALLAH'IN YARATMA İLMİ


  Evrimsel yaratılışı savunanların iddiasına göre, Allah canlıların genetik yapılarında mutasyonlar yoluyla birtakım değişimler meydana getirmekte ve böylece onlara faydalı organlar kazandırmaktadır. Ya da yine bu iddiaya göre Allah önce ilkel canlılar yaratmakta, sonra onları kompleks canlılar haline getirmek, onları mükemmelleştirmek için doğal seleksiyonu kullanmaktadır. Doğal seleksiyon mekanizmasıyla bir canlıya organ eklemekte ya da önceden yarattığı bir organı körelterek, çıkarmakta, bir türü bir başka türe dönüştürmektedir.
  Bilimsel gelişmelerden haberdar olmayan bazı insanlar, evrim teorisini de desteklemek için bu tip hayali çıkarımlar yapmaktadırlar. Ancak bu iddia bilimsel gerçeklere tamamen aykırıdır. Kuran’da da bu şekilde bir yaratılıştan kesinlikle söz edilmemektedir.
  ALLAH TÜM KAİNATI YOKTAN VAR EDENDİR
  Allah dilediğini dilediği şekilde ve zamanda, örneksiz olarak yaratan, yoktan var edendir. Her türlü eksiklikten uzak olan, hiçbir şeye ihtiyaç duymayandır. Dolayısıyla Allah'ın yaratması için de hiçbir sebebe, araca, aşamaya ihtiyaç yoktur. Dünyada herşeyin belli sebeplere, doğa kanunlarına bağlı olması kimseyi yanıltmamalıdır. Allah, tüm bu sebeplerin Yaratıcısı olarak bunlardan tamamen münezzehtir.
  Şunu da belirtmek gerekir: Allah dilerse yaratmada belirli safhalar kullanabilir. Örneğin bitkiyi tohumdan çıkarır veya insanı tek bir sperm ile yumurta hücresinin birleşmesinden, aşama aşama yaratır. Fakat bu safhaların –ileride de detaylandıracağımız gibi- evrim iddiası ile hiçbir ilgisi yoktur. Hiçbir aşamada şansa, tesadüfe, başıboşluğa yer yoktur ki, evrim teorisinin temel iddiası rastgele, şuursuz tesadüflerle, kendi kendine meydana gelen olaylardır. Bir bitkinin meydana gelişinin ya da tek bir hücrenin "en güzel surette" yaratılmış olan bir insan haline dönüşmesinin her safhası, Allah'ın sonsuz kudreti ile yaratılmış, mükemmel sistemler sayesinde gerçekleşir.
  Allah yerleri, gökleri ve ikisi arasındaki herşeyi, tüm canlıları yalnızca dilemiş ve yaratmıştır. Bu, Allah için son derece kolaydır. Kuran'da da bu gerçeğe işaret edilmiş ve Allah'ın yaratışı hakkında şunlar bildirilmiştir:
  Onu istediğimizde herhangi bir şey için sözümüz, ona yalnızca "Ol" demekten ibarettir; o da hemen oluverir. (Nahl Suresi, 40)
  YARATILIŞ BİR MUCİZEDİR
  Bazı Müslümanların evrim fikrine itibar etmesinin kökeninde, Allah'ın dilediği anda dilediğini yaratma ve yok etme gücünü göz ardı etmelerinin önemli bir rolü vardır. Söz konusu evrimci Müslümanlar, doğa kanunlarının sabit ve değişmez olduğu ve hiçbir olayın doğa kanunları dışında gerçekleşmeyeceğini varsayan "natüralist" dogmanın etkisi altında düşünmektedirler. Oysa bu çok büyük bir yanılgıdır. Çünkü "doğa kanunları" dediğimiz kavramlar, Allah'ın maddeyi belirli bir düzen içinde yaratmasından ve korumasından kaynaklanmaktadır. Bunlar maddenin bizzat kendisinden kaynaklanan özellikler değildir.
  Müslüman evrimciler, Darwinistlerin fikri temelini oluşturan natüralist dogmadan etkilenmiş oldukları için, canlıların ve insanın kökenini de doğa kanunlarına göre açıklamaya çalışmaktadırlar. Allah'ın bu doğa kanunları ile sınırlanmış bir yaratılışla canlıları var ettiğini düşünmekte, dolayısıyla mutasyon, doğal seleksiyon, türleşme gibi kavramları kullanarak bir türün diğerine dönüşmesi yoluyla yaratılış olduğunu zannetmektedirler. Oysaki bir Müslümanın böyle bir "natüralist" mantığa kapılması çok hatalı olur, çünkü Kuran'ın pek çok ayetinde bildirilmiş olan mucizeler, bu mantığın yanlış olduğunu açıkça göstermektedir.
  Nitekim Kuran'da canlıların ve insanın yaratılışı konusundaki ayetlere baktığımızda, bu yaratılışların doğa kanunları içinde değil, mucizevi şekilde olduğunu açıkça görürüz. Allah canlıların yaratılışını şöyle açıklamaktadır:
  Allah, her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üzerinde yürümekte, kimi iki ayağı üzerinde yürümekte, kimi de dört (ayağı) üzerinde yürümektedir. Allah, dilediğini yaratır. Hiç şüphesiz Allah, herşeye güç yetirendir. (Nur Suresi, 45)
  Ayette karada yaşayan temel canlı gruplarına (sürüngenler, kuşlar ve memeliler) işaret edilmekte ve bunları Allah'ın sudan yarattığı bildirilmektedir. Dikkat edilirse, bu canlı grupları evrim teorisinin öngördüğü gibi "birbirlerinden" değil, "sudan" yaratılmışlardır. Yani ortak bir malzemeden, Allah'ın şekillendirmesiyle ayrı ayrı var edilmişlerdir.
  Bu ortak malzemenin su olduğu gerçeği, bugün bilimsel verilerle de açıkça ortadadır. Su, dünyadaki her canlının vücudunun en temel unsurudur. Memelilerde vücudun yaklaşık % 70'i sudur. Her canlı, vücudundaki su sayesinde hücre içi, hücreler arası ve dokular arası ulaşımı sağlar. Su olmadan canlılığın olamayacağı herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. 9. 9
  Öncelikle S.a kardeşim

  Anladığım kadarıyla evrim teorisiyle ilgileniyorsun ve

  Abiyogenez teorisinden bahsetmiş gönderdiğin video bir zamanlar var olan ama artık çöken bir teori

  ayrıca bakınız;


  Abiyogenez teorisi aristo ile ortaya çıkmış bir teoridir ve pastuer tarafından yok edilmiştir..

  Daha fazla bilgi istiyorsanız kardeşim buyrun;
  Charles Darwin yaklaşık 150 yıl önce, dönemin kısıtlı bilimsel imkanları nedeniyle aslında kendisinin de birçok açıdan kuşkuyla yaklaştığı bir varsayımda bulunmuş ve bu varsayıma da “Evrim Teorisi” adını koymuştur.

  Ancak bu varsayımı belli ideolojik nedenlerle desteklemek isteyen bazı bilim adamları, Darwin'in düşüncesi hiçbir bilimsel delile dayanmadığı ve zayıf bir tahminden öteye gidemediği için 150 yıl boyunca kamuoyunu yanıltmak için çeşitli sahtekarlıklara ve akıl dışı kurgulara başvurmak zorunda kalmışlardır. Darwinist materyalist bilim adamlarının canlılığın ilk olarak nasıl ortaya çıktığı sorusu karşısında ortaya attıkları Abiyogenez teorisi de bu kurgulardan biridir.

  İlk ortaya atıldığı günden bu yana bazı çevrelerce ideolojik bir zorunluluk olarak ilgi görüp savunulan evrim teorisi, bilim adamlarının bir kısmı tarafından büyük bir bağlılıkla savunulduğu için, insanların bazıları bu teoriyi bilimsel açıdan geçerli zannetmektedir.

  Oysa evrim teorisi herşeyden önce "canlılığın ilk olarak nasıl ortaya çıktığı" sorusuna dahi hiçbir açıklama getirememektedir. Darwinistlerin paleontolojik evrim konularının aksine, ellerinde çarpıtmalar ve taraflı yorumlarla teorilerini bu konuda destekleyecekleri sahte fosiller de bulunmadığı için bu büyük sorunu, 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde başlayan bir dizi araştırmayla aşmaya çalışmışlardır. Ancak evrimci bilim adamlarının yaptıkları her araştırma, Yaratılış Gerçeğini gözler önüne sererek evrim teorisi için daha büyük bir çıkmaz oluşturmuştur.

  Abiyogenez (Abiogenesis) Teorisi Nedir?

  Abiyogenez teorisi, cansız maddelerin tesadüfen bir araya gelerek canlı bir organizma oluşturacağını ileri süren teoridir. Hiçbir bilimsel kaynağa dayanmayan ve bugün evrimcilerin terk etmek zorunda kaldıkları bu teori, biyolojinin çok geri olduğu 16. ve 17. yüzyılda bilimsel bir gerçek sanılıyordu.

  Ortaçağ'da, böceklerin yemek artıklarından, güvelerin yünden, farelerin buğdaydan oluştuğuna yaygın olarak inanılıyordu. Hatta, bunu ispatlamak için ilginç deneyler dahi yapılmıştı. Örneğin; 17. yüzyılda yaşayan Belçikalı bir fizikçi olan J. B. Van Helmont, kirli insan gömleğiyle buğday tanelerini bir araya koyduğunda, farelerin oluşacağını sanmıştı. Etlerin bir süre sonra kurtlanmasının da, hayatın cansız maddelerden türeyebildiğine bir delil olduğu zannediliyordu. Oysa daha sonraları, etlerin üzerindeki kurtların kendi kendilerine oluşmadıkları; sineklerin bıraktıkları gözle görülmeyen yumurtalardan çıktıkları anlaşıldı.

  Bilimsel Olarak, "Abiyogenez" Değil; "Hayat Ancak Hayattan Gelir" Görüşü Geçerlidir

  Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yazdığı dönemde, bakterilerin cansız maddelerden oluşabildikleri inancı bilim dünyasında yaygın bir kabul görüyordu. Oysa Darwin'in kitabının yayınlanmasından beş yıl sonra, ünlü Fransız biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluşturan bu inancı "hayat ancak hayattan gelir" görüşü ile (biyogenez) kesin olarak çürüttü. Pasteur, yaptığı uzun çalışma ve deneyler sonucunda vardığı sonucu şöyle özetlemişti:

  "Cansız maddelerin hayat oluşturabileceği iddiası artık kesin olarak tarihe gömülmüştür." (Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular Evolution and The Origin of Life, New York: Marcel Dekker, 1977, s.4)

  Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün bu bulgularına karşı uzun süre direndiler. Ancak gelişen bilim, canlı hücresinin son derece kompleks yapısını ortaya çıkardıkça, hayatın kendiliğinden oluşabileceği iddiası giderek daha büyük bir çıkmaz içine girdi.

  Evrim teorisi; paleontoloji, genetik, mikrobiyoloji, biyokimya, biyofizik gibi bilim dalları tarafından çürütülmüştür. Bu bilim dalları tarafından 150 yıldır ortaya konan sayısız bulgu, evrimin hiçbir zaman gerçekleşmediğini çok açık ve kesin olarak göstermektedir.

  Evrim Neden Bilim Tarihinin En Büyük Aldatmacasıdır?

  Evrim teorisi, materyalist felsefenin yaşatılması için savunulduğu, bilime değil propagandaya ve gerçek olmayan iddialara dayandığı için büyük bir aldatmacadır.

  Henüz canlılık için gerekli olan tek bir proteinin bile oluşumunu açıklayamayan evrimcilerin savunduğu tüm fikirler daha temelinden çökmüştür. Ancak bütün bu gerçeklere rağmen, günümüzde bazı bilim adamları aldatmacadan ibaret olan bu teoriyi -asılsız olduğunu itiraf etmelerine rağmen- savunmaya devam etmektedirler. Bu bilim adamlarından biri de Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi olan Richard Lewontin'dir. Kendisi "önce materyalist, sonra bilim adamı" olduğunu şöyle itiraf etmektedir:

  "Bizim materyalizme olan bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey, bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Aksine, materyalizme olan a priori bağlılığımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Materyalizm bizim için mutlak doğru olduğuna göre de, İlahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz."(Richard Lewontin, The Demon-Haunted World, The New York Review of Books, 9 Ocak, 1997, s.28)

  Görüldüğü gibi materyalist bilim adamları evrim teorisine, onu bilimsel olarak ispatladıkları için değil, ideolojileri bunu gerektirdiği için inanmaktadırlar. Aksi takdirde, savundukları materyalist felsefeyi dayandıracakları başka bir seçenekleri kalmayacaktır. alıntıdır
  VESSELAM

 10. 10
  Sevgili kardeşim müslüman olmağa adım atmışsın ama karar aşamasındasın bir gözün gördüğü kanıt istiyorsun kalbin var atıyor ama onu görmüyorsun bizleri yaratan RABBİMİZİ de göz görürmü ama var kainatı bir yaratan var bizleri bir yaratan var darwin felsefesi çökeli asırlar oldu ateistler bile artık kainatı bir yaratanın olduğunu istemeselerde kabul etmek mecburiyetinde kaldılar kararını vermişsin güzel kardeşim adımını atmak kalmış RABBİM YAR VE YARDIMCIN OLSUN BİZLERİNDE DUALARIMIZ SENİNLE 11. 11
  Kayıtsız Üye

  Cevap: Allah`ın Varlığının Kanıtı Ve Müslümanlığın Kanıtı Nedir?

  "Yerlerin ve gökün oluşmasında , gece ve gündüzün ard arda gelişinde büyük ibretler vardır." Bu kuranda yazıyor ve gerçektende yerlerin ve gök yüzünün oluşmasında büyük ibretler var . Gezegenler atmosfer vb. Din bilim ile uyuşur . Kur 'an ı kerim çıktığında yerlerin ve göklerin varoluşunda büyük ibretler olduğunu bilmiyorduk . Fakat kur 'an bize gösterdi . Bu bir kanıttır hayla şüphe arıyorsan "müslüman" olmayı istemiyorsun demektir.


  Muminem Cevap: Allah`ın Varlığının Kanıtı Ve Müslümanlığın Kanıtı Nedir?

 12. 12
  Alıntı Kayıtsız Üye Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  "Yerlerin ve gökün oluşmasında , gece ve gündüzün ard arda gelişinde büyük ibretler vardır." Bu kuranda yazıyor ve gerçektende yerlerin ve gök yüzünün oluşmasında büyük ibretler var . Gezegenler atmosfer vb. Din bilim ile uyuşur . Kur 'an ı kerim çıktığında yerlerin ve göklerin varoluşunda büyük ibretler olduğunu bilmiyorduk . Fakat kur 'an bize gösterdi . Bu bir kanıttır hayla şüphe arıyorsan "müslüman" olmayı istemiyorsun demektir.
  sözlerinize aynen katılıyorum,fakat öyle atmosfer,gezegen vs
  gibi uzağa bakmak gerekmiyor.ilk önce bilimsel olarak kendi yaratılışını
  ve vucudunun nasıl çalıştığını düşünen ve inceleyen
  zaten en büyük kanıtı bulmuş olur
  iman etmek için öyle bin dereden su getirtmeye gerek yok
  biraz tefekkür etmek yeterli.

  vessellam 13. 13
  htc
  selamın aleyküm , o kadar çok soracak sorum vardıki kafama takılan allah bu siteyi karşıma çıkardı. şuan tam olarak nasıl kullanacağımı bilmediğim için buradan ulaşmaya çalışıyorum size sanırım bu forumun sahibi sizsiniz yada en fazla insanlara cevap olan .yaptığınız bence çok güzel bir şey dinimizle ilgili bildiklerinizi insanlarla paylaşmak gerçekten çok güzel bir şey. ben 17 yaşındayım kafama takılan sorulara ailemden tam bir yanıt alamıyorum şüpheye düşmekte istemiyorum siz bana yardımcı olursanız büyük iyilik yapmış olursunuz. gerek size özel olarak nasıl ulaşmam konusunda gerekte sorularım hakkında ,siteyi nasıl kullanabileceğim hakkında. Allah şimdiden razı olsun . lütfen bana cevap verin. 14. 14
  Alıntı htc Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  selamın aleyküm , o kadar çok soracak sorum vardıki kafama takılan allah bu siteyi karşıma çıkardı. şuan tam olarak nasıl kullanacağımı bilmediğim için buradan ulaşmaya çalışıyorum size sanırım bu forumun sahibi sizsiniz yada en fazla insanlara cevap olan .yaptığınız bence çok güzel bir şey dinimizle ilgili bildiklerinizi insanlarla paylaşmak gerçekten çok güzel bir şey. ben 17 yaşındayım kafama takılan sorulara ailemden tam bir yanıt alamıyorum şüpheye düşmekte istemiyorum siz bana yardımcı olursanız büyük iyilik yapmış olursunuz. gerek size özel olarak nasıl ulaşmam konusunda gerekte sorularım hakkında ,siteyi nasıl kullanabileceğim hakkında. Allah şimdiden razı olsun . lütfen bana cevap verin.
  ve aleykumusselam ve rahmetullah
  hoş geldin kardeşim,üyeliğin hayırlı olsun kafana takılan bütün soruları sorabilirsin
  bizler elimizden geldiğince cevaplamaya yada cevaplarına ulaşmanızı sağlamaya
  çalışacağız İnşaAllah.sitenin sahibi mumine hocamızdır,Allah(c.c)ondan razı olsun.
  sorularını anasayfadaki
  Sizden Gelen Sorular, bölümünden
  yeni konu aç butonuna tıklayarak karşına çıkan panelden konu olarak açabilirsin
  sitede özel iletişim yok sorularını dediğim yoldan sorabilirsin
  site ile ilgili anlamadığın konuları yine aynı bölümden açabilirsin
  site ile ilgili teknik problemler için sayfanın en altındaki

  Bize Yazin'a tıklayarak
  sorununu isteğini site adminnlerine bildirebilirsin htc kardeşimmüslümanlığın kanıtı,  müslümanlığın kanıtları,  müslümanlık kanıtları,  müslümanlığın ispatı,  muslumanligin kaniti,  allahin kaniti,  müslümanlığın ispatları