Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Dünya Hayatının Sonu ile ilgili Hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Dünya Hayatının Sonu ile ilgili Hadisler

  Reklam
  dünya hayatının sonu ile ilgili hadisler nelerdir


  Paylaş
  Dünya Hayatının Sonu ile ilgili Hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hadis No : 4991
  Ravi: Ebu Hureyre
  Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Nefsim kudret elinde olan Zat-ı Zülcelal'e yemin ederim! Meryem oğlu İsa'nın, aranıza (bu şeriatle hükmedecek) adaletli bir hakim olarak ineceği, istavrozları kırıp, hınzırları öldüreceği, cizyeyi (Ehl-i Kitap'tan) kaldıracağı vakit yakındır. O zaman, mal öylesine artar ki, kimse onu kabul etmez; tek bir secde, dünya ve içindekilerin tamamından daha hayırlı olur." Sonra Ebu Hureyre der ki: "Dilerseniz şu ayeti okuyun. (Mealen): "Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölümünden önce O'nun (İsa'nın) hak peygamber olduğuna iman etmesin. Kıyamet gününde ise İsa onlar aleyhine şahitlik edecektir" (Nisa 159).Kaynak: Buhari, Büyu 102,
  Mezalim 31, Enbiya 49; Müslim, İman 242, (155); Ebu Davud, Melahim 14, (4324); Tir


  Hadis No : 4992
  Ravi: Cabir
  Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ümmetimden bir grup, hak için muzaffer şekilde
  mücadeleye kıyamet gününe kadar devam edecektir. O zaman İsa İbnu Meryem de iner.
  Bu Müslümanların reisi: "Gel bize namaz kıldır!" der. Fakat Hz. İsa aleyhisselam: "Hayır!" der,
  "Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak siz birbirinize emirsiniz!"

  Kaynak: Müslim, İman 247


  Alimler,ilmi sırf para kazanmak için öğrendiğinde,dini dünyalık karşılığında sattıklarında.
  hükmü sattıklarında…kıyamet yaklaşmış olacaktır...

  (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480)

  Ahir Zaman'da öyle adamlar çıkacak ki;dinlerini dünya menfaatleri karşılığında satacaklardır
  Bunlar yumuşak görünmek için koyun postuna bürünecekler..dilleri şekerden tatlı,fakat kalpleri kurt kalbi gibi katı olacaktır...

  (Tirmizi, Zühd, 60)

  Kıyamet alametlerindendirfaizin aşikâr olması.
  (Ramuz-El Ehadis, 448/8)

  İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki, faiz yemeyen adam kalmaz.
  Onu yemese bile,kendisine tozu isabet eder...

  (Ramuz-El Ehadis, 360/8, 503/7)

  Ahir Zaman'da ümmetim içerisinde en az bulunacak olan:helâl para ve kendisine güvenilir arkadaştır..
  (Suyuti, Camiü's-Sagir, 2/71)


  İnsanlar üzerine bir zaman gelir ki zenginler tenezzüh (seyahat) için,orta halliler ticaret için,
  onların kurraları (alimleri) riya ve gösteriş için, fakirleri ise dilenmek için hac ederler..

  (Ramuz-El Ehadis, 503/8)

  Kişinin annesine isyan etmesi,babasına sıkıntı vermesi..
  (Tirmizi, Fiten, 38)

  Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır:zaman daralacak ve vasıtalarla mesafeler kısalacak..
  (Buhari, Fiten, 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/313)