Mü'mine ve Tarih ve Osmanlı Tarihi Forumundan Osmanoğulları Beyliği Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Osmanoğulları Beyliği

  Reklam
  Osmanoğulları yeterince güçlendikten sonra Anadolu´daki beyliklere yöneldiler ve bunlara teker teker son vererek topraklarını kendi ülkelerine katmağa başladılar. XV. yüzyıl başlarında beyliklerin Osmanlı mülkü içinde eritilmesi işlemi tamamlanmış gibiydi.

  Ancak, bir olay 1402´de bu gelişmeyi durdurdu. O yıl Yıldırım Bayezit ile Timur arasında Ankara´da yapılan savaşı Bayezit kaybetmiş, bu da devletin bütünlüğünü sarsmıştı. Nitekim savaş sonunda Bayezit´in oğullarından Çelebi Sultan Mehmet Amasya´ya çekilerek hükümdarlığını ilân edince ilk bölünme gerçekleşmiş oldu. Ankara da yeni beyliğe eklenmişti. Bu XV. yy.ın ikinci yarısında Fatih´in, Karaman Beyliği?ni sona erdirmesiyle de Anadolu´da beylikler dönemi sona ermiş oldu  Paylaş
  Osmanoğulları Beyliği Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Anadolu'daki siyasi birliği oluşturmak ve devam ettirmek amacıyla hükümdarlar adaletle davranırken, gerektiğinde mücadele etmiş, gerektiğinde de kardeş katlinin uygunluğu ile ilgili kanun getirilmiştir. Kut anlayışına dayanan hükümdarlık Allah'ın yeryüzünde verdiği bir görev olarak gören padişahlar, halkın huzur ve refah içerisinde yaşamalarına engel oluşturacak her şeyin önüne geçmeyi hedeflemişlerdir.