Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan hz muhammed s.a.v kimlik bilgileri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  hz muhammed s.a.v kimlik bilgileri

  Reklam
  lütfen adlarını verin ya kimlik kağıdını koymuşsunuz isim yok


  Paylaş
  hz muhammed s.a.v kimlik bilgileri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Mekke sessiz sakin bir gece geçiriyordu. Tarih 571 yılının Rebîülevvel ayının 12. gecesiydi. Âmine heyecan içinde yattığı yerden kalktı. Bir rüya görmüştü ve rüyada duyduğu ses kulaklarında çınlıyordu. -Âmine! O doğduğu zaman adını Muhammed koy.
  Âmine gördüğü rüyayı kimseye anlatmadı nihayet mutlu an geldi. Âmine görülmemiş güzellikte bir oğlan çocuğu doğurdu. Bir haberci göndererek mutlu haberi dedesi Abdülmuttalip’e duyurdu. Abdülmuttalip hemen geldi ve Muhammed (sav)’i bağrına bastı.
  Mekke halkının zenginleri doğan çocukları o dönemlerde daha iyi beslenmeleri için sütannelere teslim ederlerdi. O yıl sütanneler yine Mekke’ye inmişti. Kimse dul ve fakir olan Âmine’nin yetim çocuğunu almak istemedi. Muhammed (sav) yetimdi, çünkü babası Abdullah o doğmadan iki ay önce vefat etmişti. Muhammed (sav)’i Halime adında bir sütanne yanına aldı. Halime buna hiç pişman olmadı. Çünkü Muhammed’le beraber evlerine bereket gelmişti. Muhammed (sav) sütkardeşi Şeyma ile sürekli koyunları otlatırdı.
  Muhammed 6 yaşına girince annesinin yanına döndü. Annesiyle birlikte babasının mezarlığını ziyaretten dönerken annesi vefat etti. Annesini kaybeden Muhammed (sav)’i dedesi Abdulmuttalip yanına aldı. Dedesi onu çok seviyor ve ona çok iyi davranıyordu. Ama dedesi de bir gün hastalanıp yatağa düştü. Hastalandığı için Muhammed (sav)'e amcası Ebu Talib’in bakmasını istedi.
  Bundan böyle Muhammed Ebu Talib’in evinde yaşayacaktı. Daha sonra Muhammed (sav) amcasıyla birlikte ticaret için başka şehirlere yolculuk yapmaya başladı. Böylece Muhammed (sav) ticaretle uğraşmaya karar verdi.
  Günler geçiyor Muhammed büyüyordu. 25 yaşına ulaştığında Muhammed’in güzel huyu bütün Mekke'de duyulmuştu. Zaten ona küçüklükten beri Muhammedü’l-Emin (güvenilir Muhammed) diyorlardı. Onun bu hali Hatice’nin dikkatini çekti ve nihayet Muhammed ile evlendiler. 3. 3
  Soyu :
  Hz.Muhammed, Mekke’nin büyük ailelerinden, Kureyş kabilesinin kollarından biri olan “Haşimoğulları” ndandır.
  Babası Abdullah , annesi Amine’ dir. Dedesi Abdülmuttalip, Mekke’ nin ileri gelenlerindendir.

  Doğumu ve Çocukluğu :

  571 yılında Mekke ‘de dünyaya gelmiştir.
  Doğumundan önce babası Abdullah’ı , Altı yaşında Annesini kaybetmiştir.
  Annesinin ölümüyle sekiz yaşına kadar dedesi Abdülmuttalib’in , sonra da amcası “Ebu Talip” in yanında yaşamını sürdürmüştür.
  Amcası Ebu Talip’in yanında ticareti öğrenmiş, Arabistan dışında Suriye, Yemen bölgelerini tanımıştır.


  Gençliği :
  Hz.Muhammed, putlara tapmaz, doğruluktan ayrılmaz, yalan söylemez, kimseyi kırmaz özellikleriyle, akıllı ve olgun davranışlarıyla, doğru sözlülüğü ve güvenilirliğiyle Kureyşliler arasında saygınlık kazanmıştır.Bundan dolayı “Muhammedül Emin” ( Güvenilir Muhammed ) denilmiştir.

  Ticaret işleriyle uğraşan, Kureyş’in saygın ve zengin hanımlarından olan Hz.Hatice’nin yanında çalışmaya başlamış, bir dönem sonra onunla evlenmiştir.
  Kabe’nin onarımından sonra kutsal sayılan “Hacer ül Esved” in yerine konulması sırasında, Kabilelerin anlaşamamaları üzerine çözüm için Hz.Muhammed’e başvurmaları, onun saygı duyulan, sorunları çözebilecek güce sahip, uzlaştırıcı , kişilik özelliklerini gösterir.

  Peygamber oluşu :
  Tek bir tanrı, yaratıcı olduğunu düşünen Hz.Muhammed , zaman zaman Mekke yakınlarındaki Hira Mağarasına giderek, burada düşünceleriyle başbaşa kalmıştır.
  610 yılının Ramazan ayının 27. gecesi Cebrail aracılığıyla ilk vahiy kendisine ulaştırılmıştır.
h.z muhammed s.a.v kimlik bilgileri,  kimlik bilgileri hz muhammed sav evinin görünümü,  hz.muhammed s.a.v. in kimlik bilgileri,  hz muhammed kimlik bilgileri,  hazreti muhammedin kimlik bilgileri,  hz muhammedin kimligi hakkinda bilgi,  hz.muhammedın kımlık belgesı