Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Muharrem Ayı Orucu ile ilgili hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Muharrem Ayı Orucu ile ilgili hadisler

  Reklam
  Muharrem Ayı Orucu ile ilgili hadisler


  Paylaş
  Muharrem Ayı Orucu ile ilgili hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Muharrem ayı, Arap aylarının ilki ve Allah'ın haram aylarının en meşhur olanıdır

  Nitekim Allah Teâlâ haram aylar hakkında şöyle buyurmuştur:
  "Şüphesiz, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü hükmünde (ve Levh-i Mahfuz'da yazılı olduğu), ayların sayısı on iki ay olup bunlardan dördü haram aylardırİşte dosdoğru dîn budur O halde bunlarda nefislerinize zulmetmeyin ve müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekün savaşın ve bilin ki Allah, (desteği ve yardımı ile) takvâ sahipleriyle beraberdir" [Tevbe 36]

  Ebu Bekra'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

  "Zaman, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki sıraya göre sürüp gitmiştir ( o da her yılın on iki ay, her ayın da yirmi dokuz ilâ otuz gün arasında olmasıdır)(Kamerî) yıl, on iki aydır Bunlardan dördü haram aylardır Üçü birbiri ardınca gelir (Bu aylar) Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Cumâdâ ile Şa'ban arasındaki Receb Mudar'dır[Buhârî; hadis no: 4662 Müslim; hadis no: 1679]

  Yine Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sâbit olduğuna göre, Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç, Muharrem ayı orucudur

  Nitekim Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
  "Ramazan'dan sonra en fazîletli oruç, Allah'ın Muharrem ayı orucudur Farz namazlardan sonra en fazîletli namaz ise, gece namazıdır"[Müslim; hadis no: 1163]

  Hadiste geçen (شَهْرُ اللهِ) ay lafzının Allah'a izâfe edilmesi (Allah'ın ayı denmesi), tâzim babındandır

  Molla Ali el-Karî -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:
  "Görünen o ki burada Muharrem ayı orucundan kasıt; Muharrem ayının tamamında oruç tutulmasıdır"
  Fakat Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sâbit olduğuna göre o, Ramazan ayından başka hiçbir ayın tamamında oruç tutmamıştır Yukarıda zikredilen hadis, Muharrem ayında çokça oruç tutmaya teşvik etmek içindir Yoksa ayın tamamını oruç tutmaya teşvik etmek için değildir

  Allah Teâlâ en iyi bilendir 3. 3
  muharrem ayı ve aşura orucu ile ilgili hadisler

  Muharrem orucu


  Ebu Hureyre ra. Resûlullah sav :"Ramazan ayından sonra en üstün oruç Yüce Allah'ın haram aylarından biri olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra da en üstün namaz gece vakti kılınan namazdır."


  Beyhaki, Sünen ül Kebir 8/8495


  Aşura günü


  İbni Abbâs ra. :"Resulullah'ın günler içinde Aşure günü aylar içinde de Ramazan ayından başka diğerlerinden üstün tutarak oruçlu geçirmeye özen gösterdiği bir gün ve ay görmedim."


  Beyhaki, Sünen ül Kebir, 8 / 8472muharrem ayı ile ilgili hadisler,  muharrem ayıyla ilgili hadisler,  muharremle ilgili hadisler,  muharrem hadis,  muharrem ayi ile ilgili hadisler