Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Alak Suresinin İlk 5 Ayeti Turkce ve Arapça Yazılışı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Alak Suresinin İlk 5 Ayeti Turkce ve Arapça Yazılışı

  Reklam
  Alak suresinin ilk 5 ayeti turkce ve arapça yazilişi


  Paylaş
  Alak Suresinin İlk 5 Ayeti Turkce ve Arapça Yazılışı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam

  Alak Suresi İlk Beş Ayeti Arapça

  1. ikra' bismi rabbikelleziy halak
  2. halekal'insane min 'alak
  3. ikra' ve rabbükel'ekrem
  4. elleziy 'alleme bilkalem
  5. allemel'insane ma lem ya'lem

  Alak Suresinin İlk Beş Ayeti Türkçe Anlamı

  1- Yaratan Rabbinin adıyla oku!
  2- O, insanı bir alekadan (embriyodan) yarattı.
  3- Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.
  4- O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.
  5- İnsana bilmediği şeyleri öğretti.
 3. 3
  Alak suresinin ilk 5 ayetinin Tefsiri / Açıklaması


  1. Bu, Hz. Peygamber (a.s.)'e yöneltilmiş ilk ilâhî hitaptır. Bu hitapta okuma, yazma ve ilme, çağrı vardır. Çünkü ilim, İslam dininin simgesi ve sembolüdür. Yani Ey Peygamber! Bütün mahlûkâtı yaratan ve bütün âlemleri meydana getiren Yüce Rabbinin adıyla başlıyarak ve ondan yardım dileyerek Kur'ân'ı oku.
  Bundan sonra Yüce Allah, insanın şanının yüce olduğunu göstermek için bu yaratma olayım şöyle buyurarak açıkladı:

  2. Allah, Mahrukatın en şereflisi ve güzel şekilli bu insanı alakadan yarattı. Alaka, küçük kurt (embriyon) demektir. Modern tıp isbat etmiştir ki, insanın yaratılmış olduğu meni, gözle görülmeyen, ancak mikroskopla görülebilen, başı ve kuyruğu olan küçücük spermleri ihtiva etmektedir. En güzel yaratıcı olan Allah yücedir. Kurtubî şöyle der: Yüce Allah, insanın şerefini göstermek için burada özellikle onu zikretti. Alaka, sıvı kan parçasıdır. Rutubetli olduğu için, üzerinden geçtiği şeye yapıştığından dolayı ona bu isim verilmiştir.

  3. Ey Peygamber! Oku, Rabbin yüce ve kerem sahibidir. Hiçbir kerem sahibi O'na denk olamaz ve denklikte O'na yaklaşamaz. Kullara, bilmedikleri şeyleri öğretmesi, O'nun kereminin sonsuzluğunu gösterir.

  4, 5. O, kalemle yazıp çizmeyi öğretendir. İnsanlara, bilmedikleri ilim ve bilgileri O öğretmiştir. Onları cehalet karanlıklarından ilim aydınlığına çıkaran O'dur. Yüce Allah kalemle yani bir vasıtayla öğrettiği gibi, her ne kadar okuma-yazma bilmeyen bir ümmî olsan da, vasıtasız olarak da sana öğretecektir. Kurtubî şöyle der: Yüce Allah, yazmayı öğrenmenin fayda ve faziletine dikkat çekti. Çünkü onda, insanın kavrayamayacağı kadar büyük faydalar vardır. Yazmakla ancak ilimler tedvin edilmiş, hikmetler kayda geçirilmiş, öncekilerle ilgili haberler ve onların sözleri zaptedilmiş ve Allah tarafından indirilmiş olan kitaplar yazılmıştır. Yazı olmasaydı ne dünya ne de din işleri düzelirdi.
  Bu beş âyet, Kur'ân'ın ilk inen âyetleridir. Nitekim sahih hadislerde geldiğine göre, Hz. Peygamber (a.s) Hira Dağı'nda ibadet ederken melek ona gelmiş ve "Oku" demiştir. Rasulullah (s.a.v)'da:, "Ben okuyamam" demiştir. Ibn Kesîr şöyle der: Kur'ân'dan ilk inenler, bu mübarek âyetlerdir. Bunlar, Allah'ın, kullarına karşı ilk rahmeti ve onlara ihsan ettiği ilk nimetidir. Bu âyetlerde, insanın alakadan yaratılmaya başlandığına, insana bilmediği şeyleri öğretmiş olmasının Yüce Allah'ın kereminden olduğuna dikkat çekilmiştir. Yüce Allah ilimle insanı şereflendirmiş ve değerlendirmiştir. İlim Öyle bir güç ve değerdir ki, Âdem (a.s.) onun sayesinde meleklere üstün olmuşturalak suresi ilk 5 ayet arapça yazılışı,  5 ayetler arapça yazılışı,  alak suresi ilk bes ayeti arapca yazilisi