Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

  Reklam
  Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?


  Paylaş
  Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kurbanlık hayvanı usûlüne uygun olarak rahatça ve fazla eziyet vermeden kesebilmek için, önce keskin ve büyük bir bıçak hazırlanır. Hayvanın göremiyeceği bir yere konur. Sonra kurbanlık hayvan, kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durularak şu âyetler kurban sahibi veya vekili tarafından okunur: اِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذى فَطَرَ السَّموَاتِ وَاْلاَرْضَ
  حَنيفًا "İnnî veccehtü vechiye lillezi fatare`s-semâvâti ve`l-arda hanîfen..." (el-En`âm, 79). اِنَّ صَلاَتى وَنُسُكى وَمَحْيَا ىَ وَمَمَاتِى للّهِ رَبِّ الْعَالَمينَ
  "İnne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbi`l-âlemin." (el-En`âm, 162). Bu ayetlerden sonra, Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vellahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd şeklinde tekbir getirillir ve Bismillâhi Allahü ekber denilerek hazırlanan keskin bıçak hayvanın boynuna çalınır. Damar ve borular tamamen kesilerek kan iyice akıtılır. Hayvan böylece kesildikten sonra tamamen ölünceye kadar beklenir. Sonra kafa koparılır. Ve usûlüne uygun olarak yüzülür. Karnı açılır, iç organlar çıkarılır ve gövde ve etler parçalanır. Hayvan tamamen ölmeden kafa ve ayaklarını koparmak, derisini yüzmeğe kalkmak, kıbleden çevirmek veya hayvana azab vermek mekruhtur. Kurbanın, sahibi tarafından kesilmesi menduptur. Başkasına da kestirilebilir. Tesmiyeyi kesen yapar. Kesen ve sahibi eli üzerine elini koyarak keserlerse tesmiyeyi ikisi birden yapması şarttır. 3. 3
  Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memesi kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlar kurban olarak kesilemiyor.
  Buna göre, koyun, keçi, sığır, manda ve devenin dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemiyor. Bu hayvanların kurban olarak kesilebilmesi için koyun ve keçinin 1, sığır ve mandanın 2, devenin ise 5 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ancak 6 ayını tamamlayan koyun, 1 yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebiliyor.
  Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, azaları tam ve besili olması, hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önem arz ediyor. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memesi kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmuyor.
  Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, kurban edilmesine mani teşkil etmiyor.
  Kurban keserken, hayvana acı çektirilmemesi ve eziyet verilmemesi, hayvanların ehil kişilerce kesilmesi ve kesim işleminin süratli şekilde yerine getirilmesi, çevre temizliği için gerekli tedbirlerin alınması, ayrıca hayvanların, birbirlerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına özen gösterilmesi gerekiyor.

  Din işleri yüksek kurulu
 4. 4
  Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

  Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet verilmemelidir. Hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve kesim işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir. Ayrıca, çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır. Kesim esnasında hayvanların, birbirlerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına özen gösterilmelidir.