Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Dostluk ve kardeşlik ile ilgili hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Dostluk ve kardeşlik ile ilgili hadisler

  Reklam
  dostluk ve kardeşlik ile ilgili hadisler lazım yardımcı olur musunuz


  Paylaş
  Dostluk ve kardeşlik ile ilgili hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  “En üstün ve en değerli amel, sevdiklerinizi Allah rızâsı için sevmek, sevmediklerinizi de yine Allah rızâsı için sevmemektir” (Terğîb)

  “Kardeşine gülümsemen, iyiliği emredip kötülükten sakındırman, yolunu şaşıranlara yol göstermen, yol üzerinde eziyet veren diken, kemik gibi şeyleri kaldırman, senin su kabından onunkine boşaltman sadakadır” (Terğîb)

  “Îmânı kâmil olan insan sevdiği kimseyi ondan menfaat gördüğü için değil, sırf Allah rızâsı için sevmelidir Gerçek îman da budur” (Terğîb-VI, 22)

  “Şüphesiz bir kısım adamlar vardır ki insanlara görünen işlerde cennet ehline yaraşan işler yaparlar Hâl bu ki onlar cehennem ehlidirler Ve yine insanlardan öyle kimseler vardır ki, insanlara görünen işlerde cehennem ehlinin yapacağı işleri yaparlar Hâl bu ki onlar cennet ehlindendir”
  (Buhârî-VI, H No: 110)

  Üç sıfat vardır ki, bunlar kimde bulunursa, Allah o kimseyi himayesine alır ve onu Cennete koyar. Bunlar: Zayıflara yumuşak davranmak, anne ve babaya sevgi ve hürmet, emri altındakilere iyilikle muamele etmekdir.
  Ravi: Tirmizi, Kıyame 48

  Kıyamet günü, insanların Allah'a en sevgili ve mekân olarak en yakın olanı, âdil imamdır, Allah'a en menfuru, O'ndan mekân olarak en uzak olanı da zâlim sultandır.
  Ravi: Tirmizi, 1329

  Büyük cürümlerin en büyüğü, dünya sevgisidir.
  Ravi: Deylemi

  Allah'ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim. Allah'ım! Senin sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl.
  Ravi: Tirmizî, "Deavât", 73

  Müsafaha edin ki, kalblerdeki kin gitsin, hediyeleşin ki birbirinize sevgi doğsun ve aradaki düşmanlık bitsin.

  İnsanlar arasında Allah'ın en çok sevmediği kimse, barışa yanaşmayan inatçı hasımdır.
  Ravi: Buhari, Ahkam 34
  alıntı 3. 3
  sizlere sevgi Dostluk Kardeşlik ile ilgili hazırlamış olduğum Güzel yazımı sunuyorum umarım çok beğenirsiniz.

  sevgi ile ilgili hadisler


  Çocuklarınızı şu 3 sevgiyle terbiye ediniz: Peygamberin sevgisi; Onun ehl-i beytinin sevgisi; Kur’an okumak (sevgisi)
  Hadis (Deylemi)

  Kim kalbini Allah’a bağlarsa, Allah mü’minlerin kalbinde ona sevgi ve merhamet yaratır
  Hadis-i Şerif (Taberani)

  Müslümanlar arasında sevgi ve dostluk, atadan evlada miras kalır
  Hadis-i Şerif (Taberani)

  Erkek hanımına, hanım da beyine sevgiyle baktıklarında, Cenab-ı Hak ta onlara rahmetle bakar Şayet erkek, hanımının ellerini ellerine alırsa, her ikisinin de, günahları parmaklarının arasından dökülür gider
  Hadis-i Şerif (Camiüssağir)

  Ebu Rafi’ anlatıyor: Kureyş beni Hz Peygambere (elçi olarak) gönderdiOnu görünce kalbime İslam sevgisi düştü Dedim ki: Ey Allah’ın Resulü! Ben bir daha onlara dönmem Şöyle buyurdu: Ben yaptığım sözleşme ve anlaşmaları bozmam ve (bana gelen) elçileri yanımda alıkoymam Şimdi sen (Kureyş’e) geri dön, görevini tamamla Sonra şu anda içinde hissettiğini yine hissedersen döner gelirsin Bunun üzerine Kureyş’e geri döndüm Görevimi bitirdim Sonra tekrar gelip müslüman oldum
  Hadis (Ebu Davud)


  Kardeşlik İle İlgili Hadisler

  Kardeşliğin önemi ile ilgili hadisler,Kardeşlik hakkında Hadisi şerifler,Din kardeşliği ile ilgili hadisler Peygamber efendimizin s.a.v kardeşlik ile ilgili sözleri.

  Din kardeşinin ayıbını örten kimsenin, Allah Teala dünya ve ahirette kusurunu örter. (Hadis-i Şerif)

  Kardeşinle mücadele etme, onunla alay etme, ona verdiğinden sözden dönme (Hadis-i Şerif)

  Allah için sevişen iki kardeş buluştukları zaman, biri diğerini yıkayan iki el gibidir. Ne zaman iki mümin bir araya gelirse,Allah Teala, birini diğerinden faydalandırır. (Hadis-i Şerif)

  Müslüman müslümanın kardeşidir, onu terk ve ihmal etmez. (Hadis-i Şerif))

  Sizden biriniz, kendisi icin arzu ettigini kardesi icin de arzu etmedikce iman etmis olamaz.
  (Riyazü-s Salihin, 1/1829

  ‘‘Allah’ın kulları arasında bir grup var ki, onlar ne peygamberlerdir ne şehidlerdir. Üstelik Kıyamet günü Allah indindeki makamlarının yüceliği sebebiyle peygamberler de, şehidler de onlara gıbta ederler.’’

  Orada bulunanlar sordu: ‘‘Ey Allah’ın Rasulu! Onlar kim, bize haber ver?’’

  ‘‘Onlar aralarında ne kan bağı, ne de birbirlerine bağışladıkları mal olmadığı halde, Allah’ın Ruhu (Kuran) adına birbirlerini sevenlerdir. Allah’a yemin ederim, onların yüzleri mutlaka nurdur. Onlar bir nur üzeredirler. Halk korkarken, onlar korkmazlar. Insanlar üzülürken onlar üzülmezler.’’ (Kütüb-ü Sitte, c.10, No: 3345)

  Sevgi ile ilgili ayetler

  (Rasûlüm) de ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın" (Al-i İmran 31. Ayet)

  "Ve kalplerinin arasını sevgi ile birleştirdi. Yoksa yeryüzünde ne varsa hepsini harcasaydın, yine onların kalplerini birleştiremezdin. Fakat Allah, onların arasını sevgi ile birleştirdi..." (el-Enfal, 8/63).

  İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır. Meryem Suresi), 96. Ayet

  Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.

  İşte bu Allah'ın, inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki: "Ben buna (yaptığım tebliğ görevine) karşılık sizden, akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum." Kim güzel bir iş yaparsa, onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. (Şûrâ Suresi), 23. Ayet

  Dostluk ile ilgili ayetler

  Allah sizin düşmanlarınızı çok daha iyi bilir. Allah dost olarak yeter. Allah yardımcı olarak da yeter. (Nisa, 45. Ayet)

  İnsanlar arasındaki samimiyet ve sevgiye dayalı bağlılık hali. Kur'ân-ı Kerim'de şöyle tanımlanmıştır:

  Mümin erkekler ve mimin kadınlar birbirlerinin dostudurlar." (et-Tevbe, 9/71)

  Eğer siz aranızda dost olmazsanız yeryüzünde kargaşalık, fitne ve büyük bozgun çıkar. " (el-Enfâl, 8/73)


  Kardeşlik ile ilgili Ayetler

  "Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O'nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah, size âyetlerini böyle açıklar ki, doğru yolu bulasınız."(Âl-i İmran, 3/103)

  Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup-düzeltin ve Allah'tan korkup sakının umulur ki esirgenirsiniz" (el-Hucurat 49/10)

  İslam'da kardeşlik akide temeline oturtulduğu içindir ki, mü'minlerin arasını bozacak her türlü sunî ayrımlar ve böbürlenmeler de haram kabul edilmiştir. Irk, soy, cins vs. türünden cahilî değerler yerine takva kriteri getirilmek suretiyle toplumsal kardeşliğin ve ahengin bozulmaması sağlanmıştır. Bu konudaki âyeti kerime her türlü tartışmayı sona erdirici niteliktedir:

  "... Hiç kuşkusuz, Allah katında en üstün olanınız, takvaca en ileride olanınızdır..." (el-Hucurat, 49/13).

  "Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve Allah'a ve Rasûlüne itaat ederler. İşte Allah'ın kendilerine rahmet edeceği kimseler bunlardır..." (et-Tevbe, 9/71).

  "Kendilerinden önce o yurdu (Medine'yi) hazırlayıp imanı (gönüllerine) yerleştirenler ise, kendilerine hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı da içlerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinde bir açıklık (ihtiyaç) olsa bile (kardeşlerini) öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa, işte onlar, felah bulanlardır"(el-Haşr, 59/9)


  sevgi dostluk ve barışla ilgili hadisler  Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki hiçbiriniz, ben kendisine ebeveyninden, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça, iman etmiş olamaz.

  Ravi: Müslim, İman 69-70

  Nesebinizden sıla-i rahim yapacaklarınızı öğrenin. Zira sıla-i rahim akrabalarda sevgi, malda bolluk, ömürde uzamadır.

  Ravi: Tirmizi, Birr 49


  Bir kimsenin başkasıyla birlikte kıldığı namaz, tek başına kıldığı namazdan daha parlak ve sevaplıdır. İki kişi ile birlikte kıldığı namaz da bir kişi ile birlikte kıldığı namazdan daha faziletlidir. Birlikte namaz kılanlar ne kadar çok olursa, o nispette Allah'ın rıza ve sevgisine yakın olurlar.

  Ravi: Nesai, İmame 45


  Bana en sevgili olanınız, kıyamet günü de bana mevkice en yakın bulunacak olanınız, ahlâkça en güzel olanlarınızdır. Bana en menfur olanınız, kıyamet günü de mevkice benden en uzak bulunacak olanınız, gevezeler, boşboğazlar ve yüksekten atanlardır." (Cemaatte bulunan bâzıları): "Ey Allah'ın Resûlü! Yüksekten atanlar kimlerdir`?" diye sordular. "Onlar mütekebbir (büyüklük taslayan) kimselerdir!" cevabını verdi."

  Ravi: Tirnizi, Birr 77


  Cömert bir cahil, Allah katında ibadet eden bir cimriden daha sevgilidir.

  Ravi: Tirmizi, Birr 40


  Üç sıfat vardır ki, bunlar kimde bulunursa, Allah o kimseyi himayesine alır ve onu Cennete koyar. Bunlar: Zayıflara yumuşak davranmak, anne ve babaya sevgi ve hürmet, emri altındakilere iyilikle muamele etmekdir.

  Ravi: Tirmizi, Kıyame 48


  Kıyamet günü, insanların Allah'a en sevgili ve mekân olarak en yakın olanı, âdil imamdır, Allah'a en menfuru, O'ndan mekân olarak en uzak olanı da zâlim sultandır.

  Ravi: Tirmizi, 1329


  Büyük cürümlerin en büyüğü, dünya sevgisidir.

  Ravi: Deylemi


  Allah'ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim. Allah'ım! Senin sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl.

  Ravi: Tirmizî, "Deavât", 73


  Müsafaha edin ki, kalblerdeki kin gitsin, hediyeleşin ki birbirinize sevgi doğsun ve aradaki düşmanlık bitsin. 4. 4
  defne sır
  çok saçma size hadis soruyorum alakalı tamam cevap var ama ilgili cevap var 5. 5
  Kayıtsız Üye
  kişi dostundan tanınır (hadis) 6. 6
  Kayıtsız Üye
  biz hadis istedik çok basit Hadis 7. 7
  Kayıtsız Üye
  hadis böyle olur
  la havle vela kuvvete illa billehil aliyyil azim 8. 8
  Kayıtsız Üye
  ödev olsun ders olsun ne olursa olsun çok güzel 9. 9
  Kayıtsız Üye
  Anlamlı da biraz sevgi dostluk ve kardeşlik beraber olan hadisler olsaydı iyi olurdu 10. 10
  Kayıtsız Üye
  Bence cok guzeller 11. 11
  Kayıtsız Üye

  Cevap: Dostluk ve kardeşlik ile ilgili hadisler

  Bu site çok iyi


  Muminem Cevap: Dostluk ve kardeşlik ile ilgili hadisler

 12. 12
  Kayıtsız Üye
  Saol seher senin sayende 100 aldım sözlü notum 100 oldu sayende 13. 13
  Kayıtsız Üye
  müslüman müslümanın kardeşidir onu terk ve ihmal etmez 14. 14
  Kayıtsız Üye
  Güzel ama çok uzun var biraz kısa hadis bulun yani ama not tutuyoruz demi arkadaşlar bana kim katılıyo ama haklıyım gün boyu araştırma yapıyorum bir zahmet az ve kısa özlü sözler yazın araştırmam mafoldu eyer benle aynı düşünen olursa hak veriyorüm güzel söz dedik bir şey demedik nereye kadar hoca dediki araştırma yapın haksızmıyım yaptim sadece bir değil bin siteye baktım ama anlamıyorum bilmiyorum sadece içimi bir sinir kaplamış öhööhööhööhöhöhöhhjjldostluk ve kardeşlik ile ilgili hadisler ,  dostlukla ilgili hadisler,  dostluk ile ilgili hadisler,  dostluk hadisleri,  kardeşlik ile ilgili hadisler,  peygamber efendimizin dostlukla ilgili hadisleri,  kardeşlikle ilgili hadisler