Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kuranın Ilk Inen Ayetleri Hangi Ayetlerdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kuranın Ilk Inen Ayetleri Hangi Ayetlerdir?

  Reklam
  Kuranın ilk inen ayetleri hangi ayetlerdir bu ilk vahiyden almamız gereken mesajlar nelerdir


  Paylaş
  Kuranın Ilk Inen Ayetleri Hangi Ayetlerdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kuranın ilk inen ayetleri alak (ikra) süresinin ilk beş ayetidir.

  Bismillâhirrahmânirrahîm

  1, 2. Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir embriyondan yarattı.
  3, 4, 5. Oku (ve öğren!) İnsana bilmediklerini öğreten ve kalemle yazdıran Rabbin bolca ikram edendir.

  -------------------------------

  Âyetlerin Tefsiri, Çıkarılması gereken mesajlar


  1. Bu, Hz. Peygamber (a.s.)'e yöneltilmiş ilk ilâhî hitaptır. Bu hitapta okuma, yazma ve ilme, çağrı vardır. Çünkü ilim, İslam dininin simgesi ve sembolüdür. Yani Ey Peygamber! Bütün mahlûkâtı yaratan ve bütün âlemleri meydana getiren Yüce Rabbinin adıyla başlıyarak ve ondan yardım dileyerek Kur'ân'ı oku.
  Bundan sonra Yüce Allah, insanın şanının yüce olduğunu göstermek için bu yaratma olayım şöyle buyurarak açıkladı:

  2. Allah, Mahrukatın en şereflisi ve güzel şekilli bu insanı alakadan yarattı. Alaka, küçük kurt (embriyon) demektir. Modern tıp isbat etmiştir ki, insanın yaratılmış olduğu meni, gözle görülmeyen, ancak mikroskopla görülebilen, başı ve kuyruğu olan küçücük spermleri ihtiva etmektedir. En güzel yaratıcı olan Allah yücedir. Kurtubî şöyle der: Yüce Allah, insanın şerefini göstermek için burada özellikle onu zikretti. Alaka, sıvı kan parçasıdır. Rutubetli olduğu için, üzerinden geçtiği şeye yapıştığından dolayı ona bu isim verilmiştir.

  3. Ey Peygamber! Oku, Rabbin yüce ve kerem sahibidir. Hiçbir kerem sahibi O'na denk olamaz ve denklikte O'na yaklaşamaz. Kullara, bilmedikleri şeyleri öğretmesi, O'nun kereminin sonsuzluğunu gösterir.

  4, 5. O, kalemle yazıp çizmeyi öğretendir. İnsanlara, bilmedikleri ilim ve bilgileri O öğretmiştir. Onları cehalet karanlıklarından ilim aydınlığına çıkaran O'dur. Yüce Allah kalemle yani bir vasıtayla öğrettiği gibi, her ne kadar okuma-yazma bilmeyen bir ümmî olsan da, vasıtasız olarak da sana öğretecektir. Kurtubî şöyle der: Yüce Allah, yazmayı öğrenmenin fayda ve faziletine dikkat çekti. Çünkü onda, insanın kavrayamayacağı kadar büyük faydalar vardır. Yazmakla ancak ilimler tedvin edilmiş, hikmetler kayda geçirilmiş, öncekilerle ilgili haberler ve onların sözleri zaptedilmiş ve Allah tarafından indirilmiş olan kitaplar yazılmıştır. Yazı olmasaydı ne dünya ne de din işleri düzelirdi.
  Bu beş âyet, Kur'ân'ın ilk inen âyetleridir. Nitekim sahih hadislerde geldiğine göre, Hz. Peygamber (a.s) Hira Dağı'nda ibadet ederken melek ona gelmiş ve "Oku" demiştir. Rasulullah (s.a.v)'da:, "Ben okuyamam" demiştir. Ibn Kesîr şöyle der: Kur'ân'dan ilk inenler, bu mübarek âyetlerdir. Bunlar, Allah'ın, kullarına karşı ilk rahmeti ve onlara ihsan ettiği ilk nimetidir. Bu âyetlerde, insanın alakadan yaratılmaya başlandığına, insana bilmediği şeyleri öğretmiş olmasının Yüce Allah'ın kereminden olduğuna dikkat çekilmiştir. Yüce Allah ilimle insanı şereflendirmiş ve değerlendirmiştir. İlim Öyle bir güç ve değerdir ki, Âdem (a.s.) onun sayesinde meleklere üstün olmuştur 3. 3
  Kuran-ı Kerim'in ilk inen ayetleri hangileridir?


  ALAK suresi ilk beş ayet

  1- Yaratan Rabbinin adıyla oku!
  2- O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.
  3- Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir.
  4- O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti.
  5- İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.