Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kumar ile ilgili Ayet ve Hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kumar ile ilgili Ayet ve Hadisler

  Reklam
  kumar ile ilgili ayet ve hadisler hangileridir


  Paylaş
  Kumar ile ilgili Ayet ve Hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  "Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları şeytan işi birer pisliktir
  Bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz
  (Maide Suresi/ 90Ayet)


  "Şeytan, içki ve kumarla sizin aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan
  alıkoymak ister Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi (Maide Suresi/91Ayet)


  "Sana şarap ve kumardan soruyorlar De ki: "Bu ikisinde büyük bir günah ve insanlara bazı yararlar vardır
  Ancak günahları yararlarından daha büyüktür" Yine sana neyi başkalarına vereceklerini soruyorlar
  De ki: "Sizi sıkmayanını" Allah, düşünesiniz diye, ayetlerini size böylece açıklıyor (Bakara Suresi/ 219)


  Hz Câbir (radıyAllahu anh) anlatıyor: Mekke'nin fethedildiği sene Hz Peygamber (aleyhissâlatu vesselâm)'i Mekke'de işittim, şöyle buyuruyordu: "Cenab-ı Allah içki, ölmüş hayvan, domuz ve putun alım-satımını yasakladı" Bunun üzerine: "Ey Allah'ın Resû»lü "ölmüş hayvanların iç yağı hakkında ne buyurursunuz, zîra onunla gemiler yağların, derilere sürülür, kandiller aydınlatılır" dendi Cevâben: "O (nun satışı) haramdır" buyurdu ve ilâve etti: "Allah Yahudilerin canını alsın Allah onlara ölmüş hayvanların iç yağını haram kıldığı vakit bu yağı erittiler, sonra satıp parasını yediler"
  Buhârî, Büyû» 112, Meğâzî 50; Müslim, Müsâkât 71 (1581); Ebu Dâvud, Büyû» 66 (3486);
  Tirmizî, Büyû» 93, (7, 309-310); İbnu Mâce, Ticarât 11, (2167)


  Ebu Mâlik veya Ebu Amir el-Eş'ari radıyAllahu anh anlatıyor: "Resû»lullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
  "Ümmetimden bir kavim, ferci (zinayı), ipeği, içkiyi, çalgıyı helal addedecektir Bir kısım kavimler de bir dağın eteğine inecekler
  Onların sürüsünü, çoban sabahları yanlarına getirecek (Fakir) bir adam da, bir ihtiyacı için yanlarına gelecek Onlar adama:

  "Bize yarın gel! derler Bunun üzerine Allah onları geceleyin yakalayıverir ve dağı tepelerine koyarak bir kısmını helak eder
  Geri kalanları da mesh ederek Kıyamete kadar maymun ve hınzırlara çevirir"Buhari, Eşribe 6
kumar ile ilgili hadisler,  kumar ile ilgili ayetler,  kumar ile ilgili ayet ve hadisler,  kumarla ilgili ayet,  kumar ayet ve hadisler,  kumarla ilgili ayet ve hadisler,  kumarla ilgili ayetler