Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan hz.muhammedin hayatı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hz. Muhammed hayatı ile ilgili test soruları ve cevapları

  Reklam

  • SİYER SORULARI
  • 1.peygamber efendimizin kaç tane halası vardır?
  • a)2 b)4 c)5 d)6
  • 2.peygamber efendimiz, taife giderken yanında kim vardı?
  • a)Hz.Ebu bekir b)Hz. Ömer
  • c)Hz.Osman d)Hz.Zeyd
  • 3.Peygamberimizin dadısı kimdir?
  • a)Hz. Fatıma b)Süveybe
  • c)Halime d)Ümmü eymen
  • 4.İslamda II.Habeşistan hicreti miladi olarak hangi yılda gerçekleşmiştir?
  • a)614 b)615 c)616 d)622
  • 5.I. ve II.Akabe biatları hangi tarihler arasında meydana gelmiştir?
  • a)610-612 b)615 -619 c)620-621 d)621-622
  • 6.Peygamber efendimiz'in en son nikahladığı kadın hangisidir?
  • a)Hz. Cüveyriye b)Hz.Safiye
  • c)Ümmü habibe d)Hz. Meymune
  • 7.Aşağıdakilerden hangisi peygamberimiz'in zevcelerinden değildir?
  • a)Ümmü seleme b)Atike
  • c)Hafsa d)Sevde
  • 8.Peygamberimiz'in evlat edindiği sahabe aşağıdakilerden hangisidir
  • a)Hz. Ali
  • b)Hz. Ammar
  • c)Hz. Zeyd b. Sabit
  • d)Zeyd b. Haris
  • 9.İslamiyete ilk giren kadın aşağıdakilerden hangisidir?
  • a)Hz.Aişe
  • b)Hz.Safiye
  • cHz.Hatice
  • d)Hz.Hafsa
  10.Teravih namazının cemaatle kılınma uygulamasını kim başlattı?


  A)Hz. Ebu bekir B)Hz.ÖmerC)Hz. Osman D)Hz. Ali
  11.i İslam tarihinde ilk yapılan mescid aşağıdakilerden hangisİdir?
  a) Mescid-i Nebevî b) Mescid-i Haram


  c) Mescid-i Kuba d) Mescid-i Kıbletey
  12. Müşriklerin Hâşimoğullarına uyguladıkları boykot kaç yıl sürdü


  a) Üç yıl b) Bir yıl c) İki yıl d) Dört yıl


  13.Asker sayısı az olsun, çok olsun, çarpışma olsun veya olmasın Hz. Peygamber’in bizzat katıldığı seferlere ne ad verilir? a) Cihad b) Seriye c) Gazve d) Kıta 14.Medîneli müslümanların Hz.Peygamber’den istedikleri
  öğretmen kimdir
  a) Esad bin Zürâre.b) Enes bin Mâlik.
  c) Ukbe bin Âmir.d) Musab bin Umeyr
  15.Peygamberimizin Busra emîrine gönderdiği elçinin katledilmesi üzerine bilmukabele hareketle yapılan Mûtesavaşı kimlerle yapılmıştır?  a) Mekkeli müşriklerle.
  b) BenîNadr Yahûdîeriyle.
  c) Rumlarla (Bizans).
  d) Mekke dışındaki müşrikkabîlelerle


  CEVAPLAR


  1 D 2 D 3 D 4 C 5 D 6 D 7 B 8 D 9 C 10 11 C 12 A 13 C 14 D 15C


  Paylaş
  Hz. Muhammed hayatı ile ilgili test soruları ve cevapları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah acze ve celle razı olsun bilgiler içinhz muhammedin hayatı ile ilgili sorular ve cevaplar,  hz muhammedin hayatı,  hz muhammedin hayatı ile ilgili sorular ve cevapları,  hz. muhammedin hayatı,  hz.muhammedin hayatı,  hz muhammedin hayatı ile ilgili soru ve cevaplar,  peygamberimizin hayatı ile ilgili sorular ve cevapları