Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Haset ile ilgili hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Haset ile ilgili hadisler

  Reklam
  haset ile ilgili hadisler


  Paylaş
  Haset ile ilgili hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İbnu Mes'ud (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Şu iki kişi dışında hiç kimseye gıbta etmek caiz değildir: Biri, Allah in kendisine verdiği hikmetle hükmeden ve bunu başkasına da öğreten hikmet sahibi kimse. Diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolda sarfeden zengin kimse."
  Buhârî, İlm 15, Zekât 5 Ahkâm 3, İ'tisam 13; Müslim, Salâtu'l-Müsâ irin 268, (816)


  1635 - İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "İki kişiye karşı hased caizdir: Birincisi o kimsedir ki, Allah kendisine Kur'ân-ı Kerim'i nasib etmiştir, o da onu, gece ve gündüz boyu ikame eder. İkincisi de o kimsedir ki, Allah Teâla ona mal vermiştir de o da gece ve gündüz (hak yolda) infak eder."
  Buhârî, Fedâilu'l-Kur'ân 20, Tevlıid 45; Müslim, Mûsâfrin 266 (815); Tirmizî, Bir 24, (1937).


  1636 - Hz. Ebu Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlulah (aleyhîssalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Hasedden kaçının. Çünkü o, ateşin odunu -râvi dedi ki: Veya kuru otu- yiyip tükettiği gibi, bütün hayırları yer tüketir."
  Ebu Dâvud, Edeb 52, (4903).


  1637 - Hz. Zübeyr (radıyallâhu anh) anlatıyor:
  "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Size ümem-i kadime hastalığı sirayet etti: Bu, hased ve buğzdur. Bu kazıyıcıdır. Bilesiniz; kazıyıcı derken saçı kazır demiyorum. O dini kazıyıcıdır. Nefsimi kudret elinde tutan Zât-ı Zülcelâl'e yemin ederim, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevmeye yardımcı olacak şeyi haber vereyim mi: Aranızda selâmı yaygınlaştırın."
  Tiırmizî, Sıfatu'1-Kıyâme 57, (2512). 3. 3
  414 Resûlü sallu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "Öfke şeytandandır Şeytan ise ateşten yaratılmıştır Ateşi söndüren de sudur Onun için, biriniz öfkelenince hemen abdest alsın!"
  Ebû Vail radıyu anh Ebû Dâvud

  415 Resûlü sallu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "Biriniz ayaktayken öfkelenirse, hemen otursun Öfkesi giderse iyi, gitmezse hemen yatsın"
  Ebû Zer radıyu anh Ebû Dâvud

  416 Resûlü sallu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "Kim, öfkesinin gereğini yerine getirmeye gücü yettiği hâlde, kendini firenlerse, onu, kıyamet gününde, yaratıkların huzurunda çağırır ve hurilerden dilediğini almakta serbest bırakır"
  Sehl radıyu anh Tirmizî

  417 Resûlü sallu aleyhi ve sellem sordu:
  "Siz kime pehlivan dersiniz?"
  "Yenilmeyen kişiye"
  "Hayır, asıl pehlivan, kızgınlık anında öfkesine hâkim olan kimsedir," buyurdu
  İbn Mesûd radıyu anh Müslim

  418 Resûlü sallu aleyhi ve sellem sordu:
  "içinizde kimi müflis sayarsınız?"
  "Malı kalmayan kimseyi"
  "Hayır, asıl müflis, kıyamet gününde, ona sövmüş, buna zulmetmiş, berikinin malını almış olarak gelen kimsedir Orada ne dinar vardır, ne de dirhem Sevapları alınıp o kimselere verilir Yetmez, bu defa onların günahları sırtına yüklenir işte müflis odur
  İbn Mesûd radıyu anh Rezîn

  419 Resûlü sallu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "Öğretin, kolaylaştırın ve güçleştirmeyin! Biriniz kızdığı zaman, sussun!"
  İbn Abbas radıyu anh Ahmed

  420 Resûlü sallu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "Hasetten, kıskanıcılıktan şiddetle kaçının! Çünkü haset, ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi, sevapları yer bitirir"
  Ebû Hureyre radıyu anh Ebû Dâvud

  421 Resûlü sallu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "insanlarda bulunan huyların en kötüsü, tutkulu bir cimrilik ve şiddetli bir korkaklıktır"
  Ebû Hureyre radıyu anh Ebû Dâvud

  422 Resûlü sallu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "Size, sizden önceki milletlerin hastalığı olan haset ve kin bulaşmış Bunlar kazıyıcıdır Ancak, ben saç kazımayı kastetmiyorum Onlar din kazıyıcısıdır
  Canım elinde olan a yemin ederim ki, îman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de tam îman etmiş sayılmazsınız
  Birbirinizi sevmenizi sağlayacak bir şeyi size göstereyim mi? Aranızda selâmı yaygınlaştırın!"
  Zübeyr radıyu anh Tirmizî

  423 Resûlü sallu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "Zandan uzak durun! Çünkü zan, sözün en yalanıdır
  Başkalarının gizli konuştuklarını yaymayın!
  Birbirlerinizin ayıplarını araştırmayın!
  Gereksiz yere rekabete girmeyin!
  Birbirinizi kıskanmayın!
  Birbirinize kin tutmayın!
  Birbirinize sırt çevirmeyin!
  Ey ın kulları, ın size emrettiği gibi kardeş olun!
  Müslüman müslümanın kardeşidir Ona ne zulmeder, ne de onu yüzüstü bırakır Ona hakaret de etmez"
  Sonra kalbini gösterdi:
  "Takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır!
  Kişinin, müslüman kardeşini hor görmesi, kötülük bakımından kendisine yeter de artar bile
  Müslümanın herşeyi müslümana haramdır: kanı, şerefi, malı
  , sizin ne bedenlerinize, ne biçimlerinize ve ne de amellerinize bakmaz, kalblerinize bakar"
  Ebû Hureyre radıyu anh Buhârî

  424 Resûlü sallu aleyhi ve sellem buyurdu:
  " buyuruyor:
  izzet ve büyüklük benim elbisemdir Bu ikisinde her kim benimle çarpışırsa, ona azap edirim"
  Ebû Saîd radıyu anh Müslim

  425 Resûlü sallu aleyhi ve sellem:
  "Kalbinde zerre kadar kibir, büyüklenme bulunan kimse cennete giremez!" buyurdu
  Bir adam, "Fakat kişi, elbisesinin ve ayakkabılarının güzel olmasını ister"
  Şöyle buyurdu:
  " güzeldir, güzelliği sever Kibir, Hakkı inkâr edip, insanlara üstten bakmaktır"
  İbn Mesûd radıyu anh Müslim

  426 Resûlü sallu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "insanlar, ya cehennem kömüründen başka bir şey olmayan ölmüş atalarıyla övünmekten vazgeçerler, ya da katında, burnuyla pislik yuvarlayan böcekten daha âdi bir dereceye düşerler
  teâlâ sizlerden kötü dönem kibrini temizledi Artık kişi, ya günahtan sakınan bir mümindir, ya da azgın bir günahkâr
  insanların tümü Ademin çocuklarıdır Adem ise topraktan yaratılmıştır"
  Ebû Hureyre radıyu anh Tirmizî

  427 Resûlü sallu aleyhi ve sellem buyurdu:
  " bana, "alçakgönüllü olmanız, birbirinize karşı büyüklenmemeniz, böylece kimsenin kimseye tecavüz etmemesi," hususlarını bildirdi"
  Iyad radıyu anh Ebû Dâvud
haset ile ilgili hadisler,  haset ile ilgili ayetler,  hasetle ilgili hadisler,  hasetlik ile ilgili hadisler,  hased ile ilgili hadisler,  hased ile ilgili ayetler,  haset etmek ile ilgili ayetler