Mumine.com ve Sizden Gelen Sorular Forumundan Annenin Duası Veya Lanet Etmesi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Annenin Duası Veya Lanet Etmesi

  Reklam
  S Aleykum Ve Rahmetullahi Ve Berekatühü Ebeden Daima Bir Annenin Evladına Dua Veya Lanet Etmesi Ne Kadar Rabbim Katında Geçerlidir çünkü Ananın Duası Hemen Kabul Olunurmuş Eğer Yavrusuna Istemeden Kötü Bir şey Söylese Ve Ardından Tövbe Hemen Gereklimidir Allah Mafaza Başına Kötü Bir şey Gelirmi??? Sağlıcakla Kalınız Inşaallah


  Paylaş
  Annenin Duası Veya Lanet Etmesi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  selamün aleyküm yanlis bilgi vermek istemem ama ananin bedduasi tutmazmis sütü karsi gelirmis babaninki tutarmis yanlisim varsa düzeltin kardeslerim 3. 3
  ve aleykumusselam ve rahmetullahi ve berakatuh ravza Dua ve bedduaları kabul edecek olan Allahtır Eğer haksız iseler anne baba da olsa bedduaları kabul olmaz Ancak anne baba haksız da olsa çocukların onlara isyan etmesi ve onları rencide etmesi doğru değildir Onların her türlü helal isteklerine uymak gerekir Ancak haram isteklerine uyulmaz.  Rasûlüllah Efendimiz: "Ben lânetçi olarak gönderilmedim" (Müslim, birr 87) Buyurur Bir mü'mine lânet (Beddua) etmenin, onu öldürmek gibi olduğunu bildirir (Buhârî, edep 44) Yapılan bir lânetin (bedduanın) yerine vardığında haksız yere yapıldıgını görünce sahibine döneceğini haber verir (Tirmizî, birr 48; Ebû Dâvûd, edep 45)  Anne ve babanın bedduası haksızda olsalar tutar mı? Haksız olduğu halde haklarını helal etmezlerse evlat mesul olur mu?


  İslam dini evladın anne ve babaya karşı son derece saygılı olmasını istemiş ve onlara karşı en küçük bir hürmetsizliği dahi haram kılmıştır Bu bakımdan evlat anne ve babanın meşru dairedeki isteklerine uymalı ve onların dualarını almalıdır Anne bebanın bedduasından ise sakınmalıdır Ancak haksız olarak beddua ederlerse Allah her şeyin iç yüzünü bilmektedir Elbette anne baba dahi olsa haksız olarak yapılan bedduadan dolayı evladı muaheze etmeyecektir ve haklarını helal etmemelerinden dolayı evladı sorumlu tutmayacaktır Yeterki evlat anne ve babasına karşı vazifeyi aksatmasın

  Kişi bu dünyada helalleşemediği takdirde ahirette helalleşme imkanı vardır Ancak o günde helalleşmek zor olacağı için bu dünyada iken helalleşme yollarını bulmaya çalışmalıdır

  SİE 4. 4
  Allah razi olsun 5. 5
  cevab yazılarınızdan ALLAHIM RAZI OLSUN ÇOK AYDINLATICI BİLGİLER BUNLAR SEVGİYLE VE DUALARLA KALINIZ 6. 6
  birazdan ben ekleyim

  Sual: Bazı hadis-i şeriflerde lanet olsun deniyor. Lanet etmek ne demektir? Kötü anne babanın iyi olan çocuğuna yaptığı beddua kabul olur mu?
  CEVAP
  Lanet olsun demek, Allah’ın rahmetinden uzak olsun demektir. Lanet etmek, beddua etmek iyi değildir. Çünkü hadis-i şerifte, (Bir kimse lanet edince, lanet edilen buna müstahak değilse, kendine döner) buyurulmuştur. (Beyheki)

  İbni Mübarek hazretleri, çocuğunu şikayet edene, (Çocuğa beddua ettin mi?) dedi. O da, evet deyince, (Çocuğun ahlakını sen bozdun) buyurdu.

  Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
  (Bir babanın duası, ilahi hicaba erişir ve bu hicabı da aşar.) [İbni Mace]

  (Ana-babanın çocuğuna ve mazlumun zalime olan bedduaları, red olmaz.) [Tirmizi]

  (Kendinize, malınıza ve çoluk çocuğunuza beddua etmeyin! Duaların kabul olduğu bir saate rastlar da bedduanız kabul olur.) [Müslim]

  Kötü ana-babanın, suçsuz ve iyi olan çocuğuna yaptığı beddua kabul olmaz. Haksız olarak yapılan beddualar kabul olmaz.

  Rahmet Peygamberi
  Diğer Peygamberler, kavimlerine lanet ettikleri halde, Peygamber efendimiz bir savaşta, kâfirlerin yok olması için dua etmesini istediklerinde, (Ben lanet etmek için, insanların azap çekmesi için değil, herkese iyilik etmek için, insanların huzura kavuşması için gönderildim) buyurdu. Kur'an-ı kerimde de mealen, (Seni âlemlere rahmet, iyilik için gönderdik) buyuruluyor. (Enbiya 107)

  Peygamber efendimiz, genel bir beddua, lanet etmedi. Ancak lanete müstahak olan bazı gruplara lanet etmiştir. Hadis-i şeriflerde (Allah lanet etsin!) denilen zümrelerden bazıları şunlardır:
  (Kadın elbisesi giyen erkeğe, erkek elbisesi giyen kadına lanet olsun!) [Hakim]

  (Kadın gibi davranan erkeğe, erkek gibi davranan kadına lanet olsun!) [Buhari]

  (Rüşvet alıp verenlere Allah lanet etsin!) [İbni.Mace]
  (Eshabıma sövenlere Allah lanet etsin!) [Hakim]

  (Zekat vermeyenlere Allah lanet etsin!) [Nesai]
  (Ana-babasına lanet edene Allah lanet etsin!) [Müslim]

  (Lutilere Allah lanet etsin!) [Beyheki]
  (Zalim âmirlere, fasıklara, sünnetimi yıkan bid'atçilere Allah lanet etsin!.) [Deylemi]

  (Altın ve gümüşün kuluna paraya tapana lanet olsun!) [Tirmizi]
  (Halkın işlerini üstlenip de onlara güçlük çıkarana lanet olsun!) [Ebu Avane]

  (Hanımını anasından üstün tutana lanet olsun!) [Şir’a]
  (Sadaka vermeye engel olana lanet olsun.) [İsfehani]

  (Allah’tan ümit kestirip dinden nefret ettirenlere lanet olsun!) [Şir’a]
  (Bid'atler çıkınca âlim ilmini açıklasın! İlmini açıklamayana lanet olsun!) [Deylemi]

  (Vücuduna dövme yapana, yaptırana, faiz alıp verene lanet olsun.) [Buhari]
  (Ana ile evladın, kardeşle kardeşin arasını açana lanet olsun.) [İ.Mace]

  (Kızını fasıkla evlendirene lanet olsun.) [Şir’a]
  (Ölü için ağlayana lanet olsun.) [Ebu Davud]

  Kur’an-ı kerimde, Ebu Leheb için, (Onun eli kurusun) buyuruldu. Ebu Leheb’in oğlu Uteybe, (Tebbet) suresi gelince, Resulullah efendimize hakaret etti. Üzülen Peygamber efendimiz, (Ya Rabbi, buna bir canavar musallat eyle!) dedi. Ebu Leheb’in oğlu Uteybe Şam’a giderken, bir gece arkadaşlarının arasında yatarken, bir aslan gelip arkadaşlarını koklayıp bıraktı. Sıra Uteybe’ye gelince onu parçaladı. Sol eliyle yemek yiyen birine de, (Sağ elin ile ye) buyurdu. (Sağ kolum hareket etmiyor) diye yalan söyledi. Bir Peygamber ile alay eden bu kimse için Resulullah, (Sağ elin artık hareket etmesin) buyurdu. Peygamber efendimizin buna benzer bedduaları vardır. Diğer insanların ibret almaları ve hidayete kavuşmaları için böyle mucizeler vaki olmuştur.

  Allah’ın lanet etmesi
  Allahü teâlâ da lanet etmiştir. İşte âyet-i kerimeler:
  (Allah’ın laneti inkâr edenlerine üzerine olsun.) [Bekara 89]

  (Biz kitapta açıkça belirttikten sonra indirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder, hem de bütün lanet ediciler lanet eder.) [Bekara159]

  (Âyetlerimizi inkar edip kâfir olarak ölenler var ya, işte Allah’ın, meleklerin, insanların hepsinin laneti onlaradır.) [Bekara 161]

  (Allah inkârları yüzünden onlara [yahudilere] lanet etmiştir.) [Nisa 48]

  (Bir mümini kasten öldürenin cezası, içinde ebediyen kalacağı Cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.) [Nisa 93]

  (Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik.) [Maide 13]
  (Yahudiler, Allah’ın eli sıkı dedikleri için lanet onlara.) [Maide 93]
  (Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun!) [Araf 44]

  (Allah, ikiyüzlü erkek ve kadınlara ve inkârcılara, ebedi kalacakları Cehennem ateşini hazırlamıştır. Allah lanet etsin! Onlara devamlı azap vardır.) [Tevbe 68]

  (Bozgunculara lanet olsun.) [Rad 25]
  (Allah ve Resulünü incitenlere Allah, dünyada ve ahirette lanet etmiştir.) [Ahzab 57]

  Haksız olarak yapılan beddua
  Sual: (Ana-baba, mazlum ve misafirin duası kabul olur) buyuruluyor. Bu insanlar haksız olarak beddua ederlerse yine mi kabul olur?
  CEVAP
  (Ana-baba, mazlum ve misafirin duası kabul olur) demek, (Ana-babanın çocuğuna yaptığı hayır dua, mazlumun [kâfir bile olsa] kendine zulmeden zalime yaptığı beddua, misafirin ev sahibine yaptığı hayır dua kabul olur) demektir. Yoksa misafirin, suçsuz olan ev sahibine yaptığı beddua kabul olmaz.

  Mazlumun, kendine zulmetmeyen birine yaptığı beddua kabul olmaz. Ana-babanın, evladına yaptığı hayır dua kabul olur. Kötü ana-babanın, suçsuz ve iyi olan çocuğuna yaptığı beddua kabul olmaz.

  Kısacası haksız olarak yapılan beddua kabul olmaz. Beddua etmeye alışmamalıdır! Çünkü hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Kendinize, çocuklarınıza ve mallarınıza beddua etmeyiniz! Duaların kabul olduğu bir vakte rastlar da, bedduanız kabul olur.) [Müslim]

  Sual: Annem, babamdan boşandı. Babam annemi, annem de babamı kastedip (Eğer onunla görüşürsen hakkımı helal etmem, beddua ederim) dediler. Haksız olarak ettikleri beddua geçer mi?
  CEVAP
  Geçmez. Gizli görüşmek lazımdır.

  Sual: Babam beddua etti. Sonra öldü. İşim rast gitmiyor, bunun çaresi nedir?
  CEVAP
  Tevbe istiğfara devam etmeli, ölü için hayırlı işler yapmalıdır!

  Sual: Bir gencin evlenme teklifini kabul etmedim. Bunun üzerine bana, “Allah belanı versin” dedi. Şimdi sağlığım bozuktur. Acaba, sağlığımın bozulması, gencin bedduasından mıdır? Onunla helalleşmem mi gerekiyor?
  CEVAP
  Evlenme teklifini kabul etmemekle hak geçmez. Haksız olarak yapılan beddualar da geçmez. Helalleşmek gerekmez.
 7. 7
  Kayıtsız Üye
  Annem inşallah cocugun olmaz diye beddua etti sonra pişman olup inşallah cift cift olur dye dua ettı bedduası tutarmı 8. 8
  Kayıtsız Üye
  Aslinda benimki cevaptan ote bi soru bu soruyu kimseye soramadigim icin yaziyorum.. cevap gelirse sevirim. Ben esim ve ailesi ayni evde yasiyoruz esimin.babasi alkolik ve devamli kufur icinde annesi ise namazinda fakat en ufak biseye hep bagirip cagiriyor.biz ayni evde oldugumuz icin devamli karisiliyor esimde karsi cikip beni korumak isteyince veya ayri yere tasincagimizi soyleyince annesi devamli.lanet okuyup beddua ediyor hakkini helal etmiyecegini ve evime gelip elimden yemek yemeyecegini soyluyor cok nkararsizim bende allahtan korkutugum icin gidecem diyorum.ama bi turlu gidemiyorm babasi sarhosken devamli beddua ediyor esime esimde oysa dine cok.bagli bi insan ama amaci sadece beni ezdirmemek o.kadar bunaldim ki ayrilmayi bile dusunur oldum bi akil vern lutfen beddualari tutar mi esim arada sesini yukseltoyo cnku o kadar bedduaya dayanamiyor evlat ayrimi cok yapiyolar esm hep dislaniyo diger evlatlari seviliyo bi cevap verin allah rizasi icin 9. 9
  Kayıtsız Üye
  Selamün aleyküm. Benim bir sorum olacak. Annemle babam ayrı olduğu için ben babamda kalıyorum. Annemle aram iyi değil. Hep ağlar çünkü sorun yaşarız. Bana her zaman 'inşallah senin çocuğunda sana böyle davranır'.diyor.Kabul olur mu? 10. 10
  Selamün aleyküm. Benim bir sorum olacak. Annemle babam ayrı olduğu için ben babamda kalıyorum. Annemle aram iyi değil. Hep ağlar çünkü sorun yaşarız. Bana her zaman 'inşallah senin çocuğunda sana böyle davranır'.diyor.Kabul olur mu?

  Beddua yapıldığında kabul olması için karşı tarafın haklı veya haksız olması gerekiyor siz haklı iseniz beddua tutmaz.Ne olursa olsun evlat olarak anne babalarımıza gereken sayğıyı göstermek verekir,bir gün sizde anne veya bana olacaksınız sizin davrandığınız gibi sizin çoçuklarınızda size davranabilri bunu unutmayın.
 11. 11
  Kayıtsız Üye

  Cevap: Annenin Duası Veya Lanet Etmesi

  Selamun aleykum annem babam ve kardesim misafirlige gitceklerdi bende gitmek istemedim annem de beni zorla goturmeye calisti evde tek basina kalamazsin diye oysaki ben gitmek istemiyorum sonra ben gitmek istemeyince annem hem.beni dovdu hem de lanet okudu okudugu lanet kabul olurmu ?


  Muminem Cevap: Annenin Duası Veya Lanet Etmesi

 12. 12
  Beddua ve dayak ile çocukların ahlakını bozuyor anne babalar yazık aslında kendilerine yapıyorlar atılan her tokat evladından bir adım daha uzaklaşması demektir. Beddua ettiği için tövbe etsin anneniz çünkü beddua iki ucu keskin bıcak gibidir iki tarafta etkilenir bundan.
 13. 13
  Kayıtsız Üye
  Annemi beni kizdirdigi icin sevmiyorum ve saygi gostermiyorum bana beddua ediyor. Kabul olurmu 14. 14
  Kayıtsız Üye
  Ben çok utanıyorum aslında benim annem çok iyidir aslında etrafımızdakiler herkes seviyor onu ama ben evin küçük kızıyım hiç değerim olmadı normalde çok mutlu biriydim ama bir anlam var beni hiç sevmiyor sevmedide annem ilk çocuğu olduğu için çok seviyor onu toz kondurmaya ona ben hep ezildim mutsuz suratsız ağlamaklı biri oldum kimse niye ağlıyorsun demedi çünkü evin küçük kiziydim ablamı çok seviyorlardı bana kimse inanmıyordu ablam bana hep kötü hakaretler eder dayak atar annem onun tarafını tutar o kadar kötüler diki beni annem beni kötü bildi hep benden nefret etti annem günde 24 saat bana beddua edere hergun çok kötü hakaretler ediyor mutlu olmami istemiyor sürekli evdeyim herşeyi bana çok görüyor bana güvenmiyor çok yanliz hissediyorum kendimi anlayanim yok mutsuzum yüzüm sivilce doldu annem dalga geçiyor benle daha çok üzülüyorum benim de hatam var tabiki de yeri geldi bende ağzıma geleni söyledim ama hep tövbe ediyorum annem hep ablama değer kıymet verdi beni kimse sevmiyor mutsuzm hep çirkin muamele si yapıyorlar bana kendimi kötü hissediyorum annemin bedduası kabul mu oluyor çok üzülüyorum buyuzden hırçın biri olarak biliniyorum hep ne yapcagi mı bilmiyorum Allah tan hep yardım diliyorum sizce annemin bedduası mı bunlarannenin duası kabul olur mu,  anne duası,  annenin bedduası kabul olur mu,  annenin bedduası geçermi,  annenin evladına duası,  anne bedduası kabul olur mu,  anne duası kabul olur mu