Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Ramazan Ayının önemi Kısaca Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Ramazan Ayının önemi Kısaca

  Reklam
  ramazan ayının önemi kısa bilgiler


  Paylaş
  Ramazan Ayının önemi Kısaca Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İbadetler belirli vakitlerde yapılır Farz olan orucun vakti Ramazan ayıdır Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır Bu sebeple oruç konusuna geçmeden önce Ramazan ayının taşıdığı özellikler hakkında bilgi vermek yararlı olacaktır

  Bu özellikler kısaca şunlardır:

  1- İnsanlığı karanlıklardan çıkarıp aydınlığa kavuşturan Rabbimizin son mesajı Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, bu ayda yeryüzüne inmeye başlamış ve böylece insanlık için yepyeni ve mutlu bir dönem başlamıştır

  Bu gerçek, Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirilmiştir:

  "Ramazan ayı ki onda Kur'an, insanlara yol gösterici ve doğruyu yanlıştan ayırıcı belgeler olarak indirildi" 7

  Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında inmeye başladığı için bu ay, bir anlamda Kur'an ayıdır Kur'an-ı Kerimi Peygamberimize getiren büyük melek Cebrail, her yıl Ramazan ayında Peygamberimize gelir ve o güne kadar nazil olan Kur'an ayetlerini karşılıklı olarak birbirlerine okurlardı Peygamberimizin bu dünyadan göçtüğü yılın Ramazanında bu durum, son olarak ve iki defa gerçekleşmiştir

  Ramazan ayında camilerimizde ve evlerde okunan ve cemaatin büyük bir manevi zevk ve huşû» içinde dinlediği mukabele ve Kur'an hatimleri Cebrail ile Peygamberimiz arasında yapılan mukabelenin devam ettirilmesidir

  Bu vesile ile Kur'an okumanın fazileti ve manasını anlamaya çalışmanın önemini belirtmekte fayda vardır

  Kur'an okumak ve okunan Kur'an'ı dinlemek sevabı çok olan bir ibadettir

  Peygamber Efendimiz:

  "Kim Allah'ın kitabı Kur'an'dan bir harf okursa onun için bir sevap vardır Her sevabın karşılığı da on kat verilecektir" 8buyurarak Kur'an okuyanlara verilecek sevabın miktarını belirtmiş, ayrıca Kur'an-ı Kerim'in okuyucularına şefaat edeceği Peygamberimiz tarafından bildirilmiştir Şöyle buyuruyor:

  "Kıyamet günü oruç ve Kur'an kul'a şefaatçi olurlar Oruç:

  - Ya Rabbi, ben onu gündüzleri yemekten ve zevklerinden alıkoydum Şimdi beni ona şefaatçi kıl, der Kur'an:

  - Ya Rabbi, ben onu gece uykusundan alıkoydum Şimdi beni ona şefaatçı kıl, der

  Her ikisi de şefaat ederler" 9

  Kur'an-ı Kerim, insanlığın kurtuluşu için gönderilen son ilâhî mesajdır Onu okumak ibadettir Ancak sadece okumak yeterli değildir Müslümanın asıl görevi, Kur'an'ı okuyup manasını anlamaya çalışmak ve onun gösterdiği nurlu yoldan yürümektir

  Kur'an-ı Kerim'in gönderilişindeki sebeb ve hikmeti, yine Kur'an'dan öğreniyoruz

  Yüce Allah şöyle buyuruyor:

  "Ey Muhammed! Sana bu mübârek kitabı (Kur'an'ı) ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik" 10


  2- û‚lemlere rahmet olarak gönderilen, yaratılmışların en faziletlisi, Allah'ın en sevgili kulu, son peygamber, Hz Muhammed Aleyhisselâm'a peygamberlik görevi bu ayda verilmiştir Mekke yakınlarındaki Hira mağarasında "oku" emri ile başlayan ilk Kur'an ayetlerini Hz Muhammed'e tebliğ eden büyük melek Cebrail (as) daha sonra ona "Sen Allah'ın Rasû»lüsün (Peygamberisin) ben de Cebrailim" diye hitap ederek onun insanlığın kurtuluşu için peygamber olarak görevlendirildiğini bildirdi Hz Muhammed (sas)'in bu kutsal göreve başlaması ile karanlıklar içinde bocalayan insanlık için nurlu bir ufuk açıldı Onun kalplere yerleştirdiği iman ışığı sayesinde cehaletin yerini ilim, zulmün yerini hak ve adalet, kin ve düşmanlığın yerini insan sevgisi aldı ve gerçek anlamda huzur ve kardeşliğin temelleri atıldı


  3- Bin aydan daha hayırlı olduğu Kur'an-ı Kerim'de bildirilen ve mü'minlere Allah'ın en büyük lütuf ve ikramlarından biri olan "Kadir Gecesi" de bu ayın içindedir

  Bu gece, müslümanların iyi değerlendirmesi gereken büyük bir fırsattır 11


  4- İslâm'ın beş şartından biri olan, insanı nefsinin aşırı arzularından ve maddî ihtiraslardan kurtarıp yücelten ve âdeta melekleştiren oruç ibadeti, bu aya tahsis edilmiştir

  Ramazan gecelerinde cemaatin büyük bir coşku ile kıldığı teravih namazı da bu aya mahsus bir ibadettir Oruçlunun derin bir huzur ve manevî zevk duyduğu sahur ve iftar sofraları da bu aya ayrı bir anlam kazandıran özelliklerdir

  İşte böyle özellikler ve manevî güzelliklerle dolu mübârek Ramazan ayı, mü'minler için manevî değeri çok büyük bir rahmet mevsimidir Bu ayı, Yüce Rabbimize ibadet ederek ve insanlara iyilik yaparak değerlendirdiğimiz takdirde kazancımız büyük olacak ve ebedî saadetin kapıları bize açılacaktır Bu ayı, "Evveli rahmet, ortası mağfiret, (günahların bağışlanması) sonu da cehennemden kurtuluş" 12 olarak nitelendiren Peygamberimiz, ayrıca mü'minlere şu müjdeyi veriyor:

  "Ramazan ayı gelince; cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar kösteklenir" 13

  Bu hadis-i şerifin ifade ettiği bir mânâ da şudur:

  Ramazanda kendisini cennete götürecek iyi işler yapan mü'mine cennetin kapıları açılmış, cehenneme götürecek kötülüklerden sakındığı için de cehennem kapıları ona kapanmış demektir Oruç sayesinde nefsine hakim olup şeytana uymadığı için de şeytanı etkisiz hale getirmiş olur 14

  Esasen Ramazan kelimesinin sözlük anlamı da, oruçlunun günahlardan arınacağını ifade etmektedir

  Şöyle ki:

  Ramazan; yaz aylarının sonunda ve güz mevsiminin başında yağan ve yerdeki tozları temizliyen yağmur anlamındadır Bu yağmur, nasıl yeryüzünü yıkayıp tozlardan temizliyorsa, Ramazan ayı da mü'minleri günahlardan öylece temizler

  Diğer bir anlamı da yanmaktır Buna göre Ramazan ayı oruçlunun günahlarını yakarak yok eder demektir


  Ramazan ve Oruç / Seyfettin YAZICI

  ____________________________

  (7) Bakara, 185

  (8 ) Tirmizi, Fedailu'l-Kur'an, 16

  (9) et-Terğib ve't-Terhib, c2, s84

  (10) Sâd, 29

  (11) Kadir Gecesinin önemi ve fazileti hakkında ileride ayrıntılı bilgi verilecektir

  (12) Mirkâtü'l-Mefâtih, c2, s492

  (13) Buhârî, Savm, 7

  (14) Mirkâtü'l-Mefâtih, c2, s492
 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Kardeşim seni üzmek istemiyorum ama çok kötü olmuş hiç istediğim bilgiler yok yinede emeğe saygı ....ramazan ayının önemi kısaca,  ramazan ayı ve önemi kısaca,  ramazan ayı kısa bilgi