Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kan lekesi ile namaz kılınır mı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kan lekesi ile namaz kılınır mı

  Reklam
  kan lekesi ile namaz kılınır mı


  Paylaş
  Kan lekesi ile namaz kılınır mı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bedende, elbisede ve namaz kılacak yerde necaset, pislik bulunmamaktır. Baş örtüsü, başlık, sarık, mest ve nalın da elbiseden sayılır. Boyuna sarılı atkının sarkan kısmı, namaz kılan ile birlikte hareket ettiği için elbise sayılır ve burası temiz olmazsa, namaz kabul olmaz. Yaygının, bastığı ve başını koyduğu yeri temiz olunca, başka yerinde necaset bulunursa, namaz kabul olunur. Çünkü yaygı, atkı gibi bedene bitişik değildir. Fakat kapalı şişe içinde, idrar taşıyanın namazı caiz olmaz. Çünkü, şişe bevlin [idrarın] meydana geldiği yer değildir. [Bundan anlaşılıyor ki, cebinde kapalı kolonya, ispirto, tentürdiyot şişesi veya kapalı kutudaki kanlı mendil, necis bez varken namaz kılmak caiz değildir.]


  İki ayağın bastığı ve secde ettiği yerin temiz olması lazımdır. Necaset üstüne örtülü bez, cam, naylon üstünde namaz kabul olur. Secdede etekleri kuru necasete değerse, zararı olmaz.


  Deride, elbisede, namaz kılınan yerde, (dirhem miktarı) veya daha çok kaba necaset yok ise, namaz kabul olur ise de, dirhem miktarı bulunursa, tahrimen mekruh olur ve yıkamak vacip olur. Dirhemden çok ise, yıkamak farz olur. Az ise sünnettir. Şarabın damlasını da yıkamak farzdır. İmameyne [imam-ı Ebu Yusuf ve imam-ı Muhammed’e] göre ve diğer üç mezhepte kaba necasetlerin hepsinin zerresini bile yıkamak farzdır. Maliki’de iki kavil var, birinci kavilde zerresini temizlemek farz, öteki kavilde ise, necaseti temizlemek sünnettir. Necaset miktarı, bulaştığı zaman değil, namaza dururken olan miktarıdır. Dirhem miktarı, katı necasetlerde, bir miskal, yani dört gram ve seksen santigram ağırlıktır. Akıcı necasetlerde, açık el ayasındaki suyun yüzü genişliği kadar yüzeydir. Bir miskalden az olan katı necaset elbisenin, avuç içinden daha geniş yüzüne yayılınca namaza mani olmuyor.


  Necaset iki türlüdür:


  1- Kaba Necaset: İnsandan çıkınca, abdest veya gusle sebep olan her şey, eti yenmeyen hayvanların, (yarasa hariç) ve yavrularının yüzülmüş, dabağlanmamış derisi, eti, pisliği ve bevli, insanın ve bütün hayvanların kanı ve şarap, leş, domuz eti ve kümes hayvanlarının pisliği ve yük hayvanlarının, koyun ve keçinin necasetleri, galiz, yani kabadır.


  2- Hafif Necaset: Hafif olan necasetlerden, bir uzva ve elbisenin bir kısmına bulaşınca, bu kısım veya uzvun dörtte biri kadarı namaza zarar vermez. Eti yenen dört ayaklı hayvanların bevli ve eti yenmeyen kuşların pisliği hafiftir. Güvercin, serçe ve benzerleri gibi eti yenen kuşların pisliği temizdir.


  Şarabın, imbiklenmesi ile elde edilen rakı ve ispirto kaba necaset olup, içilmesi şarap gibi haramdır. Namaz kılarken, kan, ispirto ve alkollü içkiler, elbiseden ve deriden yıkanıp temizlenmelidir. Uçmakla temiz olmaz. Bunlar bulunan şişe ve benzerleri cepten çıkarılmalıdır.


  Necaset, her temiz su ile, abdest ve gusül alınmış su ile, sirke ve gül suyu gibi akıcı mayılerle temizlenir. Abdestte, gusülde kullanılan suya (müstamel su) denir. Bu su temizdir. Fakat, hadesi temizleyici değildir. Bununla necaset temizlenir. Fakat, abdest alınmaz ve gusül edilmez.


  --------------------------

  Şafii'de

  Bir kimse namaz kılarken affedilemiyecek kadar pisliği taşıdığı hâlde, bilmeyerek namaz kılsa, Malikîler dışındaki üç mezhebe göre namazı batıl olup kaza edilmesi lâzımdır. Çünkü namazın kılınma*sında temizliğin bulunması şarttır. Bunun namazı iptal ettiğini, yahut pisliğin bu*lunduğunu bilmese de durum aynıdır.
  Çünkü Allahutealâ: "Elbiseni temizle" buyur*maktadır. Malikîlerde meşhur olan görüş şudur: Abdestsizlikten temizlenmek ve hatırlar ve gücü yeterse necaseti gidermek farzdır. Necasetin bulunduğunu hatırla*yarak ve bunu gidermeye gücü yeterek namaz kılan kişinin bu namazı yeniden kıl*ması vaciptir.


  Aciz olma yahut unutma durumlarında bu vaciplik düşer. Böyle bir kimse unutarak yahut aciz olduğu hâlde namaz kılarsa bu namazı yeniden kılması gerekmez. (Fethu'l-Kadîr, I, 179; ed-Dürrül-Muhtâr, 1,373; Muğni'l-Muhtâc,
  1,188; eş-Şerhü's- Sağîr, 1,64, 293 Keşşaful-Kınâ', 1,22; el-Muğnî, 1,109;
  el-Mühezzeb, 1,59; el-Mecmû, Ill, 163.)


  Şafiilere göre namazı geçersiz olan imama uyan cemaatin durumu:
  İmamlık eden kişinin kâfir veya kadın olduğu ortaya çıkarsa ona uyanların, namazlarını yeniden kılmaları vacip olur. Çünkü cemaat, imamın durumunu, iyi bir kimse olup olmadığını araştırmayı terk ettiği için kusurludur. Bununla beraber, imamlık eden kişi imam olma ehliyetine sahip değildir.


  Fakat imamın cünüp olduğu, abdestsiz olduğu yahut elbise veya bedeninde gizli bir necasetin bulunduğu ortaya çıkarsa, o imama uyanların namazlarım yeniden kılmaları vacip değildir. Çünkü bunda kendilerinin bir kusuru bulunmamaktadır.
  Cuma namazı bu hükmün dışındadır. Cuma namazında imamla birlikte namaz kılanlar, abdestsiz yahut üzerinde pislik bulunan kişi dahil, sadece kırk kişi ise namazlarını yeniden kılmaları gerekir.
  Bunun gibi, imamın üzerindeki pislik eğer görünür pislik ise, yine cemaatin namazlarını yeniden kılmaları gerekir. Çünkü imama uyan kişinin bunda kusuru vardır. Ayrıca görülen pislik cemaat durumundaki kişinin, biraz düşünüp dikkat edecek olsa görebileceği şekildedir. Gizli olan pislik böyle değildir. (Muğni'l-Muhtâc, 1,241; el-Mühezzeb, 1,97.)


  (Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ans.) 3. 3
  Kayıtsız Üye
  çamaşırdaki kan lekesi namaza manimidirüzerinde kan lekesi varken namaz kılınırmı,  kan lekesi ile namaz kılınır mı,  kan lekesiyle namaz kılınır mı,  elbisede kan lekesi ile namaz kılınır mı,  kanli elbise ile namaz kilinirmi,  kanlı elbise ile namaz kılınır mı,  kanli elbiseyle namaz kilinirmi