Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Hz Ali'nin Cesaret ve Kahramanlığı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Hz Ali'nin Cesaret ve Kahramanlığı

  Reklam
  Hz ali nin cesaret ve kahramanlığını anlatan konu kısaca


  Paylaş
  Hz Ali'nin Cesaret ve Kahramanlığı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Cesaret konusunda Hz Ali

  Hz. Ali´nin Âmir ve Merhab´la Karşılaşıp Onları Öldürüşü

  Âmir; iri ve uzun boylu bir adamdı. Üzerine iki kat zırh gömlek giymiş, demirlere bürünmüş idi ve:

  "Karşıma çıkacak kim var?" diyerek haykırıyor, kılıcını sallayıp duruyor ve Müslümanlara saldır*maya hazırlanıyordu.

  Hz. Ali onu karşıladı. Bacaklarına Zülfikarla vurup çökertti ve başını gövdesinden ayırdı.

  Merhab´a gelince; kendisi, HimyerYahudilerindendi.

  Hayberliler içinde, Merhab´dan daha cesaretli kimse yoktu.

  Merhab, kendisine mahsus kalenin başkanı ve kumandanı idi.

  Merhab, kardeşi Yâsir´in öldürüldüğünü görünce, silahlanıp askerleriyle birlikte kaleden dışarı çıktı.

  Üzerine iki kat zırh gömlek giymiş, iki kılıç kuşanmış, başına da iki kat sarık sanrım işti.

  Başına aspur boyasıyla boyalı Yemen işi bir miğfer, onun üzerine de yumurta biçiminde, taştan oyulmuş ikinci bir miğfer geçinin işti.

  Merhab´ın karşısında, benim diyen en babayiğit adam bile dayanamazdı. Kendisi, kızmış, köpürmüş bir puğur deve gibi idi Kılıcını sallayarak:

  "Hayber halkı iyi bilir ki, ben, gelip çatan harplerin tutuştuğu, kızıştığı zamanlarda tepeden tırnağa kadar silahlanmış, cesaret ve kahramanlığı denenmiş Merhab´ımdır! Ben, kükreyerek geldikleri zaman, arslanları bile kâh mızrakla, kâh kılıçla vurup yere sermişimdir!" diyerek recez söylüyor ve övünüyordu.

  Hz. Ali de:

  "Ben oyum ki, anam bana Haydar [Arslan] adını takmıştır.

  Ben, ormanların heybetli görünüşlü arslanı gibiyimdir!

  Sizi geniş ölçüde ve çarçabuk tepeleyici bir er kişiyimdir!" diye recez söyleyerek Merhab´ın karşısı*na dikildi.

  Merhab; o gece, düşünde, kendisini birarslanın parçaladığını görmüştü.

  Belki de, Yüce Allah, Merhab´a düşünü hatırlatmak ve kendisinin kalbine korku düşürmek için, Hz. Ali´ye recezini böyle söyletmişti.

  "Korkanın elinde, silah taşımaya güç kalmaz" denilir.

  Hz. Ali ile Merhab, karşılaşınca, birbirlerine kılıç vurdular.

  Hz. Ali Merhab´ın tepesine kılıçla öyle bir darbe indirdi ki, kılıç Merhab´ın siperlendiği kalkanını ve demirden miğferini kesti. Başını ikiye ayırdı! Dişlerine kadar işledi!

  Karargâh halkı da kılıcın çıkardığı madenî, acı sesi işittiler.

  Hayber karargâhında bulunan Hz. Ümmü Seleme de:

  "Merhab´ın dişlerine kadar inen kılıcın çıkardığı madenî acı sesi, ben de işittim!" demiştir.

  Merhab, cansız olarak yere düştü!

  Merhab ve Yâsir öldürüldüğü zaman, Peygamberimiz Aleyhisselam:

  "Sevininiz! Hayber işi artık rahatı aştı, kolaylaştı!" buyurdu.

  Hz. Ali, o gün, Yahudilerin ulu ve namlı kişilerinden sekizini öldürdü.

  Müslümanlar da hücuma geçtiler. Yahudilerden, savaşan birçok kimseleri öldürdüler. Geride kalan*lar da, bozguna uğrayarak kalelerine kaçıp sığındılar. Mücahidler de, kaçan Yahudileri takip ettiler.
hz ali cesareti,  hz ali kahramanlıkları,  h.z alinin cesaret ve kahramanlığı ile ilgili kıssadan hisse,  Hz Alinin kahramanlıkları,  hz ali ve kahramanlığı,  hz ali nin cesaret ve kahramanlığı kisca,  hz alinin cesaret ve kahramanligi kisaca anlatim