Soru ve Cevaplarla İslam ve Siyer Soruları Forumundan Mekke dönemi gelen ayetlerin özellikleri nelerdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Mekke dönemi gelen ayetlerin özellikleri nelerdir?

  Reklam
  Mekke dönemi gelen ayetlerin özellikleri nelerdir?

  Cevap:
  Hz. Muhammed'in (s.a.) peygamberlik döneminin yarıdan fazlası, 12 sene, 5 ay,13 günü Mekke'de geçmiştir. Mekke'de Allah'tan aldığı emirle İslâm'a davet etmeye başlayan Hz. Peygamber'e vahiy iniyor, o da bu vahiyleri insanlara tebliğ ediyordu. İşte bu dönemde inen âyetlere mekkî âyetler adı verilmiştir. Sûreler ve âyetler, toptan ve bir defada inmemiştir. Yüce Allah'ın takdir ettiği durum ve ihtiyaçlara göre âyet âyet, parça parça ve bazen da sûre sûre inmişlerdir. Kur'an'ın Mekke döneminde inen miktarı, bütün sûrelerin 19/30'udur. Buna göre, Allah'ın Mekke döneminde gönderdiği âyetlerin 6666 olarak kabul edilen bütün âyetlere oranı, yaklaşık 2/3'ünü (4500 civarı) oluşturur. Buna göre, Kur'an-ı Kerim'in büyük çoğunluğu, Mekke'de nâzil olmuştur. Mekke'de inen âyetler ve sûreler, daha çok yeni dine davet, dinin temelleri, inanç (itikad) ve ahlâk esasları, dua ve öğütler gibi hükümleri ve konuları kapsar. Aslında ibadetler ve hukuk, büyük ölçüde inanç ve ahlâka dayanır. Mekkî âyetler, Arapları, Cahiliye Devri'nin her türlü kötülüklerinden, bunların özellikle inanç alanına yansıyan bölümü olan küfür ve şirkten uzaklaştırmaya yöneliktir. İbadetlerle ilgili bir kısım hükümler bu dönemde konuldu. Mekke'de namaz ve onunla ilgili ibadetler emredilip farz kılınmıştır. Mekke döneminde başka bir ibadet emredilmemiştir. Nikâh, talâk, îlâ, zıhâr ve yemin konularına ilişkin belirli bir takım çekirdek hükümler, bu devrede konuldu. Mekke'de inen âyetlerdeki hukukî hükümler hem sayıca azdır, hem de genel ve mücmel (kısa ve öz) bir özellik taşır Mekke döneminin sonlarına doğru, Hz. Peygamber (s.a.), Medinelilerle yaptığı bey'atlerde cinayet, hırsızlık ve zina gibi bazı hükümleri ortaya koydu. Mekke'de inen ahkâm âyetlerini, yıllara göre şöylece gösterebiliriz: 610 (peygamberlik/bi'set yılı): Namaz (sabah ve akşam kılınan namazlar), abdest. 621 (hicretten bir yıl önce): Beş vakit namaz. Mekke dönemi, Hz. Peygamber (s.a.) ve onun çağrısına uyanların, siyasî ve hukukî açıdan Mekke şehir devleti içinde bir azınlık olarak yaşadıkları dönemdir

  Sakarya il müftülüğü
  Paylaş
  Mekke dönemi gelen ayetlerin özellikleri nelerdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimiz hicret etmeden önce gelen peygamberlik görevinin ardından İslamiyet yayılmış ve on iki seneden fazla bir zamanı Mekke'de geçirmiştir.mekki surelerin özellikleri,  mekki ayetlerin özellikleri,  mekke dönemi ayetlerinin genel özellikleri,  mekkede inen ayetlerin özellikleri,  mekkede inen surelerin özellikleri,  mekke dönemi ile ilgili sorular,  mekki ayetlerin özellikleri nelerdir