Kistler zararlı olanı var ve zararsız olanı, inşallah zararsızdır ve zamanla geçer