Diğer Kategoriler ve Zekat Fitre Sadaka ve İnfak Forumundan Sadakanın Fazileti Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Sadakanın Fazileti

  Reklam
  SADAKANIN FAZİLETİ


  Ka'b b Ucre (ra)'dan Rasulullah(sav)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
  " -Ey Ka'b b Ucre haram kazançla beslenip büyüyen ne kan ne de et cennete giremez, cehennem ona daha uygundur
  -Ey Ka'b b Ucre insanlar sabahleyin iki şekilde çıkarlar;(Birisi vardır ki) nefsinin esaret zincirini çözerek çıkan bu sebeple de onu azat edendir, (diğeri) ise onu bağlıyarak çıkar
  -Ey Ka'b b Ucre; namaz yakınlıktır, oruç da zırhtır, sadaka ise tıpkı kırağının parlak taştan akıp gittiği gibi hataları söndürür " (İbn-i Hibban)

  Muâz b Cebel(ra) şöyle anlatır:" Peygamber(sav) ile beraber bir seferde idik (Sonra Muaz(ra) hadisi anlatır, hadisin bir bölümü de şöyledir Peygamber (sav) dedi ki:
  -Ey Muaz sana hayır kapılarını göstereyim mi? Ben de:
  -Evet göster Ya Rasulullah, dedim Rasulullah şöyle buyurdu:
  -Oruç zırhtır, sadaka ise suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür " (Tirmizi)

  " Şüphesiz sadaka sahibinden kabirlerin ateşini söndürür Ancak ve ancak mü'min Kıyamet Günü sadakasının gölgesinde gölgelenir " (Taberani, Beyhaki)

  Meymune b Sa'd(ra) şöyle anlatır:" Ya Rasulellah bize sadakanın durumunu açıkla dedim, şöyle buyurdu: Şüpesiz sadaka Allah rızası için olupta sevabı da Allah'tan bekleyen için ateşten onu perdeleyip engel olur " (Taberani)  Paylaş
  Sadakanın Fazileti Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Sadaka vermek paylaşmak demektir.İnsanların kendilerinde olan ama başkalarında olmayan şeyleri onlarla paylaşması demektir.Bu nedenle hem yardım etmiş oluruz hem de Allah için harcamış oluruz. 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Allah razı olsunsadakanın fazileti,  sadaka fazileti