Soru ve Cevaplarla İslam ve Siyer Soruları Forumundan Dört Halife Devri Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Dört Halife Devri Özellikleri

  Reklam
  Dört halife devrinin kısaca özelliklerini maddeler halinde paylaşırmısınız?
  dört halife dönemi özellikleri kısaca


  Dört halife döneminin özelliklerini kısaca maddeler halinde açıklayalım.

  Hz. Ebubekir Dönemi 632- 634 Yılı


  1- Dağılma tehlikesi geçiren İslam dünyasında dinsel ve siyasal birliği yeniden sağlandı.

  2- Kur'an toplatılıp kitap haline getirildi.

  3- İslamiyet ilk kez Arap yarımadası dışında yayılmaya başladı.

  4- 634 yılında Yermük savaşında Bizans ordusu yenilgiye uğratılarak Suriye kapıları Müslümanlara açıldı. Önem: Bizans'a karşı kazanılan ilk savaştır


  Hz. Ömer (ra) Dönemi 634- 644 Yılı

  1- Kurumlaşma Çalışmaları

  2- İlk adalet örgütü kuruldu.

  3- Ülke, yönetim birimlerine (eyaletlere) ayrıldı.

  4- Ordu Divanı (Divan-ı Cünd) kuruldu.

  5- Düzenli ordu kuruldu.

  6- İlk düzenli devlet bütçesi hazırlandı.

  7- İlk medrese açıldı.

  8- Toprak (ikta) sistemi kuruldu.

  9- Hicri takvim uygulamaya kondu.

  Hz Ömer Döneminde Gelişen Siyasi Olaylar

  1.Ecnadeyn Savaşı (636) kazanılarak Suriye ve Filistin (Kudüs) alındı.

  2.Sasanilere karşı 637 - 642 arasında Kadisiye - Celula - Nihavent savaşları kazanılarak Irak ve İran alındı.

  3.Mısır alınarak (642) Kuzey Afrika'nın fethine başlandı.

  4.Ülke imparatorluk haline geldiğin den mevali sınıfı ortaya çıktı

  Hz. Osman Dönemi 644 - 656 Yılı

  1- Emevi soyundan olanlara devlet yönetiminde öncelik verildi (Bu durum sonraları İslam dünyasında ayrılıklara neden olacaktır)

  2- Müslümanlar ilk deniz savaşını Bizans ile yaptı, bunun sonunda Kıbrıs alındı (649)

  3- Trablusgarp ve Tunus alındı.

  4- İlk Türk Müslüman ilişkisi başladı

  5- Kur'ana son şekli verilerek çoğaltıldı ve tüm merkezlere gönderildi.

  6- Dört halife döneminin en geniş sınırlarına ulaşıldı.

  7- Hz. Osman'ın muhaliflerince öldürülmesi İslam dünyasında kitle savaşlarının başlamasına neden oldu

  Hz. Ali (ra) Dönemi 656 - 661 Yılı

  1- Dönemi iç karışıklıklarla geçtiği için fetih hareketi görülmez.

  2- Başkent Medine'den Küfe'ye taşındı.

  3- Deve Olayı (656) : Hz. Osman'ın kanını dava eden Hz. Ayşe ve Ümeyye soyu taraftarları ile savaş yapılarak Ayşe yandaşları yenilgiye uğratıldı.

  4- Sıffin Savaşı (657) : Hz. Ali ile Muaviye arasındaki savaşın galibi olmadığından hakemlere başvuruldu

  5- Hakem Olayı: Hile sonucu Muaviye halife ilan edildi

  Sonuç olarak İslamiyette ilk siyasi gruplar ortaya çıktı. a)Şiiler (Hz. Ali taraftarları) b)Emevileı (Ümeyye soyu taraftarları) c)Hariciler (ilk iki grubu red edenler)

  6- Hz. Ali'nin hariçiler tarafından öldürülmesi ile Dört Halife dönemi sona ermiştir.
  Paylaş
  Dört Halife Devri Özellikleri Mumine Forum