Mumine.com ve Sizden Gelen Sorular Forumundan Tilavet secdelerinin hangileri vaciptir hangileri farzdır Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Tilavet secdelerinin hangileri vaciptir hangileri farzdır

  Reklam
  selamun aleykum arkadaşlar benim bir sorum var. şimdi hani biz tilavet secdeleri yapıyoruz ya bunlardan bazıları farzmış bazılarıda vacip bende yeni öğrendim bu arada. hangileri farzdır hangileri vacip bilen varsa cevaplayabilir mi lütfen acil bekliyorum şimdiden allah razı olsun


  Paylaş
  Tilavet secdelerinin hangileri vaciptir hangileri farzdır Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  ve aleykumusselam fatmagül kardeşim
  tilavet secdesinin hükmü Hanefi'de vacip
  Şafii fıkhında sünnettir.
  hayırlarla.
 3. 3
  teşekkür ederim ayris zelal ama sen sorumu yanlış anladın şimdi yaptığımız tilavet secdelerindenbazıları farz bazıları vacipmiş bunlar hangileridir yani kastettiğim süreler 4. 4
  ben seni anladım kardeşim ama tilavet secdesinin başka bir açıklaması yok
  bu on dört surede geçen secde Ayetlerini okuyan ve duyan Müslüman
  tilavet secdesini yapmakla mükelleftir,ayrıntılı bilgi için diyanetin
  açıklamasını ekliyorum fatmagül okuyabilirsin

  ---------------------

  B) TİLÂVET SECDESİ
  Tilâvet secdesi, Kur'ân-ı Kerîm'de on dört yerde geçen secde âyetlerinden birini okumak veya işitmek durumunda yapılan secdeye denir. Peygamberimiz'in, içinde secde âyeti bulunan bir sûre okuduğunda secde ettiği, sahâbenin de onunla birlikte secde ettiği ve bazılarının alınlarını koyacak yer bulamadıkları rivayeti yanında bu konuya ilişkin olarak Peygamberimiz'in şöyle buyurduğu rivayet olunmaktadır:
  "Âdemoğlu secde âyetini okuyup secde edince, şeytan ağlar ve 'Vay benim halime! Âdemoğlu secde etmekle emrolundu ve hemen secde etti; cennet onundur. Ben ise secde etmekle emrolundum, ama secde etmekten kaçındım, bundan dolayı cehennem benimdir' diyerek oradan kaçar" (Müslim, "Îmân", 35).
  Secde âyetlerinin bir kısmında genel olarak müşriklerin yüce yaratıcının karşısında boyun bükmekten ve secde etmekten kaçındıkları anlatılmakta, bir kısmında ise müminler/muhataplar doğrudan secde etmekle emrolunmaktadır. Secde âyetlerinin bu muhtevası göz önünde bulundurulursa, bu âyetleri okuyan veya işiten kimsenin secde yapması, hem emre itaat etmek hem de secde etmekten kaçınanlara tepki göstermek ve muhalefet etmek anlamına gelmektedir. Bu bakımdan, tilâvet secdesiyle yükümlü olabilmek için her şeyden önce, dinlenen âyetin secde âyeti olduğunun bilinmesi gerekir. Dinlediği âyetler arasında secde âyeti bulunduğunu bilmeyen kişinin secde etmesi gerekmez. Meselâ teyp, radyo ve televizyonda okunan Kur'an'ı dinlerken secde âyeti geçse ve dinleyen kişi bunun secde âyeti olduğunu bilmiyorsa onun secde etmesini beklemek doğru olmaz. Fakat okunan Kur'an'ın meâli veriliyorsa ve dinleyen kişi üslûptan veya lafızdan secde etmenin uygun olacağını çıkarıyorsa secde etmesi gerekir. Çünkü, ya bütün mahlûkatın Allah'ı tesbih ve tâzim ettiği, iyi kullarının Allah'a secde ettikleri anlatılıyordur, ya da müşriklerin secde etmekten kaçındıkları söz konusu edilmiştir. Her iki halde de dinleyen kişinin, içinden müminlerin secde edişini tasvip, inanmayanların itaatsizliğini ise tekzip etmesi, bu duygusunun bir gösterimi ve dışa vurumu olarak da secde etmesi gerekir. Âlimlerin, secde âyetini telaffuz etmeksizin sadece gözüyle süzen kişinin secde etmesinin gerekmeyeceğini söylemeleri, gözüyle süzmenin okuma sayılıp sayılmayacağı tartışması yanında, secde âyetinin açıktan okunup ardından secde edilmesinin meydana getireceği izlenim ile de ilgilidir.
  Secde âyetini okuyan veya işiten her mükellefin secde etmesi gerekir. Tilâvet secdesi, ibadet içeriğinin ötesinde bir inanç anlamı ve bağlantısı içerdiği için, abdestsiz olan kişilerin, hatta hayızlı kadınların hemen secdeye kapanmalarının mümkün hatta gerekli olduğunu söyleyenler olmuşsa da, âlimlerin çoğunluğu tilâvet secdesi için abdest şartında ısrar etmişlerdir.
  Tilâvet secdesi yapmak, Hanefîler'e göre vâcip, diğer üç mezhebe göre ise sünnettir.
  Tilâvet secdesi şöyle yapılır: Başta, tilâvet secdesi yapacak kişinin abdestli, üstünün başının temiz ve avret yerlerinin de örtülü olması şarttır. Tilâvet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür ve eller kaldırılmaksızın "Allâhüekber" diyerek secdeye varılır. Üç kere "Sübhâne rabbiye'l-a`lâ" denildikten sonra yine Allâhüekber diyerek kalkılır. Bu secdede aslolan, yüzün yere konulması, yani secde edilmesidir. Secdeye giderken ve kalkarken "Allâhüekber" ve secde esnasında "Sübhâne rabbiye'l-a`lâ" denilmesi sünnettir. Aynı şekilde secdenin oturduğu yerden değil de, ayaktan yere inilerek yapılması, secde yapıp oturmak yerine ayağa kalkılması ve secdeden kalkarken "gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" denilmesi müstehaptır.
  Tilâvet secdesini hemen yerine getirmek mecburiyeti olmamakla birlikte, bu secdenin anlamına ve amacına uygun olan davranış, mümkünse secdenin hemen o anda yapılmasıdır. Meselâ, arabada giderken tilâvet secdesi yapması gereken kimse bunu ima ile yapabilir.
  Bir toplulukta Kur'an okunurken secde âyeti okunmuşsa, Kur'an okuyan kişinin kendisi öne geçerek tilâvet secdesini topluca yaptırması güzel olur. Bu secde yapılırken kadınlarla aynı hizada durulmuş olması problem teşkil etmez. Fakat herkes istediği gibi, bulunduğu yerde tek tek de secde yapabilir.
  Secde âyetinin namazda okunması durumunda tilâvet secdesinin nasıl yapılacağı hususunda öteden beri birçok görüş öne sürülmüş ve birtakım öneriler getirilmiştir. Genel olarak söylemek gerekirse, secde âyeti Alak sûresinde (96/19) olduğu gibi rek`atın sonuna tesadüf ediyorsa, tilâvet secdesi namaz secdeleriyle yerine getirilmiş olur; namazdan sonra ayrıca tilâvet secdesi yapılmaz. Hatta Hanefî mezhebinde, niyet etmesi durumunda, yapacağı rükûun da tilâvet secdesi yerine geçeceği kabul edilmiştir. Secde âyetini okuduktan sonra okumaya daha devam edecekse tilâvet secdesine varıp kalkması gerekir. Âlimlerin bu görüşlerine rağmen, elimizde Hz. Peygamber'in namazda tilâvet secdesi yaptığına ilişkin sağlıklı bilgi bulunmadığı gibi, namazdaki kişiden ayrıca bir de tilâvet secdesi yapmasını istemek yukarıda ortaya konulan anlam ve amaç çerçevesi içerisinde tutarlı ve gerekli değildir. Çünkü namaza durmuş olan kimse, lisân-ı hâl ile, zaten yaratıcısına karşı bir muhalefet içerisinde olmadığını, aksine bir boyun büküş ve tevazu içerisinde olduğunu göstermekte ve ayrıca namaz gereği rükû ve secde yapmaktadır. Bu bakımdan, namaz esnasında yapacağı secdelerin aynı zamanda tilâvet secdesi görevi de göreceğini söylemek daha mâkul ve namaz disiplini bakımından daha uygun gözükmektedir.
  Secde âyetlerinin hangileri olduğunu görmek için şu âyetlere bakılması ve bu âyetlerin meâllerinin okunması uygun olur: el-A`raf 7/206; er-Ra`d 13/15; en-Nahl 16/49; el-İsrâ 17/107; el-Meryem 19/58; el-Hac 22/18; el-Furkan 25/60; en-Neml 27/25; es-Secde 32/15; Fussılet 41/37; Sâd 38/24; en-Necm 53/62; el-İnşikak 84/21; el-Alak 96/19.

  Diyanet işlri bşklğı
 5. 5
  ayris zelalcim çok teşekkür ederim senide yordum ama sorunun cevabını buldum hakkını helal et bu arada
  açıkçası bazı ayetlerin vacip bazılarının farz bazılarının sünnet olduğunu ilk defa duyuyorum.sizin için buldum lakin tek bir kaynaktan ve benim kesin doğrudur diyemeyeceğim bir kaynaktan sırf sizin sorunuza cevap olması adına ekliyorum.kesin olarak bildiğim secde ayeti okunduğu dinlendiği vakit secdelerin tam olarak yapılmasıdır.selam ve dua ile.

  Kur’ân-ı Keriym’in 14 yerinde Secde Âyeti vardır. Bunlardan bâzısının secdesiFarz, bâzısınınki Vâcip, bazısınınki de Sünnettir.
  Okununca veya dinleyip, duyup, işitince Secdesinin yapılması Farz olan Secde âyetlerindesecde yapılması açıkça emredilmektedir. Bu bakımdan o secde Âyetleri okununca okuyan ve dinleyene secde yapmak farz olur. Bu durumda olan Secde Âyetleri 7 tanedir.
  Secdesinin yapılması Farz olan Secde âyetleri Şunlardır:
  1 – A’râf Sûresinin 206 ncı âyet-i keriymesi, (9 ncu Cüz’de)
  2 – Ra’d Sûresinin 15 nci âyet-i keriymesi, (13 ncü Cüz’de)
  3 – Nahl Sûresinin 49 ncu âyet-i keriymesi, (14 ncü cüz’de)
  4 – İsrâ Sûresinin 107 nci âyet-i keriymesi, (15 nci Cüz’de)
  5 – Meryem Sûresinin 58 nci âyet-i keriymesi, (16 ncı cüz’de)
  6 – Hacc Sûresinin 18 nci âyet-i keriymesi, ( 17 nci cüz’de)
  7 – Sâd Sûresinin 24 ncü âyet-i keriymesi, (23 ncü cüz’de)

  Okuyunca veya dinleyip duyunca, işitince Secdesinin yapılması vâcip olan Secde âyetlerinde kâfirlerin Allâh'a secde etmedikleri bildirilmektedir. Secdelerinin yapılması okuyana, işitip duyana Vâcip olan secde âyet-i keriymeleri de şunlardır ki, bunların sayısı üç’tür.
  1 – Furkân Sûresinin 60 ncı âyet-i keriymesi, (19 ncu cüz’de)
  2 – Secde Sûresinin 15 nci âyet-i keriymesi, (21 nci cüz^de)
  3 – Fussilet Sûresinin 37 nci âyet-i keriymesi (24 ncü cüz’de)

  Okunduğunda veya dinlendiği zaman işitilip duyulduğunda secdesinin yapılması Sünnet olan Secde Âyetleri, genel olarak peygamberlerin Allah'ın secde emrine derhal uyup hemen secde ettiklerini bildiren âyet-i keriymelerdir ki bunlar da 4 âyettir.
  Okununca veya dinlenince, duyulup işitilen secde âyetlerinin secdelerinin yapılması sünnet olan âyet-i keriymeler de şunlardır:
  1 – Neml Sûresinin 25 nci âyet-i keriymesi, (19 ncu cüz’de)
  2 – Necm Sûresinin 62 nci âyet-i keriymesi, (27 nci cüz’de)
  3 – İnşikak Sûresinin 21 nci âyet-i keriymesi, (30 ncu cüz’de)
  4 – Alâk Sûresinin 19 ncu âyet-i keriymesi (30 ncu cüz’de) alıntı 6. 6
  ayris zelalcim çok teşekkür ederim senide yordum ama sorunun cevabını buldum hakkını helal et bu arada
  rica ederim cnm ama bende ilk kez böyle bir hükmü duyuyorum
  benim bildiğim Hnefi'de vacip Şafii'de hatta diğer iki mezhepte de
  sünnettir ben bu yazının kaynağını çok merak ettim doğrusu
  birine göre vacip olanı diğer üç mezhebe göre sünnet olanı
  nasıl farzlaştırırlar aklım karıştı doğrusu
  bu fetvanın kaynağı nedir bir zahmet onuda bildirirmisin cnm.
 7. 7
  bende bilmiyorum inan cevabı aynen buraya yazdım.... bende aynı senin bildiğin gibi biliyodum ama bir akadaşım rica etti bende araştırdım.... verilen cvbı aynen buraya yazdım.... zaten cevabı veren kişide ilk defa duyduğunu söylemiş ve kesin bir cevapta verememiş..... bende üye olduğum başka bi forumda sordum..... 8. 8
  ya ben orayada üyeyim ama bir türlü nedense konu açamıyor, yorum yapamıyor ,soru soramıyorum ,misafir olarak sordum ama daha cevap verilmemiş 9. 9
  ya zaten cevabı veren kişide aynen şöyle demiş
  açıkçası bazı ayetlerin vacip bazılarının farz bazılarının sünnet olduğunu ilk defa duyuyorum.sizin için buldum lakin tek bir kaynaktan ve benim kesin doğrudur diyemeyeceğim bir kaynaktan sırf sizin sorunuza cevap olması adına ekliyorum.kesin olarak bildiğim secde ayeti okunduğu dinlendiği vakit secdelerin tam olarak yapılmasıdır.selam ve dua ile. 10. 10
  sizin için buldum lakin tek bir kaynaktan ve benim kesin doğrudur diyemeyeceğim bir kaynaktan sırf sizin sorunuza cevap olması adına ekliyorum.
  dini konularda olduğu gibi diğer konularda da
  sırf cevap olması adına eklenmemesi gerektiğini düşünüyorum
  hatta öyle inanıyorum,çünkü yanlış yönlendirmeler çok büyük
  sorumluluk altına sokar inançlı kişinin sapkınlığa düşmesine,hasta kişiyi ya ölmesine
  yada sakat olmasına sebep olur iyice araştırıp öyle cevaplanmalı
  cnm bu sözlerim sana değil alıntısını yaptığın kişi ve kişileredir
  ama sende emin olmadan bir daha ekleme 11. 11
  ya bende zaten sana sorunun cevabını bulduğumu bildirmek için ekledim yani yanlış anlaşılmasın


  Muminem

 12. 12
  Kayıtsız Üye
  Selamun aleykum tilivet secdeleriyle ilgili 14 ayet lazım lutfen çok ama çok acil 13. 13
  Selamun aleykum tilivet secdeleriyle ilgili 14 ayet lazım lutfen çok ama çok acil

  Tilavet secdesi Kuran '14 ayette gecer bu ayetler .Okunduğunda veya dinlendiğinde bu secdeler yapılması gerekir.
  1 – A’râf Sûresi - (7) / 206. Âyet
  2 – Ra’d Sûresi – (13) / 15. Âyet
  3.Nahl Sûresi – (16) / 49. Âyet
  4. İsrâ Sûresi – (17) / 107. Âyet
  5. Meryem Sûresi – (19) / 58. Âyet
  6. Hac Sûresi – (22) /18. Âyet
  7. Furkan Sûresi – (25) / 60. Âyet
  8. Neml Sûresi – (27) / 25. Âyet
  9. Secde Sûresi – (32) / 15. Âyet
  10. Sâd Sûresi – (38) / 24. Âyet
  11. Fussilet Sûresi – (41) / 37. Âyet
  12. Necm Sûresi – (53) / 62. Âyet
  13. İnşikak Sûresi – (84) / 21. Âyet
  14. Alâk Sûresi – (96) / 19. Âyet 14. 14
  Kayıtsız Üye
  Farz olan lar, el araf. Er rad. En nahl. El isra. Meryem. El hac. Sad vacip olanlar, el furkan. Es secde. Fussile . Sunnet olanlar, en neml. En necm. El insikak. El alakfarz olan secde ayetleri,  tilavet secdesi farz vacip sünnet,  farz olan tilavet secdeleri,  tilavet secdesi farz mıdır,  farz vacip sünnet olan secde ayetleri,  tilavet secdesi vacip mi,  tilavet secdesinin hükmü