Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Sefer Halinde Kaç Güne Kadar Namaz Kasredilir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Sefer Halinde Kaç Güne Kadar Namaz Kasredilir?

  Reklam
  Sefer Hâlinde Kaç Güne Kadar Namaz Kasredilir ?


  Bulunduğu şehir ve köyden sefere niyet ile yola çıkan kimse oturduğu şehre ve köye geri dönmedikçe veya gittiği memlekette en az 15 gün kalmaya (ikâmete) niyet etmedikçe seferî sayılır, namazlarını kasreder
  Misafir olarak gidilen yerde 15 gün ikâmet niyeti yolda iken yapılsa sahih değildir Yolculuk bittikten sonra yapılırsa sahih olur
  Bir iş tâkibi gibi bir sebeble 15 gün ikâmeti niyet etmeksizin meydana gelen misafirliklerde iş olmayıp bir ay bile kalınsa namaz kasredilir Zira 15 günlüğüne ikâmet niyeti yoktur
  15 gün oturmaya niyet edilen yer, aynı yer olmalıdır Ayrı ayrı şehir ve kasabalarda toplam 15 gün oturmaya niyetli yolcu, mukim sayılmaz Seferîlik hükmünden çıkmaz
  İkâmete niyet, tam 15 gün olmalıdır Bir yerde bir hafta kalmaya niyet edip, hafta dolunca bir 10 gün daha kalmaya niyet edilirse ikâmet süresi 17 gün olmakla beraber, seferîlik hâli son bulmaz, namazı kasra devam edilir
  Çünkü müddetler ayrı ayrı tayin edilmiş, ikâmete niyet bir anda 15 gün olarak yapılmamıştır
  Bir insan 3 günlük yolculuğa niyet ederek yola çıktıktan sonra sefer müddetini doldurmadan geri dönmeyi istese, misafir hükmünden çıkar ve artık namazlarını tam kılar
  Yine sefer müddeti bitmeden bir yerde kalmaya niyet edilmekle seferîlik hükmü son bulur
  Kasrın Hükmünün Kalkması:
  Misafir 3 günlük mesafeyi tamamlamadan yarı yoldan evine dönmekle seferîlik hükmü kalkacağı gibi, sadece dönmeye niyet etmesiyle de seferîlik bozulur Meselâ: Bir kimse iki günlük mesafeyi kat'ettikten sonra geri dönmeye niyet etse, fakat hemen de dönmeyip bulunduğu yerde bir müddet eylense evine dönmemiş olduğu halde seferîlik hükmünden çıkmış sayılır Artık namazlarını kasr edemez, tam kılmak zorundadır
  Eğer yolcu sefer mesafesi olan üç günlük yolu aldıktan sonra geri evine dönmeye niyet etse, evine bizzat geri dönmedikçe seferîlik hâlinden çıkmaz Burada geri dönüş niyeti kâfi değildir
  Vatanın Kısımları:
  Oturma ve yerleşme bakımlarından vatan 3'e ayrılır:
  1 * Vatan-ı aslî: İnsanın doğup büyüdüğü ve yaşadığı yahut da başka bir memlekete göçmüşse orada ev ve vatan edindiği, yerleştiği yere denir
  2 * Vatan-ı ikâmet: Yolculuk hâlindeki kimsenin 15 gün veya daha fazla kalmaya niyet ettiği yere denir
  3 * Vatan-ı süknâ: Misafirin yolculuk esnasında 15 günden az kalmak niyetiyle uğradığı ve oturduğu her yere denir
  Aslî vatan, ancak kendi misli ile bozulur Bir kimse doğup büyüdüğü yerden başka bir memlekete gider orada iyice yerleşirse aslî vatanı bu ikinci ikâmet yeri olur Doğup büyüdüğü yer aslî vatan olmaktan çıkar Sonradan oraya misafir gittiğinde aynen sefer hükümlerine tâbi olur
  Seferle İlgili Mes'eleler:
  * Sefer hâlinde müsait durum varsa sünnetler terkedilmez kılınır Yoksa kılınmaz, terkedilir
  * Misafir kimse vaktin evvelinde namazı kasr ile kıldıktan sonra vaktin sonuna doğru ikâmete niyet etse, kıldığı namazı 4 rek'at olarak iadesi gerekmez Ancak vakti içinde seferî iken namazı kılmayıp da kazâya bırakan kimse, sonradan ikâmete niyet etse, bu kazâya kalan namazı iki rek'at olarak kılar
  * Misafir, mukîm olan bir imama uyarsa namazını imamla birlikte 4 rek'at olarak kılar
  * Mukîm kimse, seferî olan bir imama uyarsa, imam iki rek'atta selâm verince o kalkar, iki rek'at daha kılarak namazı 4'e tamamlar Ancak bu iki rek'atta kırâet yapmaz Bir müddet ayakta bekledikten sonra rükû' ve secdeleri yapar Ancak kırâet yapılmasında da bir beis yoktur
  Seferî imamın kendinin misafir olduğunu, mukîm cemaatin namazlarını tamamlaması gerektiğini hatırlatması gerekir
  Nitekim Peygamber Efendimiz Mekke fethinde, Mekke ehline namaz kıldırıp, 2 rek'atta selâm vermiş ve cemaata "Namazınızı siz tamamlayın, biz misafiriz" buyurmuşlardır
  * Cuma günü vakit girmeden yolculuğa çıkılabilir Vakit girince ise Cuma kılmadan yolculuğa çıkmak mekruhtur
  * Seferîlik ve ikâmet hallerinde, tâbi olanın değil metbûun niyeti muteberdir Binaenaleyh asker kumandanına, işçi işverene, talebe hocasına, evli kadın kocasına tâbidir Onların niyetine göre mukîm veya seferî olunur

  Mehmet Dikmen  Paylaş
  Sefer Halinde Kaç Güne Kadar Namaz Kasredilir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Seferde olan bir kimse on beş güne kadar seferilik namazı kılabilir yani namazı on beş güne kadar kısaltabilir. Bundan daha fazla kalacaksa o zaman normal kılınan şekli ile eda eder. 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Ben tam olarak anlamadım yardımcı olur musunuz? Kaç gün sürüyor seferi olma??? 4. 4
  Seferilik hanefi mezhebine göre 15 gün, Şafii mezhebine göre 3 gündür. 5. 5
  Kayıtsız Üye
  Ben iki günlük yere gidecek namazı mi seferi namazi mi kilmam gerekir 25 i sabah gideceğim 26 si akşam geri donecegim tam namaz mi kilmam gerekir yoksa seferi namazi mi yardımcı olur musunuz 6. 6
  seferi sayılmanız için bulunduğunuz ilden 90 km uzaklaşmanız gerekir .Seferi iseniz namazlarınızı kısaltarak kılarsınız akşam namazı 3 rekat diger namazlar 2 şer rekat kılınız. 7. 7
  Kayıtsız Üye
  Ben mersin Tarsus bir gün yolda namaz vakti 5 tam ve 4 rekat farz ve 2 rekat farz cvp? 8. 8
  Mersin tarsus arası mesafe 90 km yi aşmadığı için seferi olarak kılınamaz 9. 9
  Kayıtsız Üye
  Ben farklı uzak memlekette oğlum farklı bir memlekette oturuyor .oğlum bekar 1 aydır burdayım gideceğimiz gün belli değil ben seferi kılıyordum o hanefiyim oglum tam kılacak son diyor babada gideceğin gün belli olmadığı için seferi sayılırsın dediler kafam karıştı nasıl kılayım namazımı 10. 10
  15 günden fazla zaten kalmışsınız seferilik bitmişseferi namazı kaç gün kılınır,  seferi namaz kaç gün kılınır,  kaç gün seferi olunur,  seferi kaç gün olunur,  misafir namazı kaç gün kılınır,  seferi namazi kac gun kilinir,  kaç gün seferi namazı kılınır