Mumine.com ve Sizden Gelen Sorular Forumundan Anne ve babama günah yazılır mı? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Anne ve babama günah yazılır mı?

  Reklam
  Ergenliğe girmeden önce 12 yaşındaysak kul hakkı işlediysek ve helallik aldıysak, bu günah anne ve babamıza mı yazılır? İkinci sorum acaba günahlar ne zaman bize yazılmaya başlar??


  Paylaş
  Anne ve babama günah yazılır mı? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Birinci sorunuzun cevabı:

  Hiç bir kimse başkasının işlediği bir suçtan sorumlu değildir. Temel kural budur. Nitekim şu ayetler bunu açıkça göstermektedir:
  "Her kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür, kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür."
  (Zilzâl Suresi, 99/7-8);
  "Hiç bir günahkâr, başkasının günahını çekmez. Eğer yükü ağır gelen kimse onu taşımak için (başkalarını çağırsa) onun yükünden hiç bir şey (alınıp) taşınmaz. Akrabası dahi olsa (kimse onun yükünü taşımaz)." (Fâtır Suresi, 35/18).
  "De ki; Âllah'a itaat edin! Peygambere itaat edin! Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki o peygamber; kendisine yükletilenden ve siz de kendinize yükletilenden sorumlusunuz." (Nûr Suresi, 24/54);
  "Ey iman edenler! Rabbınıza karşı gelmekten sakının! Babanın oğlu, oğulun da babası için bir şey ödeyemeyeceği günden korkun!..."
  (Lokman Suresi, 31/33)

  Ancak bazı durumlarda sorumluluğun -iyilik yahut kötülük olsun- başkalarına da geçtiği olur. Yapılan amel hayır ve iyilik ise, bunun sevabı; şer veya kötülük ise, günahı, hem o işi yapana, hem de onu yapmasına sebep olduğu kimselere ulaşır. İşte soruda geçen ayet bize bunu bildirmekte ve herhangi bir günaha sebep olanın o günahı işlemiş gibi değerlendirileceği hatırlatılarak dikkatli olunması istenmektedir. Dünyada iken iyi bir amel işleyen kimsenin bu iyi amelini başka insanlar örnek alıp ondan istifade ederlerse, o zaman güzel bir çığır açan şahsa, bu ameli sebebiyle fayda gelir. Aynı şekilde, dünyada iken kötü bir amel işleyen kişinin bu amelini başka insanlar örnek alıp işlerlerse, o zaman kötü bir çığır açan şahsa, bu ameli sebebiyle zarar gelir.


  Şu ayetler; insanları saptıran kimselerin, saptırdıkları insanların işledikleri günahlar miktarınca günah yükleneceklerini göstermektedir:


  “Şüphesiz ki onlar, kendi yüklerini ve kendi yükleriyle birlikte (bir kısım) yükleri (daha) taşıyacaklar ve atmış oldukları iftiralarından dolayı kıyamet gününde muhakkak sorulacaklardır.”
  (Ankebut Suresi, 29/13)
  "Kıyamet günü kendi günahlarını ve ilimsizce saptırdıkları kimselerin günahlarından bir kısmını taşımaları için (bunu söylerler). İyi bilinsin ki, işledikleri suç ne kötüdür!”
  (Nahl Suresi, 16/25)
  (Kısaltılmış alıntıdır.)

  İkinci sorunuzun cevabı:


  Bir işin günah olması için o işi yapan kimsenin bazı şartları taşıması gerekir. Kişinin mükellefiyet altına girmesi ve dinî hükümlerden sorumlu tutulabilmesi için,
  a. Müslüman,
  b. akıllı,
  c. Bâliğ olması şarttır.
  Buna göre mükellefiyetin birinci şartı olarak kişinin Müslüman olması gerekmektedir. Müslüman olmayan kimseler, Allah'a ve Peygambere îman edip İslâm dînine girmedikçe, Allah'ın ibâdetle ilgili emir ve yasaklarına muhatap değildirler. Mükellefiyetin ikinci şartı da, âkıl olmaktır. åkıl demek, ne yaptığını bilen, iyi ile kötüyü birbirinden ayırdedecek temyiz kabiliyetine sâhip olan kimse demektir.
  Mükellefiyetin son şartı da, kişinin bâliğ olması, yani, bülûğa ermiş bulunmasıdır. Kız olsun, erkek olsun aklı başında bulunan bir Müslümana namazın farz olması için buluğ dediğimiz erginlik çağına ermiş olması gerekir. Genellikle erkek çocukları 12-15, kız çocukları ise 9-15 yaşlan arasında erginlik çağına girerler.

  Eğer bu yaşa geldikleri halde belirti yoksa 15 yaşından itibaren mükellef sayılırlar.
  Erkek çocuğu buluğa erdiğini, ihtilam denilen rüyada iken cinsî boşalma ile; kız çocuğu ise aybaşı veya âdet denilen halin ortaya çıkmasıyla yani, rahimden kan gelmesiyle erginlik devresine girmiş olurlar. İnsanın bu devreden sonra namaz, oruç ve hac gibi ibadetleri yerine getirmesi farzdır.
  (Kısaltılmış alıntıdır.)

  NOT:Sorularımızı
  daha açık başlıklarla Sizden Gelen Sorular bölümüne açalım. Soru ve Cevaplarla İslam bölümünde bilgi paylaşımı yapılır.

  Selametle kalın inşAllah
 3. 3
  Yani 2.sini anladım.Fakat kul hakkına girince sorumlu muyuz yani buluğa ermemiş olmamıza rağmen onu anlayamadım da anne ve babamızda sorumlu değil mi :S 4. 4
  Günahı işlediğinde ergensen günahtan sorumlusundur.Yazıda açıkça söyleniyor.Vesselam. 5. 5
  Daha ergenliğe girmedim. Peki anne ve babam? yazıda anladığım kadarıyla galiba onlar sorumlu değiller 6. 6
  Hayır,değiller canım. 7. 7
  ALLAH razı olsun. Çok teşekkür ederim ALLAHA emanet olun 8. 8
  Amin ecmain.Sen de Allah'a emanet ol kardeşim.Dualarında bizleri de eksik etme inşAllah.Hayırlı akşamlar. 9. 9
  Güzel faydalı bilgilendirme için teşekkürler Meryem kardeşim,Allahım sizden razı olsun inşallah.. 10. 10
  Başka bir forumada sormuştum Kardeşim ayeti kerimeler doğrudur fakat buradaki
  sorumlu olmama meselesi buluğ çağından sonra başlar bir
  baba çocuğuna alması gereken dini eğitimi vermezse sorumlu
  tutulurkonu hakkındaki hadisi şerifleri inceleyebilirsin.(Hepiniz, bir sürünün çobanı gibisiniz Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evinizde ve emriniz altında olanları Cehennemden korumalısınız! Onlara Müslümanlığı öğretmezseniz, mesul olursunuz) [Müslim]

  Bir âyet meali de şöyledir:

  (Ey iman edenler, yakıtı insan ve taş olan Cehennem ateşinden kendinizi ve çoluk çocuğunuzu koruyun) [Tahrim 6]
  İyiliğe de, kötülüğe de sebep olanlar, yaptıkları işe ortak olurlar Üç hadis-i şerif meali:

  (Dinimizde iyi bir çığır açan, bununla amel edenler gibi sevaba kavuşur, onların sevabından da hiçbir şey eksilmez Kim de, dinimizde kötü bir çığır açarsa, onların günahı, ona da verilir, o kötü yoldakilerin günahından hiçbir şey eksilmez) [Müslim]

  (Hayra delalet eden [yol gösteren, sebep olan] o hayrı yapan gibi sevaba kavuşur)[Taberani]


  (Bir Müslümanın evladı ibadet edince, kazandığı sevap kadar, babasına da verilir Bir kimse, çocuğuna dinini öğretmeyip, günah olan şeyler öğretirse, bu çocuk ne kadar günah işlerse, babasına da o kadar günah yazılır) [S Ebediyye]

  (Ağaç yaşken eğilir) ve (Demir tavında dövülür) gibi ata sözleri meşhurdur Her şey zamanında yapılır Bir hadis-i şerif meali:

  (Çocukken öğrenilen şey, taş üzerine kazılan nakış gibi kalıcıdır Yaşlandıktan sonra öğrenmeye kalkması ise, su üzerine yazı yazmaya benzer) [Hatib]

  Bu bakımdan çocuklarımıza ilkönce, dinimizin emir ve yasaklarını ve Kur’an-ı kerimi öğretmeliyiz Daha sonraya bırakmamalıyız (Helekel-müsevvifun) hadis-i şeriftir Anlamı ise, (Hayırlı işlerinizi hemen yapın Yarına bırakmayın, yoksa helak olursunuz) demektir Hayırlı işlerin birincisi ve en önemlisi çoluk çocuğuna İslamiyet’i öğretmektir Her Müslümanın bu birinci görevi hemen yapması, yarınlara bırakmaması gerekir

  Teşhis ve tedavi
  Teşhis doğru yapılmazsa tedavi de hem yanlış olur hem de netice vermez Bir çocuk akıl baliğ olunca yani ergenlik çağına gelince mükellef olur, yani dinimizin emir ve yasaklarına muhatap olur İmanın şartlarını yani Amentü‘yü manasıyla beraber bilip söylemesi, İslam’ın beş şartına inanması, gereğini yapması farz olur Gusletmesi, abdest alması, namaz kılması farz olur Anne babalar ve gençler buna dikkat etmezse, hem günaha girdikleri gibi hem de huzur yüzü görmezler
  E
  rgenlik çağındaki gençlerdeki problemlerin ana sebebi, belki imanlarının olmayışı, varsa gusletmemeleri ve namaz kılmamalarıdır Çocuk akıl baliğ olunca bunları bilmezse, inanmazsa, beğenmezse mürted olur Buna sebep olan anne baba da mürted olur
  Yeni müslüman olanın veya akıl-baliğ olan çocuğun, önce Kelime-i şehadet söylemesi ve bunun manasını öğrenip, inanması gerekir Bundan sonra, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarında yazılı olan itikad, yani iman edilmesi gereken bilgileri öğrenip, bunlara inanması gerekir

  Sonra Ehl-i sünnetin dört mezhebinden birinin kitaplarında yazılı olan fıkıh bilgilerini, yani İslam’ın beş şartını ve helal, haram olan şeyleri öğrenmesi ve bunlara inanması ve uygun yaşaması gerekir Bunları öğrenmek ve uymak gerektiğine inanmayan, önem vermeyen mürted olur Yani kelime-i şehadet getirerek müslüman olduktan sonra, tekrar kâfir olur
  Nikahlı müslüman bir kız, baliga olduğu zaman, Müslümanlığı bilmezse, nikahı bozulur Yani mürted olur Allahü teâlânın sıfatlarını ona bildirmelidir O da, tekrar etmeli ve (bunlara inandım) demelidir (Dürr-ül-muhtar)

  İbni Abidin hazretleri bunu açıklarken diyor ki:
  Kız küçük iken, ana-babasına tâbi olarak müslümandır Baliga olunca, ana babasının dinine tâbi olması devam etmez İslamiyet’i bilmeyerek baliga olunca, mürted olur İman edilecek şeyleri işitip de, inanmamış kimse, kelime-i tevhid söylese, yani (La ilahe illallah Muhammedün resulullah) dese, müslüman olmaz Amentü‘de bulunan altı esasa inanan ve (Allahü teâlânın emirlerinin ve yasaklarının hepsini kabul ettim, beğendim) diyen kimse Müslüman olur

  Her Müslüman, çocuklarına Amentü’yü ezberletmeli, manasını iyice öğretmelidir! Çocuk bu altı esası öğrenmez ve inandığını söylemezse, baliğ olduğu zaman Müslüman olmaz, mürted olur
  Sadece Allah’a inandım demek kâfi değildir Amentü’de bildirilen altı esastan birini, mesela kaderi inkâr eden, kâfir olur, bütün iyi amelleri yok olur (Redd-ül Muhtar)

  Amentü şöyledir:
  Âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rüsülihi vel yevmil ahiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel ba’sü ba’del mevti hakkun Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülühü
  [Yani, Allah’a, meleklerine, gönderdiği kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna, öldükten sonra dirilmeye inanıyorum Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın da Allah’ın kulu ve son Peygamberi olduğuna şehadet ediyorum]
  Her Müslümanın birinci vazifesi, evladına İslamiyet’i ve Kur’an-ı kerimi öğretmektir Evlat nimetinin kıymeti bilinmezse, elden gider Bunun için Pedagoji [çocuk terbiyesi] dinimizde çok kıymetli bir ilimdir İslam dinine karşı olanlar, bu önemli noktayı anladıkları içindir ki, “Birinci hedefimiz, gençliğin ele alınması ve onların dinsiz olarak yetiştirilmesidir” diyorlar (bana böyle dedi)


  Kafam karıştıda bir sorayım dedim 11. 11

  Cevap: Anne ve babama yazılır mı?

  Annem ve babam bana tabikide günah olan şeyleri öğretmedi yaptırmadı. Ancak kul hakkından bahsetmediler yardımcı olun lütfen


  Muminem Cevap: Anne ve babama yazılır mı?

 12. 12
  Çocuğa dini eğitimi vermek anne ve babanın görevidir. Bu görevini aksatan anne ve babalar çocuklarının işlediği hatalardan mesul olur. Ancak çocuğa gerekli dini ve ahlaki eğitim verilmişse, çocuk kendi işlediği günahlardan sorumludur; anne ve babanın mesuliyeti kalkar.

  Yani annen ve baban sana kul hakkının günah olduğunu öğretmemişlerse ve sen bu günaha girmişsen bundan mesul oluyorlar..Ama eğer öğretmişlerse mesul olmazlar.Sen buluğa ermeden işlediysen bu günahı ne sen ne onlar mesul olmazsınız. 13. 13
  Şimdi ben buluğa girmeden işlediğime göre ben sorumlu değilim onu anladım. Ancak annem ve babam bana günah yap demiyolar tabiki ama kul hakkından bahsetmediler.Yine sorumlu değilmiler ? :S anlayamadım kusura bakmayın.Çokta kötü hissediyorum kendimi onlara günah olursa diye :'(. Bide buluğa ermeden önce işlediysen ne onlar ne de sen mesul değilsiniz demişsiniz? günah öğretirseler zaten günah olur ama bahsetmezseler? 14. 14
  Buluğa ermeden işlediğin günahlardan en de onlar da sorumlu değiller.Ama sana dini eğitim vermemeleri ayrı bir mesuliyet.Sana günah işle dememeleri onları sorumluluktan kurtarmıyor.Fazla kafana takmamanı tavsiye ederim.Selametle kal...küçükken işlediğimiz günahlar,  küçükken işlediğimiz günahlar kime yazılır,  çocuğun günahı kime yazılır,  çocukların günahları kime yazılır,  ne zaman günahlar yazılmaya başlar,  küçük çocukların günahları kime yazılır,  ergenliğe girmeden önceki günahlar