Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Peygamberin Nitelikleri Nelerdir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Peygamberin Nitelikleri Nelerdir

  Reklam
  peygamberin nitelikleri nelerdir


  Paylaş
  Peygamberin Nitelikleri Nelerdir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamberin Nitelikleri Nedir

  1. Doğru Olmak
  Peygamberler doğru sözlü ve dürüst insanlardır. Gerek peygamberlikten önce, gerekse peygamberlikten sonra söz ve davranışlarında doğruluğu ilke edinmişlerdir. Onlar, sözlerinde, yaptıkları iş ve davranışlarında doğrudurlar. Onlarda hile, yalan, iftira, insanları aldatma, iki yüzlülük gibi kötü huyların hiçbiri bulunmaz. Kur’an’da peygamberlerin doğru ve dürüst olduklarını belirten ayetler vardır. “Kitapta(Kur’an’da) İbrahim’i an. Şüphesiz ki o, sıdık (özü-sözü doğru) bir peygamberdi.” (Meryem suresi, 41)

  2. Güvenilir Olmak
  Emanet sözcük olarak kendisine bırakılan bir şeyi veya kendisine verilen bir görevi ihanet etmemektir. Emanet: Peygamberler kutsal görevlerini yerine getirme konusunda ve diğer konularda güvenilir olmalarıdır.

  Bütün peygamberler emin, güvenilir ve dürüst insanlardır. Onlar bunu söz ve davranışlarıyla ortaya koymuşlardır. Allah Kur’an’da peygamberlerin güvenilir insanlardan seçildiğini şöyle belirtmektedir: “Size Rabbimin vahyettiklerini bildiriyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm” (A’raf, 68)

  Peygamberler Allah’tan aldıkları mesajları içtenlikle benimsemiş, onları önce kendi hayatlarında yaşamışlar, sonra da diğer insanlara öğretmişlerdir. Bu durum getirdiği mesajın kabul edilmesinde, öğretilmesinde önemli katkılar sağlamıştır.

  3. Akıllı ve Zeki Olmak
  Peygamberler üstün bir akıl ve zekâya, kuvvetli bir hafızaya ve yüksek bir ikna gücüne sahip insanlardır. Bu sayede Allah’ın gönderdiği vahiyleri en doğru şekilde anlar ve en iyi biçimde insanlara aktarırlar. Sorunlara uygun çözümler getirirler. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur’an’da şöyle buyurmaktadır: “(Hepside) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim, İshak ve Yakub’u hatırla” (Sa’d suresi, 45)

  4. Günah İşlemekten Kaçınmak
  Peygamberler Allah’ın elçileridir ve insanlara tarafından örnek alınan kimselerdir. Onlar günah işlemezler. Çünkü peygamberler insanlara günahın ne olduğunu, onlardan nasıl kaçınılması gerektiğini öğretmek üzere gönderilmişlerdir. Kendilerinin günah işlemeleri durumunda bunu insanlara anlatmaları mümkün olmaz, ilettikleri mesajın doğruluğuna güvenilmezdi. Allah’tan aldıkları göreve ve üstün ahlaklı olma özelliklerine de ters düşerdi. İnsanların sevgisini kazanamaz ve peygamberlik görevini yapamazlardı.

  5. Allah’tan Aldığı Mesajları Olduğu Gibi İnsanlara Bildirmek
  Peygamberin Allah’tan aldıkları mesajları olduğu gibi insanlara bildirmeleri; onların kendilerine verilmiş olan elçilik görevini tam olarak yapmaları anlamına gelir. Peygamberler kendilerine verilen görevi ihmal etmeden en iyi şekilde yerine getirirler. Bu nitelik zaten peygamberlik görevinin varlık nedenidir. Yüce Allah bu gerçeği Kur’an’da şöyle belirtmiştir: “Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni ulaştır. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah beni insanlardan korur.” (Maide 67)
 3. 3
  Peygamberlerin Nitelikleri Nelerdir?
  Peygamberlere Gönderilen Mesajların Ortak Amaçları Nelerdir?

  Allah’ın birliğini insanlara bildirmek ve sadece Allah’a iman eden ve sadece O’na ibadet eden, O’na ortak koşmayan, O’nun oğlu olduğunu reddeden, O’nun tüm eksikliklerden münezzeh olduğunu, doğmadığını ve doğurmadını bilen insanların olması ve bu insanların Allah’ın yolunda bu fani dünya hayatında güzel ahlak ile, tefekkür ederek yaşamasıdır.
 4. 4
  Peygamberlerin nitelikleri hakkında kısaca bilgi


  Doğru olmak Güvenilir olmak Akıllı ve zeki olmak Günah işlemekten kaçınmak Allah’tan aldığı mesajları olduğu gibi insanlara bildirmek

  DOĞRU OLMAK
  GÜVENİLİR OLMAK
  AKILLI VE ZEKİ OLMAK
  GÜNAH İŞLEMEKDEN KAÇINMAK
  ALLAHTAN ALDIĞI MESAJLARI DPĞRU İLETMEK
 5. 5
  Kısaca Peygamberlerin nitelikleri madde madde

  1. Sıdk: Peygamberler doğrudurlar. Asla yalan söylemezler.
  2. Emanet: Emindirler. (Her hususta kendilerine inanilir.)
  3. Tebliğ: Allah'ın emir ve yasaklarını hiç noksansız ve çekinmeden tebliğ ederler.
  4. Fetanet: Son derece zekidirler.
  5. İsmet: Masumdurlar; günah islemekten uzaktirlar.