Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kadınların özel halleri ile ilgili sorular Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kadınların özel halleri hakkında sorular

  Reklam
  Kadınların özel halleri ile ilgili sorular


  Paylaş
  Kadınların özel halleri hakkında sorular Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Adetli iken avret mahallini tıraşı tırnak kesmek
  Adetli veya lohusa durumunda bulunan bir kadının bu durumda avret mahalli temizliği ytapması mekruhtur. Bu yıkandıktan sonra olmalıdır. avret mahalli ve koltuk altı temizliği en az yedi gün içinde en çok ise 40 gün içinde yapılmalıdır. Kırk günü geçmemelidir. Aynı şekilde adetli iken tırnak kesmek mekruhdur. Yıkandıktan sonra kesmek gerekir. Cünüp olan erkek ve kadın da aynı durumdadır. Kaynak:
  Büyük Kadın İlmihali Rauf PEHLİVAN
  Adet günleri belli olan ve olmayan kadınlar
  Adet günleri belli olan kadınlar :
  Bazı kadınların adet günleri sayılan belli günlerdir. Mesela her ay beş yedi veya dokuz gün adet görürler. Bir adet bir kez meydana geldiği üzre kararlaşmış olabilir. Şöyle ki: Henüz edet görmeye başlayan bir kız ilk kez sekiz gün kan görse sonra 22 gün temiz kalsa bu adeti kararlaşmış olur. Ondan sonra devamlı olarak kendisinden bir hastalık sebebiyle kan gelecek olsa onun hem adet günleri hem temizlik günleri her aya o şekilde hesap edilir.
  Adet günleri değişik olan kadınlar :
  Bazı kadınların adet günleri belirli değildir devamlı değşir. Mesela bir ay beş diğer bir ayda altı gün adet görebilirler. bu durumda tedbirli olmak gerekir. Şöylr ki böyle bir kadın altıncı gün olunca yıkanır namazlarını kılar. Ramazan-ı Şerife tesadüf ederse orocunu tutar. çünkü altıncı gündeki kanın özür kanı ihtimali vardır. Fakat altıncı gün çıkmadıkça cinsel ilişkide bulunamaz. Boşanmış ise iddeti bitmiş sayılmaz. Çünkü bu altıncı günün kadını hayız kanı olması ihtimali vardır. Kaynak:
  Büyük Kadın İlmihali Rauf PEHLİVAN
  Adetli iken uyuyup temiz kalkan kadının durumu
  Kadın adetli olarak uyur da namaz vakti çıktıktan sonra temizlenmiş olarak uyanırsa uyuyarak bıraktığı o namazı kaza etmesi gerekir. Zira uyuduğu andan itibaren temiz olduğu kabul edilir. Bu durumda o namazı kaza etmek gerekir. Kaynak:
  Büyük Kadın İlmihali Rauf PEHLİVAN
  Adet kanı tam kesilmeden alınan boy abdesti
  Bir hanım adet veya lohusalık kanları tam kesilmeden abdest veya boy abdesti alırsa bu geçerli olmaz. Hayız ve nifas olan kadınların abdest almaları müstehap değildir. Çünkü bunların abdestsizlik durumlarına abdestin bir tesiri yoktur.
  Kadının hayzı kesildimi cünup gibi olur. Kaynak:
  Büyük Kadın İlmihali Rauf PEHLİVAN

  Adetli Kadın Kuran'a Bakabilir mi?
  Adet ve Lohusa durumunda veya cünup olan bir kimse okumadan hecelemeden Kur'an-ı Kerime yalnız bakabilir bu mekruh değildir.
  . Kaynak:
  1) Büyük Kadın İlmihali Rauf Pehlivan  Adetli Kadın Kur'an Dinliyebilir mi?
  Adetl veya lohusa durumunda bulunan bir kadın Kur'an-ı Kerimi tutmadan okunan Kur'an'ı okuyarak takip etmeden hecelemeden yalnız dinlemesi caizdir. Bu durumun sevap derecesini ancak Allah bilir. Kaynak:
  Büyük Kadın İlmihali Rauf PEHLİVAN  Adetli Kadın Kur'an Meali Okuyabilir mi?
  Bu durumdaki bir kadın Kur'an'a ve ayet yazılı bir şeye el süremez.Arapça dışında Farsça Türkçe gibi bir dile yazılmış olan Kur'an mealini tutmak haramdır. Onda Kur'an ahkamı yazılı olduğundan Kur'an hükmündedir. Eğer içinde ayet bulunmuyorsa Türkçe kitap okumalarında bir mahzur yoktur. Eğer kadın adet durumunu öğrenmekistiyorsa zarureten fıkıh kitaplarına da bakabilir. Kaynak:
  Büyük Kadın İlmihali Rauf PEHLİVAN  Adetli Kadın Secde Ayeti Duyarsa
  Adet veya lohusa durumunda olan bir kadın namaz kılmakla mükellef olmadığı için secde kendisine vacip değildir. Cünup olan için bu böyle değildir. Cünup olan kimse kadın olsun erkek olsun eğer secde ayetini duyarsa tilavet secdesi vacip olur. Temizlendikten sonra bu secfeyi yerine getirmeleri gerekir.
  . Kaynak:
  1) Büyük Kadın İlmihali Rauf Pehlivan  Adet nasıl değişir
  Kadınların belirli adet günleri bazen değişir. Bir adetin değişmiş olması için o ana kadar gördüğü adete aykırı iki adet görmelidir. Örnek: Her ay beş gün adet gören bir kadın sonra iki kez dört gün veya iki kez altı gün kan görse onun adeti beş günden dört güne veya altı güne değişmiş olur.
  sonuç: adet bir defa ile yerleşir iki defa ile değişebilir. Kaynak:
  Büyük Kadın İlmihali Rauf PEHLİVAN
  Adetten sonra yıkanmadan cinsel ilişki
  Hanefi alimlerine göre adet hali olan kadının hayız süresinin en çoğu olan on gün geçerse kan da kesilirse yıkanmadan cinsel ilişkide bulunabilinir.
  Şafii ve Maliki alimlerine göre ise yıkandıktan sonra cinsel ilişkide bulunabilinir.
  Bazı alimlere göre de yıkanması gerekmez yalnız cinsel organının yıkamakla cinsel ilişki helal olur.
  Bu farklılık "Onlar temizleninceye kadar yaklaşmayınız" (Bakara Suresi 222) ayetindeki temizlik anlayışından kaynaklanmaktadır. İmam-ı azama göre buradaki temizlik hayzın kesilmesi demektir. Dolayısıyla adet bitiminden sonra yıkanmadan cinsel ilişkide bulunmak caizdir. Ancak yıkanmak müstehaptır. Kaynak:
  Büyük Kadın İlmihali Rauf PEHLİVAN  Avret Mahallindeki Kılların Temizliği
  Kadınların avret mahallerini herrhangi bir şekilde temizlemesinde mahzur yoktur. Mühim olan temizliğin yapılmasıdır. Avret mahallinin temizliğinin yaşla ilgisi yoktur bahse geçen yerdeki kıllar uzamaya devam ettikçe temizlemek mükellifiyertide tekrarlanır. Avret mahallinin tıraşında sadece ön tarafın temizliği kafidir. Kılların temizliği bir ay içinde tekrarlanmalıdır. Ayrıca halk arasında konuşulan kıl uzunluğunun arpa boyu kadar olması durumunda namaz caiz olmaz yok küçük parmağı bir defa dolarsa kafir olunur şeklindeki inanışlar dinimizde bulunmayan uydurma laflardırbu ise ihmal edilen temizliğin vebalinden dağa ağır bir durumdur. Temizlik imandandır. Bu temizliğin yapılmasındaki hikmet sıhhat yönündendir. Temizlenmediği zaman mesamatın tıkanması ile vücudun ter ifrazatı zorlaşır. Bu da onun sağlığına zarar verir. Kirlerle karışan terlerin meydana getireceği koku da caba... Bu temizliğin kırk günü geçmesi mekruhtur (yapılmaması istenen günah olmayan ancak adet haline getirilirse günah olan şeyler). Cuma günü traş olmak müstehabdır (İşlenmesinde sevap olan terkinde günah olmayan ibadetler) Kaynak:
  Günümüz Meselelerine açıklamalı Fetvalar
  Mehmed Emre Eskişehir Balıkersir-Bilecik Eski Müftüsü

  Adetten kesilme zamanı
  Menopoz = YaşdönümüTıpta biraz daha farklı anlam taşımasına rağmen halk arasında menopoz adetin kesilmeye yüz tuttuğu ve kesildiği zamana verilen isimdir. Hanımların hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Bu dönem sebep olabilieceği şikayetlerle başlıbaşına problem oılabilecek bire zaman dilimidir.
  Menopoz ortalama 45 yaşlarında başlar ve 5-10 sene sürebilir. Tıp otoritelerinin kanısına göre menopoz cinsel olgunluk çağının ihtiyarlığa dönüm noktasıdır. Sebebi kadınlık hormonlarının azalmasıdır. Bu da birçok şikayeti ortya çıkarır cinsiyet hormonlarının uygulanması bazende sakinleştirici verilmesiyle giderilir.
  Yaşdönümünde kadının üreme kabiliyeti yok olduğu halde cinsel istek ve aktivitesi azalmaz. Hatta bazen artabilir.
  Hanefilere göre : Kadınlar en az dokuz yaşlarında buluğ çağına erer ve adet görmeye başlar. Elli veya elli beş yaşlarında adet görme devresiş biter Bu yaştan önce de adetten kesilen kanlar vardır.
  Malikilere göre : Onüç yaşını geçmiş bir kadından 70 yaşınma kadarr gelen kan da uzmanlara gösterilir ve ona göre hjüküm verilir. Yetmiş yaşından sonraki kan ise kesinlikle özür kanıdır.
  Şafiilere göre : Belli bir zaman yoktur. Hayat boyu devam edebilir. Bu hususta bölgenin iklimi etkili olur. Çoğunlukla 62 yaşında kan kesilir.
  Hanbeliler göre : Adetten kesilme yaşı 50'dir. Bundan sonra gelen kan kuvvetli isede adet kanıdeğildir özür kanıdır. Kaynak:
  Büyük Kadın İlmihali Rauf PEHLİVAN  Adet sayılmayan kanlar
  Adet görecek çağa gelmemiş kız çocuklarında görülen kan Adet halinin en az müddeti olan üç günden az gelen kan Adet halinin en çok müddeti olan on günden sonra gelen kan Hamilelik esnasında gelen kan Adetten kesimiş yaşlı kadından gelen kan Kaynak:
  Büyük Kadın İlmihali Rauf PEHLİVAN
  Hamile kadın adet görebilir mi?
  Tıp ilmine göre gebe olunduğu halde normal adet günlerinde daha az miktarda ve daha kısa süreli kanama olur. Halk arasında buna "Üste görme" denir.
  İslam'a göre bu tür kanamlar adet değil özür kanıdır. Hamile kaldıktan sonra adet görülmez. Kaynak:
  Büyük Kadın İlmihali Rauf PEHLİVAN

  Hayız içinde kan gelmeyen günler
  Hayzın başlaması ile görülen kan daha sonra bir müddet kesilir sonra yine görülür. Görülmeyen günlerde hayızlı kabul edilir.
  İki kan arasına giren temizliğin hayız saayılması için bunun temizlik müddetinde değil hayız müdddetinde gelmesidir. Kaynak:
  Büyük Kadın İlmihali Rauf PEHLİVAN


  Hayız kadınlara bir ceza mı?
  Bazı kitaplarda şöyle bir hurafe geçer: "Havva validemiz Hz.Adem'i kandırdı ona cennet meyvesinden yedirdi. Bu olay ikisininde cennetten çıkmasına sebep oldu. Bunun için Cenab-ı Hak hayzı ve gebeliği Hz.Havva'ya bir ceza olarak verdi."
  İslam daha önce Yahudi ve Hristiyanların yapıştırdıkları lanetlik durumunu tamamen bertaraf etti. Adem Peygamberin cennetten çıkarılmasında her ikisinide sorumlu tuttu. İslam'da kadın kötülüklerin ve şeytani iğvaların kaynağı olarak görülmez. İslam'da Hz.Ademi'i kadının baştan çıkardığına inanılmaz. İslam bu batıl düşünceleri tamamen yıkmıştır.
  Cenab-ı Hak buyuruyor:
  "Derken şeytan onların ayağını oradan kaydırdı. İçinde bulundukları cennetten çıkardı."(Bakara Suresi:36)
  "Derken şeytan birbirine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve: Rabbiniz
  size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedî kalanlardan olursunuz diye yasakladı dedi. Ve onlara: Ben gerçekten size öğüt verenlerdenim diye yemin etti..Böylece onları hile ile aldattı. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara: Ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi? diye nidâ etti. (Adem ile eşi) dediler ki: Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah: Birbirinize düşman olarak inin! Sizin için yeryüzünde bir süreye kadaryerleşme ve faydalanma vardır buyurdu. " (Araf suresi :20-24)
  "Derken şeytan onun aklını karıştırıp "Ey Adem! dedi sana ebedîlik ağacını ve sonu gelmez bir saltanatı göstereyim mi? Nihayet ondan yediler. Bunun üzerine kendilerine ayıp yerleri göründü. Üstlerini cennet yaprağı ile örtmeye çalıştılar. (Bu suretle) Âdem Rabbine âsi olup yolunu şaşırdı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı; tevbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti." (Taha suresi 120-122)
  Kur'an yasaklanmış ağaçtan tatma suçunu Havva Anamıza yükleyen kadınları hor ve hakir görentüm anlayışları kökünden nehyeder.
  Hadis-i Şerif'de belirtildiği gibi:
  "Hayız Allah'ın Adem kızlarına taktir buyurduğu bir şeydir." Takdirdir ceza değildir. Kaynak:
  Büyük Kadın İlmihali Rauf PEHLİVAN
  Hayız kanının renkleri ve ayırıcı nitelikleri
  Adet halindeki kadınlarda görülen kanların renkleri altıdır : kırmızı sarı toprak rengi siyah yeşil kirlimsi. Bu akıntılar hepsi hayız müddetinde ise hepsi hayız kanıdır. Ta ki safi beyaz renk görene kadar.
  Kırmızılık ve Siyahlık : İttifakla hayız kanıdır. Hz.Fatıma kan görüyordu. Allah Resulu (a.s.) O'na şöyle buyurdu:
  "Eğer hayız kanı ise bu belli ve siyah renkte olur böyle olursa namaz kılma başka türlü olursa abdest al ve namaz kıl çünkü o bir (çatlak) damardan gelmektedir."
  Sarılık : Sarısı daha çok ve irini andıran bir sudur.
  Bulanıklık : Kirli su renginde görülen kan demektir.
  Toprak Rengi : Toprak rengine benzer önce sarıdır sonra bu rengi alır.
  Yeşilimtırak : Bir çeşit bulanık kandır. bu kanın rengini bozuk gıdalar değiştirir. daha çok yaşlı kadınlarda görülür.
  Hayız kanının ayırıcı nitelikleri : Katı olan ve pis kokan kan Sadece pis kokan katı olmayan kan Sadece katı olan pis kokmayan kan Hem katı olmayan hemde pis kokmnayan kan
  Kaynak:
  Büyük Kadın İlmihali Rauf PEHLİVAN
  Hayız ve nifas halinde haram olan sekiz şey nedir?
  Namaz kılmak O)ruç tutmak Kur'an-ı Kerim okumak Kur'an-ı Kerime el sürmek Kocası ile cinsel ilişkide bulunmak Yasak yerlerine kocasının çıplak dokunması Mescide girmek Kabeyi tavaf etmek
  Kaynak:
  Büyük Kadın İlmihali Rauf PEHLİVAN  Kızın ergenlik belirtileriAdet Görme :
  Dokuz yaşındaki bir kız çocuğu ilk olarak hayız şekilde devam eden bir akıntı görürse.
  Kızlarda ergenlik çağı bazan yaş ile bazan da bir kısım belirtilerle anlaşılır. Kızxlarda en az yaşı dukuz en çoğu ise onikidir. Eğer bu belirtiler azami sınır içinde görülmezse ergenlik çağına geldiğine hükmedilir ona göre yükümlü sayılır.
  İlk adet kanaması ülkemizde ortalama 12-13 yaşlarında olur. Kuzeye gidildikçe yaş büyür. 15 yaşına kadar kanama olmaması hali gecikme olduğunu gösterir. 17 yaşına kadar olmadığı takdirde mutlaka doktora müracaat etmelidir.
  Hamile Kalmak : Erginlik çağına girmeden evlenen bir kız çocuğu hamile kalırsa daha önce adet görmese de erginlik çağına girmiş olur.


  Kaynak:
  Büyük Kadın İlmihali Rauf PEHLİVAN  Kızın hayız müddetinin tesbiti
  İlk defa adet gören bir kız çocuğu on gün kan görse on beş günde temiz olduğu halde sonra yine kan görmeye başlarsaonun adeti on gündür. Temizlik günleride 20 gündür. İlk adet gören bir kız çocuğu üç gün kan görse 15 gün temiz dursa yine bir gün kan gelse iki gün temiz dursa ve tekrar kan gelmeye başlarsa adeti yerleşmediğinden üç günü hayız kabul edilir. İlk defa adet gören bir kız çocuğu 24 gün kan görse 14 günde temiz dursa sonra kan yine devam etmeye başlasa onun adet durumu ilk kan gördüğü günden itibaren 10 gündür. Diğer aylardaki temizlik günleride 20 gündür. Sonra 15 gün kan gelse sonre 14 gün temiz olsada hüküm böyledir. İlk adet gören kız çocuğu dört gün kan görse 15 gün temiz olursa sonra bir gün kan gelip iki gün temiz kaldıktan sonra yine kan gelmeye başlarsa adet dört gündür.
  Kaynak:
  Büyük Kadın İlmihali Rauf PEHLİVAN  Kızın ilk gördüğü kan devamlı akıyorsa
  Yeni hayız görmeye başlayan bir kızın adeti kararlaşmaksızın kanı devamlı akrsa her aydan on günü adetine sayılmış olur. Diğer yirmi günü de temizlik müddetine sayılır. Kaynak:
  Büyük Kadın İlmihali Rauf PEHLİVAN  Kur'an Öğretmeni Olan Hanım Adetliyse
  Kur'an-ı Kerim öğreticiliği yapan bir kadının adet hali geldiği zaman Kur'an-ı Kerim'e dokunmadan harf harf kelime kelime hece hece öğrencilerine Kur'an öğretmesi caiz görülmüştür. Baştan başa bir ayeti okuması haramdır.
  . Kaynak:
  1) Büyük Kadın İlmihali Rauf Pehlivan  Temiz uyuyup adetli kalkan kadının durumu
  Temiz uyuyup adetli kalkan kadının ıslaklığı da kan renginde olursa kanı gördüğü anda itibaren adetlidir. Bu durumda gece yatsı namazını kılmamışsa kaza etmesi gerekir. Kaynak:
  Büyük Kadın İlmihali Rauf PEHLİVAN
 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Adetten bir hafta sonra ara kanamalardan sonra doş aldıktan namaz kılabilirmiyiz 4. 4
  Kayitsiz uye
  Kolay gelsin benim adetim 3-4 senedir gununu şaşmazken son iki aydir farkli gunlerde oluyorum yasim 18 ve son iki aydir cok siddetli oluyorum sizce sebebi nedir ? 5. 5
  Adetten bir hafta sonra ara kanamalardan

  Hayız gününüz belli ise gusül abdesti alırsınız ibadetlerinize devam edersiniz.


  Kolay gelsin benim adetim 3-4 senedir

  çevresel faktörlerden dolayı hayız günü değişebilir veya şiddeti artabilir veya bir hastalıktan dolayı olabilir bunu detaylı öğrenmek için bir kadın doğum doktoruna adet olduğunuz dönemde gidin size gerekli hormon vs testler yaptıracaktır.

 6. 6
  Kayıtsız Üye
  Bebeksiz Kurtaş olmak kaç gün namaz kılmamam söz konusu (iddetim)kadınların özel halleri,  kadın ilmihali adet dönemi,  kadin ilmihali adet,  kadınların özel halleri ile ilgili sorular,  kadın ilmihali,  kadınların özel halleri nelerdir,  kızların özel halleri