Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Dinimize Göre israfın Zararları Nelerdir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Dinimize Göre israfın Zararları Nelerdir

  Reklam
  dinimize göre israfın zararları nelerdir


  Paylaş
  Dinimize Göre israfın Zararları Nelerdir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ

  وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
  Araf 31
  İSLAMDA İSRAFIN ZARAR VE SAKINCALARI


  İsraf, bir malı İslami ölçülere aykırı olarak ve Allah’ın hoşlanmadığı yerlerde harcamaktır. İsraf, haksız yere mal sarf etmek ve lüzumsuz işlerde servetini heder etmektir. Tutumlu olmak nasıl cimrilik değil ise, israf da cömertlik değildir.
  Tüketim ve harcamanın; aşağı derecesi cimrilik, ortası Tutumluluk, aşırısı ise israftır.
  Ayeti Kerimede Yüce Mevla şöyle buyuruyor. “…Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz; çünkü Allah israf edenleri sevmez.”(2) Ayeti Kerimede israfın haram olduğu açıkça belirtilmektedir.
  Hz. Peygamber (s.a.v.) de: “Kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, giyiniz ve sadaka veriniz.” (3) sözü ile israfın yasak olduğunu ifade buyurmuştur.

  Toplumumuzda israf hemen her türüyle yer almaktadır. Zaman israfı, giyim-kuşam israfı ve yeme - içmede israf yapılmaktadır.
  Günümüz toplumlarına şöyle bir göz attığımızda, yapılan yiyecek içecek ve zaman israflarının haddi hesabı olmadığını görmek hiç de zor olmasa gerektir.
  Çöplere atılan ekmeklerin, dökülen yemeklerin, boşa akan suların, nüfusu milyonları bulan şehirlere yetecek miktara ulaştığından bahsedilmektedir.
  Oysa gerek ülkemizde gerekse dünyada, hoyratça atılan bir parça ekmeğe, dökülen bir tabak çorbaya, hatta umursamadığımız miktarda musluklardan sızan bir damla suya muhtaç ne kadar da insan vardır.
  İşte bütün bunların, ruh terbiyesinden, maneviyattan, dahası Allah’a gerçek manada kul olmaktan uzak olmanın sonucu olduğunu görmek mümkündür.
  İsrafın Zararları Nelerdir?

  İsrafın zararları, israf edenlerin şeytana, Firavun’a ve Hazret-i Lut’un kötü kavmine benzetilmesi ve Allahü teâlânın bunları sevmemesi ve bunlara sefih demesi ve ahirette azap çekmeleri, dünyada aşağı, muhtaç duruma düşmeleri ve pişman olmalarıdır.

  İsrafın kötü olmasının birinci sebebi, malın kıymetli olmasıdır. Mal, Allahü teâlânın verdiği bir nimettir. Ahireti kazanmak, mal ile olur. Dünya ve ahiret, mal ile intizam bulur, rahat olur. Hac, cihad sevabı mal ile kazanılır. Bedenin sıhhat, kuvvet bulması, mal ile olur. Başkasına muhtaç olmaktan insanı koruyan maldır. Sadaka vermek, akrabayı dolaşmak, fakirlerin imdadına yetişmek mal ile olur. Mescitler, okullar, hastaneler, yollar, çeşmeler, köprüler yaparak insanlara hizmet de mal ile olur. Peygamber efendimiz (İnsanların en iyisi, onlara faydası çok olanıdır) buyuruyor. (Kudai)

  İnsanlara yardım etmek için çalışıp para kazanmak, nafile ibadet etmekten daha çok sevaptır. Cennetin yüksek derecelerine mal ile kavuşulur. Mal kıymetli olunca, onu israf etmek elbette kötüdür.
  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Allahü teâlâ, bir kuluna mal ve ilim verir. Bu kul da haramlardan kaçınır, akrabasını sevindirir, malından hakkı olanları bilip verir ise, Cennetin yüksek derecesine kavuşur.) [Tirmizi]

  (İki şeyden birine kavuşana gıpta etmek, imrenmek yerinde olur. Allahü teâlâ bir kimseye İslam ilimlerini ihsan eder. Bu da, her hareketini, bilgisine uygun yapar. İkincisi, Allahü teâlâ, birine çok mal verir. Bu da malını, Allahü teâlânın razı olduğu, beğendiği yerlere harceder.) [Müslim] 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Bunu cevbini soyleyebilirmisinizyiyecek ve içecek israfının zararları,  israfın bireysel ve toplumsal zararları,  giyim kuşamda israf etmenin sonuçları,  dinimize göre İsraf nedir zararlarına göre açıklayınız,  yiyecek ve içecek israfının zararları nelerdir,  israfın zararları maddeler halinde,  yiyecek ve içecek israflarının zararları